Документи факултета
АКТИ УНИВЕРЗИТЕТА
 
Трошковник за студенте Универзитета у Источном Сарајеву 2022/2023.
Трошковник за студенте Универзитета у Источном Сарајеву 2021/2022.
Трошковник за студенте Универзитета у Источном Сарајеву
 
Одлука о висини школарине 2022/2023.
 
Дозвола за извођење иновираног студијског програма

Рјешење о испуњености услова за извођење иновираног студијског програма

 

Упутство за спровођење избора чланова СПУИС-а

 

ОДЛУКА о условима уписа кандидата на први циклус студија на Економском факултету Брчко, Универзитета у Источном Сарајеву

 
 
Правилник о КОЛИЗИЈИ
 

Упутствa за писање семинарског и дипломског рада

I - према правилнику ЕФБ

II - пример методологије писања

III - пример методологије писања

 
Статут Факултета

Дозвола за рад министарства просвјете и културе Републике Српске

 

Захтјеви

Образац пријаве завршног рада

Пријава теме завршног рада - други циклус студија - образац