Библиотека

 

Библиотека Економског факултета у Брчком основана је 1976. године на темељима библиотеке Више економско–комерцијалне школе. Намијењена је потребама образовног и научног рада.

Поред књига из различитих стручних области које се изучавају на Факултету, библиотека у свом библиотечком фонду посједује: докторске дисертације, магистарске, мастер и дипломске радове, као и серијске публикације (часописи, зборници, годишњаци). Дио публикација је на страном језику. Слободан је приступ полицама гдје су смјештене књиге и остала библиотечка грађа. Библиотека има развијену међубиблиотечку размјену публикација са сродним факултетима у земљи и иностранству.

Запослен је један библиотекар. У склопу библиотеке налази се читаоница са 35 читаоничких мјеста, у којој је рачунар са приступом Интернету. Књиге и остале публикације могу се добити на коришћење само у читаоници уз индекс или личну карту.

 

Рад са корисницима:

(понедјељак – петак) 7:00 – 15:00 часова