Библиотека

 

Библиотека Економског факултета у Брчком основана је 1976. године на темељима библиотеке Више економско–комерцијалне школе. Намијењена је потребама образовног и научног рада.

Поред књига из различитих стручних области које се изучавају на Факултету, библиотека у свом библиотечком фонду посједује: докторске дисертације, магистарске, мастер и дипломске радове, као и серијске публикације (часописи, зборници, годишњаци). Дио публикација је на страном језику. Слободан је приступ полицама гдје су смјештене књиге и остала библиотечка грађа. Библиотека има развијену међубиблиотечку размјену публикација са сродним факултетима у земљи и иностранству.

Запослен је један библиотекар. У склопу библиотеке налази се читаоница са 35 читаоничких мјеста, у којој је рачунар са приступом Интернету. Књиге и остале публикације могу се добити на коришћење само у читаоници уз индекс или личну карту.

 

Библиотека ЕФБ је 2019. године добила нови програм за библиотечко пословање под називом COBISS. Претраживање монографских публикација које су до сада унесене у електронску базу може се извршити по аутору, називу дјела или кључној ријечи.

COBISS претраживање доступне литературе

COBISS

 

 

Архива

Поштовани наставници, сарадници и студенти, библиотека Економског факултета Брчко је припремила преглед свих серијских и монографских публикација, које су на располагању корисницима библиотеке. Листа наслова је обједињена у PDF документу и може се преузети на овој страници. Претраживање тражене литературе се обавља помоћу класичне Search/Find опције у програму за приказ PDF докумената, уносећи назив књиге/часописа или назива аутора или предметне одреднице (предмет или тема публикација). Због чињенице да су подаци, у базу података, уношени латиничним или ћириличним писмом (на основу аутора, називу дјела…) предлажемо да претраживање обавите на оба писма. Тиме би се повећала вјероватноћа проналажења жељених резултата. По одабиру публикације, довољно је да забиљежите наслов, аутора, ISSN или ISBN број. Предочавањем тог податка знатно брже ће се обавити процес проналажења књиге/а или часописа који се могу користити само у читаоници библиотеке.

Библиотечка грађа Економског факултета Брчко

Рад са корисницима:

(понедјељак – петак) 7:00 – 15:00 часова