Неда Тешић

Неда Тешић

Подаци о наставнику

Звање

Асистент

Предмети

Статистика, Економска статистика, Финансијска математика

Кабинет

109

Вријеме пријема

 

Број телефона

 

Мејл

neda.tesic@efb.ues.rs.ba

 

Биографија

Неда Тешић рођена је 11. марта 1988. године у Брчком, гдје је завршила основно и средње образовање, као ученик генерације ЈУ Економске школе Брчко. Економски факултет Брчко уписује 2007. године, на смјеру Менаџмент. Након завршених основних студија уписује мастер студије на истом факултету , смјер Маркетинг и менаџмент, који завршава 2015. године одбраном мастер рада под називом „Стратешки аспекти промоције у међународно оријентисаним предузећима“.
На Економском факултету Брчко изабрана је у звање асистента на предметима Статистика, Економска статистика и Финансијска математика.

 

Библиографија

  1. Košutić, N. (2013). Viralni marketing kao integralni dio marketing aktivnosti savremenih kompanija. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko 7, Ekonomski fakultet Brčko, str. 154-159.
  2. Tešić, D. i Košutić, N. (2015). Principi i metodologija efikasne organizacije skladišnog prostora. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko 9. Ekonomski fakutet Brčko, str. 135-141.
  3. Poljić, M., Tešić, D. i Košutić, N. (2017). Digitalni CRM – nova era u razvoju odnosa sa kupcima. Zbornik radova XXII Internacionalnog naučnog skupa SM2017, Ekonomski fakultet u Subotici, str. 207-214.
  4. Tešić, D., Košutić, N. i Lalić, S. (2017). Branding agricultural products as a strategy for development of rural areas with regard to Bosnia and Herzegovina. Proceedings of conference „Scientific and technological development, modeling, management and solutions for computer-aided activities of agricultural producers in the region", Perm, str. 162-168.
  5. Poljić, M., Tešić, D. i Košutić, N. (2018). Participation of Digital Promotion in the Promotional Mix of Small Enterprises. Strategic Management - International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. Subotica, str. 32-39.

 

Остале компетенције