Радмила Јаблан Стефановић

Радмила Јаблан Стефановић

Подаци о наставнику

Звање

Редовни професор

Предмети

Рачуноводствени информациони системи

Кабинет

 

Вријеме пријема

 

Број телефона

 

Мејл

rasty@ekof.bg.ac.rs

 

Биографија

               Радмила Јаблан Стефановић је редовни професор на Економском факултету Универзитета у Београду, на коме је дипломирала, магистрирала и докторирала и стекла сва звања, од асистента приправника до редовног професора. У току студија, награђена је новчаном наградом од стране Удружења РФР Београда за постигнут одличан успех из групе рачуноводствено-финансијских предмета. Добитник је и награде Привредне коморе Београда за најбољи магистарски рад. Као стипендиста Министарства за науку, боравила је на стручном усавршавању на London School of Economics and Political Science (LSE) у Лондону.
На Економском факултету у Брчком од школске 2003/2004. године изводи наставу и испите на предмету Рачуноводствени информациони системи на основним студијама (смер:Рачуноводство и финансије). Била је ангажована и на последипломским студијама на предмету Рачуноводствени информациони системи (смер:Менаџмент у рачуноводству и ревизија).
На основним студијама Економског факултета у Београду изводи наставу и испите на предметима: Рачуноводство трошкова, Рачуноводствени информациони системи и Интерни обрачун. Учествовала је и у извођењу дела наставе и испита из предмета Финансијско рачуноводство. Изводи наставу и испите на предмету Организација рачуноводственог информационог система на мастер студијама, као и на предмету Управљање трошковима на докторским студијама Економског факултета у Београду. Изводила је наставу и испите на предмету Рачуноводство трошкова на Војној академији у Београду. Објавила је монографију Принципи устројства контних планова (у финансирању издавања монографије учествовала је и Републичка заједница за науку Србије), као и уџбеник Интерни обрачун за истоимени предмет. Аутор је већег броја научних и стручних радова. Учествовала је у изради научних пројеката из области рачуноводства и пословних финансија. Од 2012. године обавља функцију продекана за научно истраживачки рад Економског факултета у Београду.
Била је члан Програмског одбора за организацију Симпозијума Савеза рачуновођа и ревизора Србије, рецензент реферата изложених на Симпозујуму, као и један од известилаца по групи реферата.  Држала је предавања на специјалистичким курсевима за самосталне рачуновође у организацији Савеза рачуновођа и ревизора Србије. Била је члан редакције часописа Билансирање и пословне финансије. Члан је редакције часописа Facta Universitatis.Члан је Научног друштва економиста Србије. Од 2006. године члан је Надзорног одбора НДЕ Србије.

 

 

Библиографија

1. Jаблан Стефановић Р.,(2014), Интерни обрачун, пето издање, ЦИД Економског факултета у Београду.
2. Jаблан Стефановић Р.,(2013), ''Cоst Аccounting – from Luca Pacioli to the beginning of the 21st centuru'', III International Conference on Luca Pacioli in Accounting History, III Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History, Istanbul / Turkey, Conference Proceedings, Vol.II.
3.Jаблан Стефановић Р., (2013), „Информациони систем рачуноводства трошкова у функцији подршке ’Lean’ концепту пословања'', Научни скуп: „Конкурентност предузећа у Србији“, ЕФ Београд, НДЕС и ЕФ Ниш, Niš, Монографија „Конкурентност предузећа у Србији“', ЦИД Економског факултета у Београду.
4.Jаблан Стефановић Р., (2012), „Lean Concept in Cost Management as a Key Driver of Companies’ Competitive Advantages“, International Scientific Conference ”From Global Crisis to Economic Growth. Which Way to Take”, Faculty of Economics University of Belgrade
5.Jаблан Стефановић Р., (2011), „Рачуноводствени информациони систем као фактор квалитета финансијског извештавања, Зборник радова „Квалитет финансијског извештавањ Србије – изазови, перспективе и ограничења“, Савез рачуновођа и ревизора Србије, Златибор.
6. Jаблан Стефановић Р., (2009), „Information Challenges to Cost Accounting“ International Conference, Monograph”Economic Policy and Global Recession”, Vol.2, Faculty of Economics University of Belgrade
7. Jаблан Стефановић Р., (2009),“Додатна калкулација цене коштања“,čas. Економске теме, год.XLVI, br.2 Ekonomski fakultet Niš

 

Остале компетенције