Рачуноводство

Рачуноводство Факултета

Благајник Стана Радовановић.

Рачуноводство Факултета смјештено је у приземљу зграде у кабинету број 4.

Радно вријеме Рачуноводства за студенте је од 10 до 13 часова.