Редовни професори

 

Хамид Алибашић

Ред. проф.

Макроекономија

Фискална економија

Методологија научноистраживачког рада

Стеван Р. Стевић

Ред. проф.

Статистика

Економска статистика

Финансијска математика

Квантитативне методе у економији

Теодор Петровић

Ред. проф.

Финансијско рачуноводство

Рачуноводство трошкова

Управљачко рачуноводство

Стратегијско управљачко рачуноводство

Лазар Радовановић

Ред. проф.

Пословни информациони системи

Информациони системи у менаџменту

Пословна информатика

Системи подршке одлучивању

Момчило Пољић

Ред. проф.

Међународни маркетинг

 

Стратегије тржишног комуницирања

Менаџмент људских ресурса

Маркетинг
Управљање маркетингом
Управљање организационим промјенама

Раде Станкић

Ред. проф.

Електронско пословање

Зехра Нуркановић

Ред. проф.

Математика за економисте

Александар Грубор

Ред. проф.

Стратегијски маркетинг

Стратегије тржишног комуницирања

Драгомир Вуковић

Ред. проф.

Социологија

 

Ванредни професори

Нермина Побрић

Ван. проф.

Пословне финансије

Финансијска тржишта и институције

Финансијска тржишта

Међународни финансијски менаџмент

Цвико Јекић

Ван. проф.

 

Међународни стратегијски менаџмент

Стратегијски менаџмент

Менаџмент квалитета

Пословна организација
Драган Војиновић

Ван. проф.

Маркетинг услуга
Мирела Чокић Џинић Ван. проф. Привредно право

 

Доценти

Лејла Терзић

Доцент

Основи економије

Монетарна економија и банкарствo

Микроекономија

Економика предузећа

Банкарски менаџмент

Амира Побрић

Доцент

Рачуноводствени информациони системи

Банкарско рачуноводство и ревизија

Финансијска контрола и ревизија

Рената Лучић

Доцент

Финансијско рачуноводство

Рачуноводство трошкова

Рачуноводство за предузетнике

Напредни рачуноводствени информациони системи

Љиљана Танасић

Доцент

Теорија и анализа биланса

Управљачко рачуноводство

Финансијско извјештавање

Весна Петровић

Доцент

Међународна економија

Ненад Марковић Доцент Пројектни менаџмент
Александар Ђурић Доцент Менаџмент у туризму

 

Наставници

Бојан Међедовић

Наставник

Пословни енглески језик 1

Пословни енглески језик 2

 

Виши асистенти

Лидија Митрашевић

В. асистент

Менаџмент

 

Стратегијски менаџмент

Пословна организација

Предузетништво

Миодраг Перановић

В. асистент

Пословни информациони системи

Електронско пословање

Информациони системи у менаџменту

Пословна информатика

Дејан Тешић

В. асистент

Маркетинг

Међународни маркетинг

Маркетинг услуга

Економика предузећа

Менаџмент људских ресурса

Сњежана Зарић

В. асистент

Макроекономија

Фискална економија

Међународна економија

Милијана Миловановић

В. асистент

Математика за економисте

Статистика
Наташа Тешић

В. асистент

Финансијска математика

 

Асистенти