Стипендије и конкурси

 

Аустријска амбасада у Босни и Херцеговини доставила је Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине информацију о студијским програмима и курсевима Дипломатске академије Беч за 2020. годину - детаљније
 
ERASMUS + програм размјене студената нуди могућност студијског боравка на Политехничком институту из Порта за љетни семестар академске 2019/2020. године. На конкурс се могу пријавити студенти првог циклуса Економског факултета Брчко, Универзитета у Источном Сарајеву. Број кандидата који се бира је један (1) - детаљније
 

Обавјештавамо вас да је у оквиру Програма EU COSME 2014-2020 отворен Позив за достављање пројектних приједлога намијењен Интернационализацији кластера.

Рок за достављање пројектних приједлога је 30. октобар 2019. године 17.00 часова (Бриселско вријеме).

Позив има за циљ да унаприједи сарадњу између кластера и пословне мреже у европским земљама, у различитим областима, као и да пружи подршку успостављању европских стратешких партнерстава кластера који би водили међународну сарадњу кластера у областима од стратешког интереса за треће земље изван Европе, а нарочито у циљу подршке индустрија у настајању.

Укупни буџет намијењен за суфинансирање пројеката процјењује се на 8.300.000 евра.

У овом позиву могу да учествују мала и средња предузећа, академска заједница и организације јавног сектора.

Више информација на:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-clusint-2019-3-01-clusters-go-international

 
 
Конструктивно напредно размишљање CAT (Constructive Advanced Thinking - позив
 
 
UNESCO-Позив за доставу номинација за Aviccena награду за етику у науци за 2019. годину - позив
 
 

Обавјештавамо Вас да је објављен позив за индивидуалне стипендије у оквиру Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), истразивачког програма финансираног од стране Европске комисије. Позив је отворен за истраживаче широм свијета, који имају докторат или најмање четири године истраживачког искуства. Рок за подношење апликације је 11. септембар 2019. Све потребне информације мозете добити на слиједећем линку:

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en

 
 
У оквиру ЕРАСМУС + програма – кредитна мобилност – расписан је конкурс за једносеместрални студијски боравак на Универзитету у Хаену, Шпанија (Universidad de Jaén España) у академској 2019/2020. години (у трајању од 5 мјесеци). На конкурс се могу пријавити студенти Економског факултета Брчко који похађају први или други циклус студија (студенти првог циклуса студија морају бити уписани у другу годину студија приликом пријаве). Број кандидата који се бира је 2 (два) - детаљније
 
 

Програм ‘’Work and travel’’

http://www.radiiputuj.com/

 
 

‘’Coke Summership’’ - љетна пракса

http://cokesummership.ba/

 
 

Феријални рад у Њемачкој

http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=3828&langTag=sr-SP-Cyrl

 
 

Max Planck Institute

https://www.mpg.de/career

 
 

Министрарство науке и технологије Републике српске - Фонд ‘’Др Милан Јелић’’

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/fond_dr_Milan_Jelic/Pages/default.aspx

 
 

Министрарство науке и технологије Републике српске - Конкурси науке

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx

 
 

‘’Symtoma’’ стипендије

https://www.symptoma.com/sr/stipendija

 
 

Стипендије Америчке владе

https://ba.usembassy.gov/education-culture/educational-exchanges/educational-exchanges-programs/hubert-h-humphrey-fellowship-program/

 
 

Стипендијски програм Европског форума ‘’Alpbach’’

https://www.advantageaustria.org/ba/oesterreich-in-bosnia-and-herzegovina/news/local/20190226_Forum_Alpbach_Stipendien_2019.bs.html

 
 

Градоначелник Града Бијељина расписао је Конкурс за финансирање научноистраживачких радова у академској 2018/2019. години.

Право учешћа на Конкурсу имају кандидати којима су научно-наставна вијећа факултета или универзитета у Босни и Херцеговини или иностранству одобрила наслов и одредила термин одбране магистарског рада, његовог еквивалента или докторске тезе у академској 2018/2019. години.

Услов за одабир завршног научноистраживачког рада (магистарски рад, његов еквивалент и докторска теза) који ће се финансирати из буџета Града Бијељина у академској 2018/2019. години је да рад својом структуром и научним дометом може допринијети развоју Града Бијељина, да је одбрану рада одобрило и одредило термин одбране  научно-наставно вијеће универзитета или факултета у Босни и Херцеговини или иностранству, да кандидат по истом основу не користи односно није користио средства Министарства науке и технологије Републике Српске, другог државног органа или установе у Босни или Херцеговини и иностранству и да је кандидат на основном студију постигао најмању просјечну оцјену 8,00.

Конкурс се објављује на огласној табли Градске управе Града Бијељина и званичној интернет страници Града Бијељина http://www.gradbijeljina.org

Рок за подношење пријава је је 21 дан од дана објављивања на огласној табли Градске управе. 

Више информација на:

http://www.gradbijeljina.org/lat/news/obavjestenja/konkursi/2519.konkurs-za-finansiranje-naucnoistrazivackih-radova-u-akademskoj-20182019-godini.html