Лидија Митрашевић

Лидија Митрашевић

Подаци о наставнику

Звање

доцент

Предмети

Економика предузећа, Менаџмент, Стратегијски менаџмент, Пословна организација, Предузетништво, Управљање организационим промјенама

Кабинет

115

Вријеме пријема

заказивање термина путем мејла

Број телефона

049/234-931, локал 118

емаил

lidija.mitrasevic@efb.ues.rs.ba lidija.mitrasevic.efb@gmail.com

 

Биографија

Др Лидија Митрашевић је рођена у Зеници. Основне и послиједипломске студије је завршила на Економском факултету у Брчком, одбранивши магистарску тезу под називом: "Примјена система ланца вриједности у креирању пословног модела". Докторирала је на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци на теми "Претпоставке и ефекти примјене концепта међународне предузетничке оријентације у малим и средњим предузећима земаља у транзицији".

 

Библиографија

 1. Mitrašević, L. (2022). Perspektive opstanka malih i srednjih preduzeća zemalja Zapadnog Balkana u uslovima krize. U Zbornik radova osme internacionalne konferencije Ekonomskog fakulteta Brčko: „Partnerstvo vlasti, privrede i institucija visokog obrazovanja u podsticanju ekonomskog razvoja“, 23 decembar, 2021, Brčko, BiH (pp. 55-63). Brčko, BiH: Ekonomski fakultet Brčko, Univerzitet u Istočnom Sarajevu. ISBN978-99938-95-50-3. COBISS.RS-ID 137240065.
 1. Mitrašević, L., & Sekulić, D. (2021). The Influence of Context Specificity on Entrepreneurial Behavior Modalities. Proceedings of Faculty of Economics Brcko/Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, 15 (1), 23-32.
 1. Mitrašević, L. (2018). Značaj digitalnih kompetencija u međunarodnoj ekspanziji novih preduzetničkih poduhvata. U Zbornik radova XXIII internacionalnog naučnog skupa: „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu – Digitalna transformacija poslovanja“, 26 - 27 April, 2018, Subotica, Republika Srbija (pp. 63-70). Subotica, Republika Srbija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici. ISBN 978-86-7233-372-5.
 1. Mitrašević, L. (2018). Analiza determinanti internacionalizacije u periodu inkubacije preduzetničkih poduhvata iz zemalja u tranziciji. U Zbornik radova naučno – stručne konferencije sa međunarodnim učešćem: „Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja“, 15. decembar, 2017, Banja Luka, BiH (pp. 186-201). Banja Luka, BiH: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. ISBN 978-99938-46-76-5. COBISS.RS-ID 7337496.
 1. Mitrašević, L. (2017). Digitalna transformacija kao izvor konkurentske prednosti preduzeća zemalja Zapadnog Balkana. U Zbornik radova XXII internacionalnog naučnog skupa: „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu – Digitalna evolucija: prilagođavanje poslovanja digitalnom vremenu“, 19. Maj, 2017, Subotica, Republika Srbija (pp. 153-161). Subotica, Republika Srbija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici. ISBN 978-86-7233-362-6.
 1. Mitrašević, L. (2017). Strategije i politike podrške inovativnim procesima preduzeća zemalja Zapadnog Balkana. U Zbornik radova naučno – stručne konferencije sa međunarodnim učešćem: „Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja“, 4. novembar, 2016, Banja Luka, BiH (pp. 156-166). Banja Luka, BiH: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. ISBN 978-99938-46-67-3. COBISS.RS-ID 6526232.
 1. Mitrašević, L. (2016). Podsticanje inovativnih procesa preduzeća zemalja u tranziciji primjenom modela trostruke spirale. U Zbornik radova treće internacionalne konferencije Ekonomskog fakulteta Brčko: „Partnerstvo vlasti, privrede i institucija visokog obrazovanja u podsticanju ekonomskog razvoja“, 10 – 12 novembar, 2016, Brčko, BiH (pp. 432-441). Brčko, BiH: Ekonomski fakultet Brčko, Univerzitet u Istočnom Sarajevu. ISBN 978-99938-95-24-4. UDK 316.422.44:339.137.2.
 1. Mitrašević, L. (2013). Determinisanje osnovne logike poslovanja preduzeća primjenom koncepta poslovnog modela. Ekonomski pogledi, 15 (1), 95-110.
 1. Mitrašević, L., & Gužalić, M. (2012). Analitički okvir za razumijevanje osnovne logike stvaranja vrijednosti. Poslovni konsultant, 4 (18/19), 51-62.
 1. Mitrašević, L. (2012). Generating innovations and improvement of performance of companies using knowledge chain model. In Proceedings of the REDETE 2012 - International Scientific Conference: „Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: A Search for New Paradigms“, October 25-27, 2012, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina (pp. 220-228). Banja Luka, Bosnia and Herzegovina: Faculty of Economics, University of Banja Luka. ISSN 2233-1034, ISBN 978-99938-46-54-3.
 1. Gužalić, M., Buha, L. (2009). Ideja – suština preduzetničkih aktivnosti. U Zbornik radova nastavnika i saradnika Ekonomskog fakulteta u Brčkom, broj 8, Brčko, BiH (pp. 53-62). Brčko, BiH: Ekonomski fakultet Brčko. ISBN 978-99938-95-13-8.

 

Остале компетенције