NICEF

Naučno-istraživački centar Ekonomskog fakulteta Brčko (NICEF)

Tradicija i ugled Ekonomskog fakulteta Brčko, Univerziteta u Istočnom Sarajevu su omogućile stvaranje okvira za specijalizaciju u okviru pružanja konsultantskih usluga, edukacija, te izdavačkih usluga u oblasti ekonomije, poslovnog upravljanja, statistike, finansija i računovodstva. NICEF je orijentisan ka tri segmenta, koji se odnose na:

  1. Naučno-istraživačke projekte,
  2. Edukacije i
  3. Izdavačku djelatnost.

Misija NICEF-a je zadovoljavanje potreba korisnika u privatnom i javnom sektoru privrede kroz promovisanje znanja i vještina neophodnih za suočavanje sa savremenim načinom poslovanja.
Vizija NICEF-a je postati lider iz oblasti edukacija i konsaltinga na tržištu Brčko distrikta s tendencijom širenja na tržište Bosne i Hercegovine.
Vrijednosti NICEF-a su znanje, kvalitet, posvećenost i radna etika.
Organizaciona struktura NICEF-a se sastoji od:

  1. Rukovodioca,
  2. Saradnika za naučno-istraživačke projekte,
  3. Saradnika za edukacije i obuke i
  4. Saradnika za izdavačku djelatnost.

Tim NICEF-a čine nastavnici i saradnici zaposleni na Ekonomskom fakultetu Brčko, koji posjeduju ekspertizu za pružanje obuka i izradu naučno-istraživačkih projekata iz oblasti marketinga, menadžmenta, finansija, računovodstva i poslovne informatike.

Predstavljanje Naučno-istraživačkog centra Ekonomskog fakulteta Brčko (NICEF)

POSJETA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOM CENTRU EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU