Мастер студиј

Архива

Након завршетка првог циклуса студија студенти се могу упис на један од три студијска програма другог циклуса – мастер студија: (1) Економска политика и развој,
(2)  Маркетинг и менаџмент, и (3) Финансијски и банкарски менаџмент.

Наставни предмети студијског програма Маркетинг и менаџмент

Обавезни предмети:
Методологија научноистраживачког рада
Стратегијски маркетинг
Међународни стратегијски менаџмент
Изборни предмети:
Управљање маркетингом
Управљање организационим промјенама
Стратегије тржишног комуницирања
Системи подршке одлучивању
Стратегијско управљачко рачуноводство
Међународни финансијски менаџмент
Квантитативне методе у економији

 

Наставни предмети студијског програма Финансијски и банкарски менаџмент

Обавезни предмети:
Методологија научноистраживачког рада
Банкарски менаџмент
Банкарско рачуноводство и ревизија
Изборни предмети:
Финансијско извјештавање
Управљање ризицима
Системи подршке одлучивању
Стратегијско управљачко рачуноводство
Финансијска тржишта и институције
Међународни финансијски менаџмент
Квантитативне методе у економији

 

Наставни предмети студијског програма Економска политика и развој

Обавезни предмети:
Методологија научноистраживачког рада
Макроекономска политика и развој
Економија раста и развоја
Изборни предмети:
Управљање регионалним и локалним развојем
Економија Европске уније
Економика и политика заштите околоне
Финансијска стабилност и привредни развој
Међународни финансијски менаџмент
Финансијска тржишта и институције
Квантитативна економија

 

На други циклус – мастер студије могу се уписати кандидати који су завршили први циклус студија из истог научног поља и стекли 240 ECTS бодова, кандидати који су завршили студиј по старом програму, након проведеног поступка еквиваленције наставног плана и програма, и кандидати који су завршили први циклус студија у четворогодишњем трајању на другим економским факултетима, и стекли 240 ECTS бодова, након провјере знања релевантних за похађање студијског програма. 
Разлика испита за поједине студијске програме:


Студијски програм

Разлика испита

Економска политика и развој

Основи економије, Макроекономија,  Микроекономија, Рачуноводство и Статистика

Маркетинг и менаџмент

Основи економије, Стратегијски менаџмент, Маркетинг, Међународни маркетинг и Пословна организација

Финансијски и банкарски менаџмент

Основи економије, Макроекономија, Пословне финансије, Статистика и Стратегијски менаџмент.

Да би кандидат стекао право на упис на студијски програм потребно је да оствари више од половине максималног броја бодова на тесту из сваког предмета. По завршетку поступка пријема и тестирања, објављује се јединствена ранг-листа примљених кандидата.

Студијски програми другог циклуса – мастер студија на Економском факултету Брчко имају 60 ECTS бодова, након претходно остварених 240 ECTS бодова на првом циклусу студија. Предмети студијских програма носе 40 ECTS бодова, док се на основу завршног - мастер рада остварује 20 ECTS бодова.