Амира Побрић

 

Амира Побрић

Подаци о наставнику

Звање

Доцент

Предмети

Рачуноводствени информациони системи Финансијска контрола и ревизија Банкарско рачуноводство и ревизија

Кабинет

103

Вријеме пријема

Понедељак 08,00-10,00

Број телефона

049 234 931, локал 223

Мејл

amira.pobric@gmail.com

 

Биографија

Рођена је 1982. године у Руми. Дипломирала је на Економском факултету Брчко 2005. године на смеру Рачуноводство и финансије. На завршној години студија награђена је од стране Предсједника Републике Српске као један од десет најбољих студената у РС. 2009. године магистрирала је на Економском факултету у Београду (смер Финансијско-рачуноводствена анализа). Докторирала је, такође, на Економском факултету у Београду 2016. године. Била је стипендиста Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонд др Милан Јелић, за трећи циклус студија.
Од 2006. године запослена је на Економском факултету Брчко најпре у звању асистента, од 2010. године у звању вишег асистента, а од 2016. године у знању доцента на ужој научној области Рачуноводство и ревизија. На основним студијама изводи наставу на предметима Рачуноводствени информациони системи и Финансијска контрола и ревизија. На мастер студијама изводи наставу на предмету Банкарско рачуноводство и ревизија.

 

Библиографија

Побрић, А., Значај концепта ABC у процесу избора добављача, Рачуноводство, бр. 1-2, Београд, 2009, стр. 35-44.

Побрић, А., Примена ABC концепта у буџетирању перформанси предузећа, Финрар, бр. 8, Бања Лука, 2009, стр. 12-20.

Побрић, А., Истраживање ABC парадокса, Економика предузећа, бр. 9-10, Београд, 2009, стр. 427-438.

Побрић, А., Управљачко-рачуноводствени изазови у процесу управљања кризом предузећа, у Зборнику радова „Улога финансијске и рачуноводствене професије у превазилажењу кризе у реалном и финансијском сектору“, XIV конгрес, Бања Врућица, 2010, стр. 409-430.

Побрић, А., Measuring Customer Profitability: The Applicability of Different Concepts in Practice, Економика предузећа, бр. 3-4, Београд, 2014, стр. 187-200.

Побрић, А., Дистрибуција профитабилности унутар портфолија купаца, Финрар, бр. 4, Бања Лука, 2016, стр. 5-11.

Побрић, А., Контингентни приступ дизајнирању система управљачког рачуноводства, Економске идеје и пракса, бр. 20, Београд, 2016, стр. 87-107.

Побрић, А., The influence of budgeting features on subordinate managers' propensity to create budgetary slack, Conference proceeding „Economic policy for smart, inclusive and sustainable growth“, University of Belgrade, Faculty of Economics, Belgrade, 2017, pp. 441-455.

 

Остале компетенције