Основни студиј - резултати испита / колоквијума
2019.
18.09.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
17.09.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
17.09.2019. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
16.09.2019. СТАТИСТИКА
16.09.2019. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
09.09.2019. МАТЕМАТИКА
09.09.2019. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
06.09.2016. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
05.09.2019. РАЧУНОВОДСТВО
05.09.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
03.09.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
03.09.2019. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
03.09.2019. СТАТИСТИКА
16.07.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
15.07.2019. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
10.07.2019. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
09.07.2019. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
08.07.2019. МАТЕМАТИКА
08.07.2019. СТАТИСТИКА
05.07.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
04.07.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
04.07.2019. РАЧУНОВОДСТВО
04.07.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
04.07.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
07.01.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
07.01.2019. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
28.06.2019. МАТЕМАТИКА
25.06.2019. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
25.06.2019. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
21.06.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
21.06.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
21.06.2019. РАЧУНОВОДСТВО
21.06.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
21.06.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
18.06.2019. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
17.06.2019. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
17.06.2019. СТАТИСТИКА
17.06.2019. ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
17.06.2019. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
17.06.2019. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
13.06.2019. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
12.06.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
11.06.2019. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
10.06.2019. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
10.06.2019. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
07.06.2019. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
05.06.2019. МАТЕМАТИКА
30.05.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
30.05.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
30.05.2019. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
29.05.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
29.05.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
24.05.2019. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
20.05.2019. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
20.05.2019. МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА
15.05.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
15.05.2019. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
13.05.2019. МАТЕМАТИКА
13.05.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
13.05.2019. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
10.05.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
07.05.2019. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
07.05.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
07.05.2019. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
07.05.2019. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
25.04.2019. ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
25.04.2019. РАЧУНОВОДСТВО
25.04.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
25.04.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
24.04.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
24.04.2019. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
23.04.2019. МАТЕМАТИКА
23.04.2019. МАТЕМАТИКА
23.04.2019. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
23.04.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
23.04.2019. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
18.04.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
16.04.2019. СТАТИСТИКА
16.04.2019. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
16.04.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
16.04.2019. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
15.04.2019. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
15.04.2019. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
05.04.2019. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
26.03.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
25.03.2019. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
20.03.2019.

РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

28.02.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
26.02.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
22.02.2019. РАЧУНОВОДСТВО
22.02.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
22.02.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
22.02.2019. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
20.02.2019. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
19.02.2019. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
18.02.2019. СТАТИСТИКА
07.02.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
06.02.2019. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
05.02.2019. СТАТИСТИКА
04.02.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
04.02.2019. РАЧУНОВОДСТВО
01.02.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
29.01.2019. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
29.01.2019. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
29.01.2019. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
25.01.2019. ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
24.01.2019. СТАТИСТИКА
23.01.2019. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
23.01.2019. РАЧУНОВОДСТВО
23.01.2019. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
23.01.2019. МЕНАЏМЕНТ
21.01.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
21.01.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА - ПОНОВЉЕНИ
21.01.2019. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
17.01.2019. ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
17.01.2019. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У МЕНАЏМЕНТУ
17.01.2019. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
17.01.2019. МАРКЕТИНГ
17.01.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
16.01.2019. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
   
2018.
31.01.2018. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
20.12.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
17.12.2018. РАЧУНОВОДСТВО
17.12.2018. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
12.12.2018. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
12.12.2018. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
11.12.2018. МАРКЕТИНГ
05.12.2018. PROJEKTNI MENADŽMENT
04.12.2018. МЕНАЏМЕНТ
03.12.2018. ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
03.12.2018. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У МЕНАЏМЕНТУ
03.12.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
30.11.2018. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
28.11.2018. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
28.11.2018. МАРКЕТИНГ
27.11.2018. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
22.11.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
22.11.2018. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
31.10.2018. МЕНАЏМЕНТ
31.10.2018. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
29.10.2018. МАТЕМАТИКА
29.10.2018. РАЧУНОВОДСТВО
26.10.2018. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
26.10.2018. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
26.10.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
24.10.2018. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
23.10.2018. СТАТИСТИКА
17.10.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
12.10.2018. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
09.10.2018. МАТЕМАТИКА
08.10.2018. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
08.10.2018. РАЧУНОВОДСТВО
08.10.2018. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
04.10.2018. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
02.10.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
02.10.2018. СТАТИСТИКА
27.09.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
27.09.2018. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
25.09.2018. МАТЕМАТИКА
20.09.2018. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
20.09.2018. РАЧУНОВОДСТВО
20.09.2018. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
19.09.2018. СТАТИСТИКА
19.09.2018. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
17.09.2018. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
13.09.2018. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
13.09.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
10.09.2018. МАТЕМАТИКА
10.09.2018. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
07.09.2018. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
06.09.2018. РАЧУНОВОДСТВО
06.09.2018. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
05.09.2018. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
04.09.2018. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
04.09.2018. СТАТИСТИКА
03.09.2018. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
13.07.2018. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
13.07.2018. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
12.07.2018. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
11.07.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
09.07.2018. МАТЕМАТИКА
05.07.2018. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
05.07.2018. РАЧУНОВОДСТВО
05.07.2018. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
04.07.2018. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
03.07.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
03.07.2018. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
03.07.2018. СТАТИСТИКА
03.07.2018. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
26.06.2018. МАТЕМАТИКА
25.06.2018. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
25.06.2018. ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА, ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
21.06.2018. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
21.06.2018. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
20.06.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
18.06.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
18.06.2018. РАЧУНОВОДСТВО
18.06.2018. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
12.06.2018. СТАТИСТИКА
12.06.2018. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
12.06.2018. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
11.06.2018. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
11.06.2018. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
11.06.2018. СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
11.06.2018. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
06.06.2018. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
06.06.2018. ПРИВРЕДНО ПРАВО
05.06.2018. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
05.06.2018. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
04.06.2018. ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
04.06.2018. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
01.06.2018. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
01.06.2018. МАТЕМАТИКА
30.05.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
29.05.2018. МИКРОЕКОНОМИЈА
29.05.2018. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
29.05.2018. ПРИВРЕДНО ПРАВО
25.05.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
23.05.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
14.05.2018. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
11.05.2018. МИКРОЕКОНОМИЈА
03.05.2018. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
03.05.2018. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
27.04.2018. МАТЕМАТИКА
26.04.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
26.04.2018. ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
25.04.2018. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
24.04.2018. МАТЕМАТИКА
23.04.2018. РАЧУНОВОДСТВО
23.04.2018. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
23.04.2018. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
19.04.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
19.04.2018. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
19.04.2018. СТАТИСТИКА
18.04.2018. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
16.04.2018. СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
11.04.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
23.03.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
23.03.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
19.03.2018. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
19.02.2018. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
14.02.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
13.02.2018. СТАТИСТИКА
13.02.2018. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
09.02.2018. МАТЕМАТИКА
09.02.2018. РАЧУНОВОДСТВО
09.02.2018. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
09.02.2018. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
08.02.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
07.02.2018. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
01.02.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
01.02.2018. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
   
2017.
30.01.2017. СТАТИСТИКА
30.01.2017. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
29.01.2017. МАТЕМАТИКА
26.01.2017. СТАТИСТИКА
26.01.2017. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
26.01.2017. РАЧУНОВОДСТВО
26.01.2017. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
26.01.2017. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
26.01.2018. СТАТИСТИКА
25.01.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
24.01.2018. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
24.01.2018. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
23.01.2018. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
19.01.2018. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
19.01.2018. РАЧУНОВОДСТВО
19.01.2018. ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
19.01.2018. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
19.01.2018. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
18.01.2018. МАРКЕТИНГ
18.01.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
18.01.2018. МЕНАЏМЕНТ
16.01.2018. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У МЕНАЏМЕНТУ
16.01.2018. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
15.01.2018. МАКРОЕКОНОМИЈА
29.12.2017. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
29.12.2017. ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
29.12.2017. ФИСКАЛНА ЕКОНОМИЈА
28.12.2017. РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
27.12.2017. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
21.12.2017. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
18.12.2017. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
15.12.2017. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
15.12.2017. МАКРОЕКОНОМИЈА
15.12.2017. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ