M.Sc. Миодраг Перановић

 

Миодраг Перановић

Подаци о наставнику

Звање

Виши асистент

Предмети

Пословна информатика, Пословни информациони системи, Електронско пословање, Информациони системи у менаџменту

Кабинет

I спрат, кабинет бр. 118

Вријеме пријема

сриједа и четвртак, 09-10 часова

Број телефона

049/234-931, локал 114; 049/233-071

Мејл

miodrag.peranovic@efb.ues.rs.ba

 

Биографија

Рођен је у Брчком 1982. године. Завршио Економску школу у Брчком 2001. године. На Економски факултет у Брчком, уписао се исте године. Дипломирао 2005. године на смјеру "Пословна информатика", на предмету "Програмски језици" код проф. др Лазара Милићевића на тему ''Примјена Visual Basic-а у пословима осигурања''. Уписао се 2006. године на мастер студиј на Економском факултету у Београду – смјер "Квантитативна анализа", усмјерење "Информатика". Одбранио је тему за мастер рад под називом "Електронско учење у пословним системима". Студент докторских студија на Економском факултету у Суботици, Универзитет у Новом Саду, на смјеру Пословна информатика.

На Економском факултету у Брчком изводи вежбе на предметима Информатика, Пословни информациони системи, Информациони системи у менаџменту и Електронско пословање.

 

Библиографија

Важнији радови:

  1. Перановић, М., Ћирић, И., Превазилажење баријера у преносу знања између универзитета и пословних система, XIV међународни научни симпозијум ИНФОТЕХ, Јахорина 2015, Зборник радова, стр. 436-440
  2. Перановић, М., Ћирић, И., Мирков, Н., Предности примјене електронског учења у процесу имплементације ЕРП система, XLl Симпозијум о операционим истраживањима – SYM-OP-IS 2014., Дивчибаре, 2014., Зборник радова, електронско издање, стр. 149-154
  3. Перановић, М., Мирков, Н., Седлак, О., Заштита података информационог система: Студија случаја комерцијалне банке у БиХ, Зборник радова број 7, Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, 2014., стр. 81-90

 

Остале компетенције

Стручна усавршавања

  1. Савремени трендови у Агроекономији, 2017. година, Универзитет у Вороњежу, Русија

Учешће у пројектима

  1. Положај запослених у малим и средњим предузећима у Брчко дистрикту БиХ, 2017. година, Економски факултет Брчко
  2. Стање и проблеми у пословању малих и средњих предузећа у Брчко дистрикту БиХ, 2016. година, Економски факултет Брчко