Ненад Лалић

Ненад Лалић

Подаци о наставнику

Звање

Ванредни професор

Предмети

Предузетништво

Кабинет

 

Вријеме пријема

 

Број телефона

 

Мејл

nenad.lalic@yahoo.com

Биографија

Рођен сам 15.02.1959. године у Сарајеву. Основне студије сам завршио на Факултету организационих наука, Универзитет у Београду 2001. године. Магистарски рад на тему „Организовање пословања предузећа применом метода и модела групног одлучивања“ сам одбранио на истоименом факултету 2003. године. На тему “Развој методологије подршке пословном преговарању и групном одлучивању“ сам докторирао 2007. године на Факултету организационих наука, Универзитет у Београду. Одлукама број: 01-С-412-XIV/08 и01-C-237-XXII/13   Сената Универзитета у Источном Сарајеву 30.10.2008. изабран сам у звање доцента, а 27.09.2013. године изабран сам у звање ванредног професора за ужу научну област Менаџмент.  

Библиографија

Објављени радови до избора у звање доцента – 14 радова
Објављени радови након избора у звање доцента – 26 радова
Објављени уџбеници– 5 уџбеника
Учешће у пројектима – 8 пројеката
Међународни радови објављени у часописима са  ISI/SCI листе или на престижним међународним конференцијама – 7 радова
Списак објављених радова након избора у звање ванредног професора – 8 радова
Списак објављених радова у осталим часописима – 12 радова

Остале компетенције

Ваздухопловни Завод  ORAO А.Д., запослен сам од 1979. године: Тренутно обављам функцију извршног директора за економске односе.

Скупштина Града Бијељина – Одборник Града Бијељина од 2012. године до 2014. године

Парламентарна Скупштина Босне и Херцеговине:

  1. Посланик, од децембра 2014. Године
  2. Други замјеник Комисије за финансије и Буџет Представничког дома,
  3. Први замјеник, Комисије за вањску трговину и царине.
  4. Предсједавајући Делегацијом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Интерпарламентарној унији (IPU).

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:Члан Сената Универзитета Источно Сарајево.   Члан Центра за менаџмент људских ресурса на Факултету организационих наука Универзитета у Београду.
Знање страних језика: енглески језик – средњи ниво
Служење рачунаром: Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft office Access, Microsoft office outlook, Microsoft office Power Point, Internet Explorer.
Додатне активности:

  1. Посједовање ECDL Certificate-European Computer Driving Licence  Syllabus Version 4.0
  2. Возачка дозвола – Б категорија