Библиотека

 

Библиотека Економског факултета у Брчком основана је 1976. године на темељима библиотеке Више економско–комерцијалне школе. Намијењена је потребама образовног и научног рада.
Поред књига из различитих стручних области које се изучавају на Факултету, библиотека у свом библиотечком фонду посједује: докторске дисертације, магистарске, мастер и дипломске радове, као и серијске публикације (часописи, зборници, годишњаци). Дио публикација је на страном језику. Слободан је приступ полицама гдје су смјештене књиге и остала библиотечка грађа. Библиотека има развијену међубиблиотечку размјену публикација са сродним факултетима у земљи и иностранству.
Запослен је један библиотекар. У склопу библиотеке налази се читаоница са 35 читаоничких мјеста, у којој је рачунар са приступом Интернету. Књиге и остале публикације могу се добити на коришћење само у читаоници уз индекс или личну карту.
Библиотека ЕФБ је 2019. године добила нови програм за библиотечко пословање под називом COBISS, и у доле наведеном линку могу се претраживати (по аутору, називу дјела или кључној ријечи) монографске публикације које су до сада унесене у електронску базу.

 

COBISS

 

 

 

Архива


До маја 2016. године, библиотека ЕФБ користила је WINISS–Библио програм за библиотечко пословање, и комплетан библиотечки фонд је евидентиран и обрађен.  Листа наслова серијских и монографских публикација је обједињена у PDF документу и може се преузети на овој страници. Претраживање тражене литературе се обавља помоћу класичне Search/Find опције у програму за приказ PDF докумената, уносећи назив књиге/часописа или назива аутора или предметне одреднице (предмет или тема публикације). Због чињенице да су подаци, у базу података, уношени латиничним или ћириличним писмом, предлажемо да претраживање обавите на оба писма.

 

Библиотечка грађа Економског факултета Брчко

 

Рад са корисницима:

(понедјељак – петак) 7:00 – 15:00 часова