Branko Krsmanović

Branko Krsmanović

Podaci o nastavniku

 

Zvanje

 

Predmeti

Finansijska kontrola i revizija

Kabinet

 

Vrijeme prijema

 

Broj telefona

 

Mejl

 

 

Biografija

 

 

 

Bibliografija

 

 

 

Ostale kompetencije