Редовни професори

Лазар Радовановић

Ред. проф.

Пословни информациони системи
Информациони системи у менаџменту
Пословна информатика
Системи подршке одлучивању
Електронско пословање

Стеван Р. Стевић

Ред. проф.

Статистика
Економска статистика
Финансијска математика
Квантитативне методе у економији

Теодор Петровић

Ред. проф.

Финансијско рачуноводство
Рачуноводство трошкова
Управљачко рачуноводство
Стратегијско управљачко рачуноводство

Момчило Пољић

Ред. проф.

Међународни маркетинг
Стратегије тржишног комуницирања
Менаџмент људских ресурса
Маркетинг
Управљање маркетингом
Предузетништво
Управљање организационим промјенама

Раде Станкић

Ред. проф.

Системи подршке одлучивању

Зехра Нуркановић

Ред. проф.

Математика за економисте

Александар Грубор

Ред. проф.

Стратегијски маркетинг
Стратегије тржишног комуницирања

Драгомир Вуковић

Ред. проф.

Социологија
Александар Стојановић

Ред. проф.

Јавне финансије

 

Ванредни професори

Лејла Терзић

Ван. проф.

Основи економије
Микроекономија
Макроекономија
Методологија научноистраживачког рада
Теорија цијена
Монетарна економија и банкарствo
Банкарски менаџмент

Нермина Побрић

Ван. проф.

Пословне финансије
Финансијска тржишта и институције
Финансијска тржишта
Међународни финансијски менаџмент

Цвико Јекић

Ван. проф.

Међународни стратегијски менаџмент
Стратегијски менаџмент
Менаџмент квалитета
Пословна организација
Менаџмент

Амира Побрић

Ван. проф.

Рачуноводствени информациони системи
Банкарско рачуноводство и ревизија
Финансијска контрола и ревизија
Драган Војиновић

Ван. проф.

Маркетинг услуга

Весна Петровић

Ван. проф.

Међународна економија
Зоран Васиљевић Ван. проф. Привредно право

 

Доценти

Рената Лучић

Доцент

Финансијско рачуноводство
Рачуноводство трошкова
Рачуноводство за предузетнике
Напредни рачуноводствени информациони системи

Љиљана Танасић

Доцент

Теорија и анализа биланса
Управљачко рачуноводство
Финансијско извјештавање
Ненад Марковић Доцент Пројектни менаџмент
Александар Ђурић Доцент Менаџмент у туризму

 

Наставници

Бојан Међедовић

Наставник

Пословни енглески језик 1
Пословни енглески језик 2

 

Виши асистенти

Лидија Митрашевић

В. асистент

Менаџмент
Стратегијски менаџмент
Пословна организација
Предузетништво

Дејан Тешић

В. асистент

Маркетинг
Међународни маркетинг
Маркетинг услуга
Економика предузећа
Менаџмент људских ресурса

Сњежана Зарић

В. асистент

Макроекономија
Фискална економија
Микроекономија
Међународна економија

Милијана Миловановић

В. асистент

Математика за економисте

 

Асистенти

Неда Тешић

Асистент Статистика
Економска статистика
Информациони системи у менаџменту
Електронско пословање
Финансијска математика