Редовни професори

Лазар Радовановић

Ред. проф.

Пословни информациони системи
Информациони системи у менаџменту
Пословна информатика
Системи подршке одлучивању
Електронско пословање

Стеван Р. Стевић

Ред. проф.

Статистика
Економска статистика
Финансијска математика
Квантитативна економија

Теодор Петровић

Ред. проф.

Финансијско рачуноводство
Рачуноводство трошкова
Управљачко рачуноводство
Стратегијско управљачко рачуноводство

Момчило Пољић

Ред. проф.

Међународни маркетинг
Стратегије тржишног комуницирања
Менаџмент људских ресурса
Маркетинг
Понашање потрошача
Управљање маркетингом

Нермина Побрић

Ред. проф.

Пословне финансије
Финансијска тржишта и институције
Финансијска тржишта
Међународни финансијски менаџмент

Зехра Нуркановић

Ред. проф.

Математика за економисте

Александар Грубор

Ред. проф.

Стратегијски маркетинг
Стратегије тржишног комуницирања

Драгомир Вуковић

Ред. проф.

Социологија

Александар Стојановић

Ред. проф.

Јавне финансије

 

Ванредни професори

Лејла Терзић

Ван. проф.

Основи економије
Микроекономија
Макроекономија
Методологија научноистраживачког рада
Теорија цијена
Монетарна економија и банкарствo
Банкарски менаџмент

Цвико Јекић

Ван. проф.

Међународни стратегијски менаџмент
Стратегијски менаџмент
Менаџмент квалитета
Пословна организација
Менаџмент

Срђан Лалић

Ван. проф.

Форензичко рачуноводство и ревизија
Рачуноводство финансијских институција

Амира Побрић

Ван. проф.

Специјални биланси
Рачуноводствени информациони системи
Банкарско рачуноводство и ревизија
Ревизија финансијских извјештаја
Драган Војиновић

Ван. проф.

Маркетинг услуга
Канали маркетинга

Весна Петровић

Ван. проф.

Међународна економија
Зоран Васиљевић Ван. проф. Привредно право

 

Доценти

Рената Лучић

Доцент

Финансијско рачуноводство
Рачуноводство трошкова
Рачуноводство за предузетнике
Рачуноводство малих и средњих предузећа
Напредни рачуноводствени информациони системи

Љиљана Танасић

Доцент

Теорија и анализа биланса
Управљачко рачуноводство
Финансијско извјештавање

Лидија Митрашевић

Доцент

Економика предузећа
Менаџмент
Стратегијски менаџмент
Пословна организација
Предузетништво
Управљање организационим промјенама

Дејан Тешић

Доцент

Маркетинг
Међународни маркетинг
Маркетинг услуга
Канали маркетинга
Понашање потрошача
Менаџмент људских ресурса
Ненад Марковић Доцент Пројектни менаџмент
Александар Ђурић Доцент Менаџмент у туризму

 

Наставници

Бојан Међедовић

Наставник

Пословни енглески језик 1
Пословни енглески језик 2

 

Виши асистенти

Сњежана Зарић

В. асистент

Макроекономија
Фискална економија
Микроекономија
Јавне финансије
Међународна економија

Милијана Миловановић

В. асистент

Математика за економисте

 

Асистенти

Неда Тешић

Асистент Статистика
Економска статистика
Информациони системи у менаџменту
Електронско пословање
Финансијска математика