Љубомир Трифуновић

Љубомир Трифуновић

Подаци о наставнику

Звање

Редовни професор

Предмети

Маркетинг, Пословна организација, Маркетинг услуга, Управљање маркетингом, Управљање организационим промјенама

Кабинет

I спрaт, 106

Вријеме пријема

сриједа, 12 – 14

Број телефона

049/234-931, лок. 108

Мејл

ljubomir.trifunovic@efb.ues.rs.ba

 

Биографија

Др Љубомир Трифуновић је редовни професор Економског факултета Брчко и Факултета пословне економије у Бијељини. Рођен је у Горњем Магнојевићу, Општина Бијељина, гдје је завршио основно и средње образовање. Економски факултет завршио је у Ријеци, 1981, магистрирао 1991, а докторирао 1998. године. Дуже вријеме радио у привреди у Бродоградилишту "3. Мај", Ријека и "Бијељина путеви", Бијељина. Као привредник у служби маркетинга, испред бродоградње бивше Југославије, обишао значајније привредне центре у свијету.  Радећи у великим корпорацијама допринос је дао изучавању и примјени оптималних организационих структура. У својим истраживањима, још као студент, истицао се у примјени системског приступа и математичких метода. На вријеме је схватио узроке и посљедице глобализације и глад за профитом, а потпомогнут новим техничким достигнућима и информационом технологијом, наставио истраживачки рад у том смјеру. Обављао је функцију декана Економског факултета  Брчко од 2007. до 2015 године. Аутор је више пројеката, књига, научних и стручних радова.

 

Библиографија

 1. Примјена математичких метода у организацији бродоградње, Економски факултет, Ријека, 1989.
 2. Организација и кооперација у бродоградњи, Поморски факултет, Ријека, 1990.
 3. Луке и бродарство у служби дистрибуције, Зборник радова, Економски факултет, Брчко, 2001.
 4. Пословна политика и планирање пословних система, Зборник радова, Економски факултет, Источно Сарајево, 2002.
 5. Управљање организационом структуром предузећа, уџбеник, Београд, 2003.
 6. Управљање и руковођење пословним системима, Директор, Београд, 2004.
 7. Утицај маркетинга на транзицију банкарства у БиХ, Зборник радова, Економски факултет, Брчко, 2005.
 8. Маркетинг, уџбеник, Факултет спољне трговине, Бијељина, 2006.
 9. Испитивање јавног мњења као облик промоције, Зборник радова, Економски факултет, Брчко, 2007.
 10. Пројектовање организационе структуре пословних система, Зборник радова, Економски факултет, Брчко, 2009.
 11. Пословна организација, уџбеник, Економски факултет, Брчко, 2010.
 12. Маркетинг, уџбеник, Економски факултет, Брчко, 2012.
 13. Системи подршке одлучивању у електронској трговини на мало, Нови економист, Бијељина, 2013.
 14. Пословни модели Интернета, Зборник радова, Економски факултет, Брчко, 2013.
 15. Управљање знањем у системима пословне интелигенције, Зборник радова, Економски факултет, Брчко, 2014.

 

 

Остале компетенције

Руководилац Катедре за Маркетинг и менаџмент Универзитета у Источном Сарајеву.