Contact

Faculty address

Studentska 11, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

Contacts

Centrala 049 234 931

 

 

SLUŽBE/PROFESORI/
ASISTENTI

KABINET

LOKAL

DIREKTAN
BROJ

FAKS

e-mail

Dekan – Dr Srđan Lalić

 

103

234-900
234-902

 

srdjan.lalic.efb@gmail.com

Prodekan za nastavu -

 

 

 

 

 

Prodekan za NIR – Dr Lazar Radovanović

117

115

233-070

 

lazar.radovanovic.efb@gmail.com

Sekretar Fakulteta – Nikolina Gušić

1

111

234-940
234-941

234-942

sekretarijat.efbrcko@gmail.com

Studentska služba – Aleksandra Tomić

3

102

 

234-921

 

234-922

 

studentska.efb@gmail.com

Studentska služba – Ljubiša Mijić

4

102

234-920

Referent za nabavku – Kamenka Vujnović Ristanić

6

107

234-930

 

nabavka.efb@gmail.com

Viši stručni saradnik za finansijsko –računovodstvene poslove -  Dragana Božić

 

5

 

 

 

234-910

 

234-912

 

racunovodstvo.efb@gmail.com

Referent za knjigovodstvene poslove – Stana Radovanović

Operater na računarima i održavanju web stranice – Goran Dostanić

119

220

 

 

 

weburednik.efb@gmail.com

Biblioteka – Natalija Lakić

 

110

 

 

biblioteka.efb@gmail.com

Portirnica – Božana Đorđević

 

101

 

 

 

Centrala

 

 

234-931

 

 

SSEFB

7

116

 

 

 

Služba održavanja

8

224

 

 

 

Dr Stevan Stević

116

113

 

 

stevan.stevic.efb@gmail.com

Dr Hamid Alibašić

110

117

 

 

hamid.alibasic.efb@gmail.com

Dr Ljubomir Trifunović

106

108

 

 

ljubomir.trifunovic.efb@gmail.com

Dr Momčilo Poljić

112

119

 

 

momcilo.poljic.efb@gmail.com

Dr Lazar Radovanović

117

115

233-070

 

lazar.radovanovic.efb@gmail.com

Dr Teodor Petrović

105

120

 

 

teodor.petrovic.efb@gmail.com

Dr Nermina Pobrić

102

219

 

 

nermina.pobric.efb@gmail.com

Dr Cviko Jekić

101

123

 

 

cviko.jekic.efb@gmail.com

Dr Amira Pobrić

103

223

 

 

amira.pobric.efb@gmail.com

Dr Lejla Terzić

107

222

 

 

lejla.terzic.efb@gmail.com

Dr Renata Lučić

104

109

 

 

renata.lucic.efb@gmail.com

Mr Vasilijana Mirković

109

217

 

 

vasilijana.mirkovic.efb@gmail.com

Mr Ljiljana Tanasić

111

122

 

 

ljiljana.tanasic.efb@gmail.com

Mr Snježana Zarić

113

221

 

 

snjezana.zaric.efb@gmail.com

Mr Lidija Mitrašević

115

118

 

 

lidija.mitrasevic.efb@gmail.com

Mr Bojan Međedović

114

 

 

 

bojan.medjedovic.efb@gmail.com

Mr Dejan Tešić

112

119

 

 

dejan.tesic.efb@gmail.com

Mr Miodrag Peranović

118

114

 

 

miodrag.peranovic.efb@gmail.com

SPOLJNI SARADNICI

Dr Zehra Nurkanović

 

 

 

 

zehra.nurkanovic@untz.ba

Dr Branko Krsmanović

 

 

 

 

krsmanovic.br@gmail.com

Dr Rajko Radović

 

 

 

 

rajkor@telrad.net

Dr Miladin Jovičić

 

 

 

 

miladinjovicic@yahoo.com

Dr Jelena Damjanović

 

 

 

 

jelenadamjanovic83@gmail.com

Dr Vesna Petrović

 

 

 

 

vesna.petrovic@fpe.unssa.rs.ba

Dr Novo Plakalović

 

 

 

 

novoplakalovic@gmail.com

Dr Drago Vuković

 

 

 

 

dragovukovic55@gmail.com

Dr Nenad Lalić

 

 

 

 

nenad.lalic@yahoo.com

Dr Rade Stankić

 

 

 

 

rstankic@ekof.bg.ac.rs

Dr Radmila Jablan Stefanović

 

 

 

 

rasty@ekof.bg.ac.rs

Dr Aleksandar Grubor

 

 

 

 

agrubor@ef.uns.ac.rs

Dr Tunjo Perić

 

 

 

 

tperic@efzg.hr

Mr Milijana Milovanović

 

 

 

 

milijanamilovanovic21@gmail.com