Ново Плакаловић

Ново Плакаловић

Подаци о наставнику

Звање

Редовни професор

Предмети

Монетарна економија, Банкарски менаџмент, Инвестициони менаџмент

Кабинет

 

Вријеме пријема

 

Број телефона

065-522-757

Мејл

novoplakalovic@gmail.com

 

Биографија

Рођен 01.01.1952 у Сарајеву. Гимназију, Економски факултет Завршио у Сарајеву 1974. Магистрирао на Економском факултету у Београду 1979., а докторирао на Економском факултету у Сарајеву 1989.г. Изабран у звање асистент потом научни сарадник на Економском институту у Сарајеву, доцент на Економском факултету у Брчком  (Универзитет у Тузли) 1990. и ванредни и редовни професор на Економском факултету Универзитета у Српском Сарајеву.   Усавршавао се у САД, Француској и Јапану.
Од 2000 до 2008. обављао дужност  декана на Економском факултету у Источном Сарајеву. Био на  функцији предсједника Управног одбора Агенције за банкарство Републике Српске и Ревизорског комитета Централне банке БиХ. Члан међународне асоцијације истраживача институционалне економије са сједиштем у Великој Британији (WINIR).

 

Библиографија

Објавио око стотину научних и стручних радова, био руководилац, главни аутор и коаутор на око  60 истраживачких пројеката, објавио десет књига као аутор или коаутор. Учествовао на  око 30 међународних научних конференција.

 

Остале компетенције

Служи се енглеским, француским и са   пет- шест домаћих језика.