Мастер студиј - резултати испита / колоквијума
04.09.2023. БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ
20.06.2023. НАПРЕДНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
26.05.2023. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
12.05.2023. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
10.05.2023. НАПРЕДНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
18.04.2023. БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ
27.02.2023. НАПРЕДНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
31.01.2023. БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ
24.01.2023. МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
21.12.2022. МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
20.10.2022. НАПРЕДНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
01.07.2022. НАПРЕДНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
24.06.2022. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
13.05.2022. НАПРЕДНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
10.05.2022. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
14.04.2022. НАПРЕДНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
11.04.2022. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
26.01.2022. МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
18.01.2022. МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
25.10.2021. НАПРЕДНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
07.10.2021. НАПРЕДНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
23.09.2021. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
20.07.2021. УПРАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ПРОМЈЕНАМА
20.07.2021. УПРАВЉАЊЕ МАРКЕТИНГОМ
15.07.2021. НАПРЕДНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
08.07.2021. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
23.06.2021. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
21.06.2021. НАПРЕДНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
18.06.2021. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
28.05.2021. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
12.02.2021. СТРАТЕГИЈСКИ МАРКЕТИНГ
11.02.2021. БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ
16.07.2020. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
16.07.2020. СТРАТЕГИЈСКИ МАРКЕТИНГ
03.07.2020. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
11.06.2020. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
04.06.2020. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
21.02.2020. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
05.09.2019. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
04.07.2019. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
21.06.2019. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
07.06.2019. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
17.05.2019. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
25.04.2019. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
16.04.2019. СТРАТЕГИЈСКИ МАРКЕТИНГ
29.01.2019. СТРАТЕГИЈСКИ МАРКЕТИНГ
13.06.2018. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
01.06.2018. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
18.05.2018. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
19.04.2018. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
21.03.2018. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
09.02.2018. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
09.02.2018. БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ
01.02.2018. СТРАТЕГИЈСКИ МАРКЕТИНГ
26.01.2017. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО