Весна Петровић

 

 

 

 

 

Zvanje:

Vanredni profesor

 

Uža naučna oblast:

Međunarodna ekonomija

 

Predmeti na kojima realizuje nastavu na EF Brčko:

Međunarodna ekonomija

 

Godina početka angažovanja na EF Brčko:

2016.

 

e-mail:

vesna.petrovic@fpe.ues.rs.ba

 

 

Dr Vesna Petrović

 

 

 

Doktorska disertacija:

Tema doktorske disertacije:

Spoljna trgovina i inostrana sredstva i funkciji ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine

Institucija na kojoj je odbranjena disertacija:

Ekonomski fakultet, Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Datum odbrane doktorske disertacije:

01.04.2016.

 

Magistarska teza/master rad:

Tema magistarske teze/master rada:

Uloga međunarodnih organizacija u ekonomskom oporavku postkonfliktne Bosne i Hercegovine/Republike Srpske

Institucija na kojoj je odbranjena teza/rad:

Institut za razvojne studije, Univerzitet u Saseksu, Engleska, Velika Britanija

Datum odbrane magistarske teze/master rada:

Februar 2004.

 

Objavljene knjige:

  1. Panić, P. i V. Petrović, (2020). Carinski sistem i carinsko poslovanje, Fakultet poslovne ekonomije, 302 str.

 

Najnoviji radovi objavljeni u časopisima i zbornicima radova:

  1. Petrović, V. (2019. Contemporary Challenges of International Economic Relations: Global Trade and Investment Trends, pp.152-167, DOI: 10.4018/978-1- 5225-8970-9.ch010, www.igi-global.com/chapter/contemporary-challenges-of-internationaleconomic-relations/226125?camid=4v1. Chapter published in the book (poglavlje štampano u knjizi) Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context, ed. Ulas Akkucuk, IGI Global, Publisher of Timely Knowledge, Premier Reference Source ISBN13: 9781522589709|ISBN10: 1522589708|EISBN13: 9781522589716|DOI: 10.4 018/978-1-5225-8970-9.
  2. Petrović, V. i Mirović, I. (2020). The challenges od digital economy - Global value chain transformation and FDI trends in Covid era, Faculty of Economics, University of Niš, 15 October 2020, International Scientific Conference DIGITAL ECONOMY: CHANCES, RISKS, SUSTAINABLE DEVELOPMENT
  3. Mirović, I. i Petrović V. (2020). Growth limits and European fiduciary money, Novi Economist: Journal of Economic Theory and Practice | Vol 14, Nº 27.
  4. Petrović, V. i C. Mišić, (2019). Izazovi četvrte industrijske revolucije i posljedice za međunarodnu ekonomiju, Zbornik radova sa VII Internacionalnog naučnog skupa EkonBiz, Izazovi globalne ekonomije u svjetlu četvrte industrijske revolucije, FPE, jun 2019, str. 214-226, ISBN: 978-99955-45-29-1, UDK: 316.422:339.5, www.ekonbiz.ues.rs.ba
  5. Petrović, V. (2019). Liberalizacija svjetske trgovine i uticaj na ekonomski razvoj malih zemalja, Zbornik radova sa Naučnog skupa Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske – Razvoj malih zemalja u uslovima globalizacije, Knjiga XLVII, Odjeljenje društvenih nauka Knjiga 42, str. 193-205., ISBN 978-99976-42-16-5