Бранко Крсмановић

Бранко Крсмановић

Подаци о наставнику

 

Звање

 

Предмети

Финансијска контрола и ревизија

Кабинет

 

Вријеме пријема

 

Број телефона

 

Мејл

 

 

Биографија

 

 

 

Библиографија

 

 

 

Остале компетенције