Osnovni studij - obavještenja / termini ispita - kolokvijuma
05.12.2018. MENADŽMENT U TURIZMU
26.11.2018. PRIJAVA ISPITA - APSOLVENTI
26.11.2018. VIDOVIĆ RADA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
20.11.2018. RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI
19.11.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
19.11.2018. OSNOVI EKONOMIJE
12.11.2018. IZBORNI PREDMETI - 3. GODINA - 4. GODINA
12.11.2018. KOLIZIJA, IZVJEŠTAJ KOMISIJE
12.11.2018. KOLIZIJA, POZIV PO RJEŠENJA
07.11.2018. KRAJNJI ROK ZA UPIS / OBNOVU GODINE
01.11.2018. PRIJAVA ISPITA - APSOLVENTI
31.10.2018. MARKETING
31.10.2018. POSLOVNA ORGANIZACIJA
26.10.2018. MENADŽMENT
26.10.2018. MARKOVIĆ NATAŠA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
25.10.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
23.10.2018. PRELAZAK NA BUDŽET
23.10.2018. KOLIZIJA
23.10.2018. APSOLVENTI - KRAJNJI ROK ZA UPIS
18.10.2018. IBRAHIMBAŠIĆ ELDIN - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
11.10.2018. PRIJAVA ISPITA
04.10.2018. ČORBADŽIČ JASMINA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
02.10.2018. PREUZIMANJE INDEKSA
02.10.2018. MONETARNA EKONOMIJA
01.10.2018. SEKIĆ EMRAH - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
24.09.2018. SMAJLOVIĆ MELIHA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
24.09.2018. TAMBUR BOJAN - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
21.09.2018. TANJIĆ ASMIR - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
21.09.2018. STJEPANOVIĆ JELENA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
21.09.2018. STEVANOVIĆ MARIJANA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
21.09.2018. PANIĆ RADOJKA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
21.09.2018. KOVANDŽIĆ NATAŠA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
21.09.2018. BAJIĆ GORDANA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
21.09.2018. ČELIGIJA AZUR - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
19.09.2018. PRIJAVA ISPITA
18.09.2018. MONETARNA EKONOMIJA
18.09.2018. SALKANOVIĆ ENVER - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
18.09.2018. STRATEGIJSKI MENADŽMENT
14.09.2018. MALKANOVIĆ ADISA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
14.09.2018. EKONOMIKA PREDUZEĆA
13.09.2018. GAVRIĆ LJUBINKA- JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
12.09.2018. NATALIJA MALIĆ - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
07.09.2018. MENADŽMENT
05.09.2018. PRIJAVA ISPITA
04.09.2018. POPOVIĆ SVETOZAR - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
04.09.2018. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
03.09.2018. STRATEGIJSKI MENADŽMENT
31.08.2018. MONETARNA EKONOMIJA
31.08.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
29.08.2018. STARI PROGRAM
18.07.2018. PRIJAVA ISPITA
11.07.2018. ENGLESKI JEZIK
05.07.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
04.07.2018. MARKETING
02.07.2018. MEĐUNARODNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE
02.07.2018. MEĐUNARODNA EKONOMIJA
29.06.2018. EKONOMIKA PREDUZEĆA
27.06.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
25.06.2018. PREDUZETNIŠTVO
21.06.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
19.06.2018. SOCIOLOGIJA
18.06.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
13.06.2018. MEĐUNARODNA EKONOMIJA
11.06.2018. PRIJAVA ISPITA - FINANSIJSKA KARTICA
05.06.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
04.06.2018. EKONOMIKA PREDUZEĆA
04.06.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
01.06.2018. OVJERA SEMESTRA
24.05.2018. MIKROEKONOMIJA
22.05.2018. POSLOVNA ORGANIZACIJA
22.05.2018. PREDUZETNIŠTVO
22.05.2018. POSLOVNA ORGANIZACIJA / UPRAVLJANJE ORGANIZACIONOM STRUKTUROM PREDUZEĆA
21.05.2018. MATEMATIKA
21.05.2018. PRIJAVA ISPITA
08.05.2018. MATEMATIKA
04.05.2018. POPUNITI INDEKSE - OBAVJEŠTENJE
27.04.2018. PREDUZETNIŠTVO
25.04.2018. PRIJAVA ISPITA
24.04.2018. MARKETING
19.04.2018. MENADŽMENT
18.04.2018. MIKROEKONOMIJA
16.04.2018. MATEMATIKA
16.04.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
12.04.2018. PRIVREDNO PRAVO
12.04.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
11.04.2018. MIKROEKONOMIJA
03.04.2018. MARKETING USLUGA
26.03.2018. PRIJAVA ISPITA
23.03.2018. FINSNSIJSKA TRŽIŠTA
21.03.2018. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
21.03.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
21.03.2018. MIKROEKONOMIJA
16.03.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
12.03.2018. MIKROEKONOMIJA
09.03.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
06.03.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
05.03.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
28.02.2018. MEĐUNARODNA EKONOMIJA
27.02.2018. MONETARNA EKONOMIJA
26.02.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
23.02.2018. PRIJAVA ISPITA - APSOLVENTSKI ROK
20.02.2018. POČETAK NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2017./2018. GODINE
13.02.2018. FINANSIJSKA TRŽIŠTA
25.01.2018. PRIJAVA ISPITA
18.01.2018. STATISTIKA
18.01.2018. EKONOMSKA STATISTIKA
15.01.2018. IZMIRENJE OBAVEZA
15.01.2018. OVJERA SEMESTRA
15.01.2018. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
11.01.2018. INFORMACIONI SISTEMI U MENADŽMENTU
11.01.2018. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI
29.12.2017. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
29.12.2017. PROJEKTNI MENADŽMENT
29.12.2017. MENADŽMENT
27.12.2017. OSNOVI EKONOMIJE
27.12.2017. MEĐUNARODNI MARKETING
26.12.2017. RAČUNOVODSTVO
26.12.2017. FINANSIJSKA KARTICA
26.12.2017. SOCIOLOGIJA
22.12.2017. PRIJAVA ISPITA
21.12.2017. MEĐUNARODNI MARKETING
 
13.12.2017. STUDENTSKA SLUŽBA - elektronska prijava ispita
11.12.2017. STUDENTSKA SLUŽBA - obavještenje indeksi - popuniti indekse
08.12.2017. TEORIJA I ANALIZA BILANSA - obavještenje
28.11.2017. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI - obavještenje
04.12.2017. RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI - obavještenje