Стипендије и конкурси

 

У оквиру ЕРАСМУС + програма – кредитна мобилност – расписан је конкурс за једносеместрални студијски боравак на Универзитету у Хаену, Шпанија (Universidad de Jaén España) у академској 2019/2020. години (у трајању од 5 мјесеци). На конкурс се могу пријавити студенти Економског факултета Брчко који похађају први или други циклус студија (студенти првог циклуса студија морају бити уписани у другу годину студија приликом пријаве). Број кандидата који се бира је 2 (два) - детаљније
 
 

Програм ‘’Work and travel’’

http://www.radiiputuj.com/

 
 

‘’Coke Summership’’ - љетна пракса

http://cokesummership.ba/

 
 

Феријални рад у Њемачкој

http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=3828&langTag=sr-SP-Cyrl

 
 

Max Planck Institute

https://www.mpg.de/career

 
 

Министрарство науке и технологије Републике српске - Фонд ‘’Др Милан Јелић’’

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/fond_dr_Milan_Jelic/Pages/default.aspx

 
 

Министрарство науке и технологије Републике српске - Конкурси науке

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx

 
 

‘’Symtoma’’ стипендије

https://www.symptoma.com/sr/stipendija

 
 

Стипендије Америчке владе

https://ba.usembassy.gov/education-culture/educational-exchanges/educational-exchanges-programs/hubert-h-humphrey-fellowship-program/

 
 

Стипендијски програм Европског форума ‘’Alpbach’’

https://www.advantageaustria.org/ba/oesterreich-in-bosnia-and-herzegovina/news/local/20190226_Forum_Alpbach_Stipendien_2019.bs.html

 
 

Градоначелник Града Бијељина расписао је Конкурс за финансирање научноистраживачких радова у академској 2018/2019. години.

Право учешћа на Конкурсу имају кандидати којима су научно-наставна вијећа факултета или универзитета у Босни и Херцеговини или иностранству одобрила наслов и одредила термин одбране магистарског рада, његовог еквивалента или докторске тезе у академској 2018/2019. години.

Услов за одабир завршног научноистраживачког рада (магистарски рад, његов еквивалент и докторска теза) који ће се финансирати из буџета Града Бијељина у академској 2018/2019. години је да рад својом структуром и научним дометом може допринијети развоју Града Бијељина, да је одбрану рада одобрило и одредило термин одбране  научно-наставно вијеће универзитета или факултета у Босни и Херцеговини или иностранству, да кандидат по истом основу не користи односно није користио средства Министарства науке и технологије Републике Српске, другог државног органа или установе у Босни или Херцеговини и иностранству и да је кандидат на основном студију постигао најмању просјечну оцјену 8,00.

Конкурс се објављује на огласној табли Градске управе Града Бијељина и званичној интернет страници Града Бијељина http://www.gradbijeljina.org

Рок за подношење пријава је је 21 дан од дана објављивања на огласној табли Градске управе. 

Више информација на:

http://www.gradbijeljina.org/lat/news/obavjestenja/konkursi/2519.konkurs-za-finansiranje-naucnoistrazivackih-radova-u-akademskoj-20182019-godini.html