Рената Лучић

Рената Лучић

Подаци о наставнику

Звање

Доцент

Предмети

Рачуноводство за предузетнике, Рачуноводство, Рачуноводство трошкова

Кабинет

104

Вријеме пријема

Понедјељак 10-11 и сриједа 10-11.

Број телефона

049/234-931 лок. 109

Мејл

renata.lucic@efb.ues.rs.ba

 

Биографија

Рената Лучић рођена је 15.4.1973. године у Брчком, гдје је са одличним успјехом завршила основну и средњу школу. У периоду од маја 1992. до септембра 2000. године живјела је у Њемачкој гдје је завршила школу за стоматолошког асистента и била запослена у стоматолошкој ординацији Др. Астрид Wеиганд. У октобру 2000. године, започела је студиј економије на Економском факултету у Брчком. Као одлична студентица, школске 2003/2004. године, одлуком Вијећа Економског факултета била је ангажована у наставном процесу као студент-демостратор на предметима Рачуноводство трошкова и Енглески језик. Током рада, као демонстратор, показала је склоност за наставни рад и врло успјешно обављала овај задатак. Предметни наставници и студенти оцјенили су њен рад највишом оцјеном. Дипломирала је на Економском факултету у Брчком на смјеру Рачуноводство и финансије 2004. године. Послиједипломске студије уписала је 2005. године на Економском факултету у Брчком–смјер: Менаџмент у рачуноводству и ревизија. Положила је све испите предвиђене програмом послиједипломских студија, са просјечном оцјеном 9,90 и одбранила два семинарска рада. На Економском факултету у Брчком, 5.5.2011. године, успјешно је одбранила магистарску тезу под насловом: „Обрачунске специфичности и управљачко-информациони домети обрачуна циљних трошкова“. Вијеће Универзитета у Источном Сарајеву, 10.5.2005. године, дало је сагласност за избор у звање асистента на ужу научну област Рачуноводство и финансије. Избор у звање вишег асистента за ужу научну област Рачуноводство и ревизија добила је 6.10.2011. године. На Економском факултету Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару, дана 19.4.2017. године, Рената Лучић је успјешно одбранила докторску тезу под насловом “Могућност примјене интегрисаног управљања трошковима у Босни и Херцеговини“ и стекла титулу доктора економских наука. Одлуком Сената Универзитета у Источном Сарајеву од 27.12.2017. године, именована је у звање доцента на ужу научну област Рачуноводство и ревизија. На Економском факултету Брчко изводи наставу на првом циклусу студија на предметима Рачуноводство за предузетнике, Рачуноводство и Рачуноводство трошкова. Активно је била укључена у организацију и реализацију пројеката чији је носилац Економски факултет Брчко: стручна предавања на тему израде бизнис плана у средњим школама на подручју Брчко дистрикта и у окружењу, едукација будућих предузетника (пројекат реализован у сарадњи са Заводом за запошљавање Брчко дистрикта БиХ), стање и проблеми у пословању малих и средњих предузећа у Брчко дистрикту БиХ, вођење пословних књига (пројекат реализован у сарадњи са Заводом за запошљавање Брчко дистрикта БиХ). Активно је учествовала у организацији и реализацији два пројеката од изузетног значаја за локалну заједницу: „Увођење модела социјалне заштите и инклузије на нивоу општине/опћине“ који је реализован у оквиру УНИЦЕФ програма:“Јачање социјалне заштите и инклузије дјеце (СПИС) у БиХ“ и „Увођење продуженог боравка за дјецу прве тријаде у основне школе на подручју Брчко дистрикта БиХ“, који је реализован на иницијативу тадашњег градоначелника Брчко дистрикта БиХ господина Мирослава Гаврића. Била је члан организационих одбора Међународних конференција: „Економска теорија и пракса у савременим условима“ у организацији Економског факутета Брчко, “Партнерство власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја“ у организацији Економског факултета Брчко поводом јубилеја „40 година Економског факултета Брчко“ и „Перспективе партнерства власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја“ у организацији Економског факултета Брчко. Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факултета Брчко од 1.2.2018. године, доцент Рената Лучић именована је за продекана за наставу и студентска питања на Економском факултету Брчко. У периоду од маја 2006. до маја 2010. године била је члан Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ из реда грађанства, највишег правосудног органа у Брчко дистрикту БиХ, по одлуци тадашњег супервизора за Брчко дистрикт Susann Johnson. Рената Лучић активно говори и пише њемачки и енглески језик.

 

Библиографија

  1. Лучић Р, Синанагић М. (2007). Оцјена информативног капацитета финансијских извјештаја у Босни и Херцеговини. Међународни округли сто поводом 30 година Економског факултета у Брчком:“Економска наука и трансформација босанскохерцеговачког друштва“, Зборник радова,Економски факултет у Брчком, Брчко дистрикт БиХ, 35-40.
  2. Лучић, Р. (2011). Методологија утврђивања циљних трошкова на нивоу цјелокупног производа. Финрар, Бања Лука, 16-21.
  3. Лучић, Р. (2011). Декомпоновање циљних трошкова као критична фаза у расподјели трошкова на поједине функције и/или компоненте производа. Пословни консултант, Тузла, 139-147.
  4. Лучић, Р. (2011). Основне смјернице за ефикасно обликовање процеса Target Costing-a у пословној пракси предузећа. Реферат на Међународном научном скупу „Економска теорија и пракса у савременим условима“. Зборник радова, Економски факултет у Брчком, Брчко дистрикт БиХ, 254-259.
  5. Лучић, Р. (2012). Методолошке основе обрачуна циљних трошкова. Пословни консултант, Тузла, 91-102.
  6. Лучић, Р. (2016). Политика „рачуноводства отворених књига“ у односима између купаца и добављача.  Финанцинг, Бања Лука, 22-31.
  7. Лучић, Р. (2016). Анализа могућности примјене интегрисаног управљања трошковима у великим производним предузећима у Босни и Херцеговини. Аcta Еconomica, Бања Лука, 61-87.
  8. Лучић, Р., Лалић, С., Булчевић, Д. (2016). Рачуноводствени аспекти управљања ризицима пословања у функцији креирања одрживог успјеха. IV Интернационални научни скуп:“ Утицај тржишних промјена на развој економије земаља у транзицији“, Нови економист, 10(20), Бијељина, 170-181.

9.   Лучић, Р. (2016). Анализа развијености управљачко-рачуноводствене функције у босанскохерцеговачким предузећима. Трећа интернационална конференција Економског факултета Брчко: „Партнерство власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја“, Брчко дистрикт БиХ.


10. Лучић, Р. (2017). Анализа исписа студената са Економског факултета Брчко као један од показатеља забрињавајућег тренда трајног одласка становништва из Брчко дистрикта БиХ. Четврта интернационална конференција Економског факултета Брчко:“Перспективе партнерства власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја“, Брчко дистрикт БиХ.


11. Лукић, Р., Лалић, С., Лучић, Р. Матовић, Д.(2017). Deferred tax in the retail trade. 5. Интернационална научна конференција Економског факултета у Тузли „Економија интеграција-Улога економске мисли у савременом окружењу“, Тузла.

 

Остале компетенције

Активно и напредно кориштење програмског пакета „Microsoft Office“, способност рада у тиму стечено кроз досадашње радно искуство, одличне комуникацијске вјештине, одлично познавање eнглеског и њемачког језика.