Osnovni studij - obavještenja / termini ispita - kolokvijuma
2021.
10.09.2021. POSLOVNA INFORMATIKA, POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI, ELEKTRONSKO POSLOVANjE i INFORMACIONI SISTEMI U MENADžMENTU
10.09.2021. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
07.09.2021. PRIJAVA ISPITA
30.08.2021. PRIVREDNO PRAVO
27.08.2021. ZAHIROVIĆ MIRELA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
27.08.2021. ZORANOVIĆ GORDANA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
24.08.2021. PREUZIMANJE INDEKSA - POZIV
23.07.2021. PRIJAVA ISPITA
14.07.2021. PRENOS ECTS BODOVA
06.07.2021. PRIVREDNO PRAVO
28.06.2021. PROJEKTNI MENADŽMENT
24.06.2021. PRIJAVA ISPITA
21.06.2021. MENADŽMENT U TURIZMU
14.06.2021. MARKETING USLUGA
10.06.2021. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
10.06.2021. KATIĆ DRAGANA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
09.06.2021. ZUKIĆ HANKA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
07.06.2021. MATEMATIKA
07.06.2021. OVJERA SEMESTRA
01.06.2021. MIKROEKONOMIJA
28.05.2021. PRIJAVA ISPITA
24.05.2021. EKONOMIKA PREDUZEĆA
24.05.2021. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
17.05.2021. POPUNITI INDEKSE
04.05.2021. MEĐUNARODNA EKONOMIJA
26.04.2021. PRIJAVA ISPITA - APSOLVENTI
19.04.2021. SOCIOLOGIJA
16.04.2021. MATEMATIKA
16.04.2021. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
16.04.2021. MENADŽMENT KVALITETA
13.04.2021. MIKROEKONOMIJA
12.04.2021. EKONOMIKA PREDUZEĆA
08.04.2021. PRIJAVA ISPITA
06.04.2021. SOCIOLOGIJA
29.03.2021. PRIJAVA ISPITA - PRVI TERMIN
25.03.2021. IZMIRENJE OBAVEZA
22.03.2021. OBAVJEŠTENJE O ISPITIMA
17.03.2021. PRENOS ECTS BODOVA
03.03.2021. OVJERA SEMESTRA - VAN ROKA
03.03.2021. PRIJAVA ISPITA - APSOLVENTI
15.02.2021. MUJIĆ SAMIJA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
11.02.2021. MENADŽMENT U TURIZMU
05.02.2021. PRIJAVA ISPITA
04.02.2021. PROJEKTNI MENADŽMENT
18.01.2021. MENADŽMENT U TURIZMU
18.01.2021. OVJERA SEMESTRA
11.01.2021. MEĐUNARODNI MARKETING - TERMIN DRUGOG KOLOKVIJUMA
 
 
2020.
30.12.2020. PRIJAVA ISPITA
29.12.2020. MONETARNA EKONOMIJA I BANKARSTVO
28.12.2020. MIKROEKONOMIJA
24.12.2020. ČORBADŽIĆ EMIR - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
15.12.2020. POSLOVNI ENGLESKI JEZIK
10.12.2020. POPUNITI INDEKSE
08.12.2020. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
06.12.2020. OSNOVI EKONOMIJE
05.12.2020. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
05.12.2020. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI
01.12.2020. PRIJAVA ISPITA
30.11.2020. MIKROEKONOMIJA
25.11.2020. PREGLED IZBORNIH PREDMETA III GODINA
25.11.2020. PREGLED IZBORNIH PREDMETA IV GODINA
17.11.2020. MONETARNA EKONOMIJA I BANKARSTVO
11.11.2020. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI
09.11.2020. PRIJAVA ISPITA
06.11.2020. OSNOVI EKONOMIJE
06.11.2020. GRAHOVAC DARKO - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
03.11.2020. PROJEKTNI MENADŽMENT
29.10.2020. POSLOVNE FINANSIJE
27.10.2020. SMAJLOVIĆ MERIMA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
26.10.2020. FINANSIJSKA TRŽIŠTA
26.10.2020. TEODOROVIĆ ŽIVKA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
23.10.2020. KOLIZIJA
23.10.2020. PRELAZAK NA BUDŽET
22.10.2020. RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI
22.10.2020. MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA
22.10.2020. CRNOGORČEVIĆ AMILA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
21.10.2020. JOVIČIĆ MIRJANA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
15.10.2020. POSLOVNA INFORMATIKA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI - INFORMACIONI SISTEMI U MENADŽMENTU - SISTEMI PODRŠKE ODLUČIVANJU - ELEKTRONSKO POSLOVANJE
12.10.2020. MONETARNA EKONOMIJA
08.10.2020. PRIJAVA ISPITA
07.10.2020. UPIS / OBNOVA APSOLVENTSKOG STAŽA
07.10.2020. UPIS / OBNOVA GODINE
23.09.2020. PRIJAVA ISPITA
22.09.2020. HASIKIĆ ASIMA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
22.09.2020. BEĆIROVIĆ EMINA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
17.09.2020. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
15.09.2020. PREDUZETNIŠTVO
15.09.2020. PROJEKTNI MENADŽMENT
15.09.2020. MEĐUNARODNI MARKETING
15.09.2020. MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA
10.09.2020. PRIJAVA ISPITA
08.09.2020. TURSUNOVIĆ MIRELA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
08.09.2020. MARKETING USLUGA
08.09.2020. MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA
08.09.2020. MEĐUNARODNI MARKETING
04.09.2020. PRIJAVA ISPITA
02.09.2020. PREDUZETNIŠTVO

27.08.2020.

PRIJAVA ISPITA
27.08.2020. ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA - STARI PROGRAM
27.08.2020. PRENOS ECTS BODOVA
27.08.2020. IBRIŠEVIĆ ASMIRA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
27.08.2020. KOPČALIĆ AJLA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
27.08.2020. SMAJLOVIĆ EMINA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
25.08.2020. MEĐUNARODNA EKONOMIJA
25.08.2020. KOZAREVIĆ ANELA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
25.08.2020. ELEZOVIĆ ANISA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
25.08.2020. KOJIĆ LJILJANA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
12.08.2020. RIBIĆ AMINA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
12.08.2020. PRIVREDNO PRAVO
12.08.2020. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
27.07.2020. OMERHAFIZOVIĆ AIDA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
17.07.2020. PRIJAVA ISPITA
17.07.2020. HUSIĆ ALMA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
13.07.2020. POSLOVNA INFORMATIKA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI - INFORMACIONI SISTEMI U MENADŽMENTU - SISTEMI PODRŠKE ODLUČIVANJU
08.07.2020. PRIVREDNO PRAVO
07.07.2020. MEĐUNARODNA EKONOMIJA
07.07.2020. MEĐUNARODNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE
30.06.2020. PRIJAVA ISPITA
26.06.2020. MEĐUNARODNA EKONOMIJA
26.06.2020. MEĐUNARODNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE
23.06.2020. PETKOVIĆ JOVICA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
22.06.2020. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
15.06.2020. OVJERA SEMESTRA
15.06.2020. RAMOVIĆ ZERINA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
15.06.2020. POPUNITI INDEKSE
12.06.2020. PRIJAVA ISPITA
10.06.2020. TERZIĆ EMINA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
02.06.2020. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
01.06.2020. TURSIĆ EMINA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
28.05.2020. SIMIĆ BOŽIDAR - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
26.05.2020. PRIJAVA ISPITA - APRILSKI ROK
26.05.2020. PRIJAVA ISPITA - APRILSKI ROK - APSOLVENTI
26.05.2020. FINANSIJSKA TRŽIŠTA
19.05.2020. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
21.02.2020. PRIJAVA ISPITA - APSOLVENTI
30.01.2020. PRIJAVA ISPITA
29.01.2020. PRIVREDNO PRAVO
20.01.2020. MENADŽMENT KVALITETA
17.01.2020. RADOVANOVIĆ SNJEŽANA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
16.01.2020. OVJERA SEMESTRA
16.01.2020. IZMIRENJE OBAVEZA
11.01.2020. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
   
2019.
27.12.2019. PRIJAVA ISPITA
27.12.2019. MONETARNA EKONOMIJA
27.12.2019. ENGLESKI JEZIK
27.12.2019. IZMIRENJE OBAVEZA
23.12.2019. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
23.12.2019. PRIJAVA ISPITA
16.12.2019. ELEKTRONSKA PRIJAVA ISPITA
16.12.2019. POPUNITI INDEKSE
13.12.2019. OSNOVI EKONOMIJE
03.12.2019. PRIJAVA ISPITA
27.11.2019. MONETARNA EKONOMIJA
27.11.2019. MUSIĆ EDINA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
27.11.2019. KURTIĆ AZUR - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
25.11.2019. PRIJAVA ISPITA
22.11.2019. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
22.11.2019. FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO
22.11.2019. MONETARNA EKONOMIJA
20.11.2019. КЕВРИЋ SAMIR - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
18.11.2019. POSLOVNA ORGANIZACIJA
18.11.2019. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
18.11.2019. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI
13.11.2019. IZBORNI PREDMETI - 3. GODINA - 4. GODINA
11.11.2019. MARKETING USLUGA
05.11.2019. PRIJAVA ISPITA
05.11.2019. KOLIZIJA
04.11.2019. STANKOVIĆ NATAŠA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
04.11.2019. OSNOVI EKONOMIJE
31.10.2019. JOVANOVIĆ MILORAD - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
30.10.2019. OBAVJEŠTENJE O UPISU - APSOLVENTI
22.10.2019. KOLIZIJA
22.10.2019. PRELAZAK NA BUDŽET
04.10.2019. UPIS I OBNOVA GODINE
03.10.2019. KALIĆ ALMA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
03.10.2019. PRIJAVA ISPITA
24.09.2019. GUŠTEROVIĆ NINA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
23.09.2019. MARKETING / POSLOVNA ORGANIZACIJA
23.09.2019. IBRIŠIMOVIĆ ELVIRA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
20.09.2019. PRIVREDNO PRAVO
19.09.2019. PRIJAVA ISPITA
18.09.2019. IBRIŠIMOVIĆ RAMIZ - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
18.09.2019. ZAKIĆ MILKICA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
17.09.2019. MENADŽMENT U TURIZMU
16.09.2019. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
06.09.2019. SIMIĆ BOŽIDAR - KOMISIJSKO POLAGANJE
06.09.2019. DODIK DAJANA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
06.09.2019. ŽIGIĆ DEJAN - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
06.09.2019. JOKIĆ RUŽICA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
06.09.2019. KUKIĆ DŽENANA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
06.09.2019. GAVRIĆ PETRA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
05.09.2019. STANIŠIĆ SARA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
05.09.2019. PRIJAVA ISPITA
05.09.2019. STANIŠIĆ SARA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
15.07.2019. PRIJAVA ISPITA
10.07.2019. LIVADIĆ HAMZA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
05.07.2019. PRIVREDNO PRAVO
02.07.2019. HALILOVIĆ ERMIN - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
02.07.2019. AŠĆERIĆ RADOJKA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
19.06.2019. PRIJAVA ISPITA
05.06.2019. POSLOVNA ORGANIZACIJA
05.06.2019. PREDUZETNIŠTVO
05.06.2019. POSLOVNA INFORMATIKA
05.06.2019. PRIJAVA ISPITA
31.05.2019. OVJERA SEMESTRA
31.05.2019. MONETARNA EKONOMIJA
31.05.2019. MATEMATIKA
30.05.2019. PRIVREDNO PRAVO
29.05.2019. PRIVREDNO PRAVO
29.05.2019. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
28.05.2019. PRIJAVA ISPITA
27.05.2019. ČORBADŽIĆ SAMIRA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
27.05.2019. MATEMATIKA
23.05.2019. POPUNITI INDEKSE
23.05.2019. BEŠIĆ EMINA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
22.05.2019. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
14.05.2019. EKONOMIKA PREDUZEĆA
08.05.2019. HUSIĆ FIKRETA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
08.05.2019. ANĐELOVIĆ ANĐELA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
07.05.2019. HAMZABEGOVIĆ AMINA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
07.05.2019. PRIJAVA ISPITA
30.04.2019. MONETARNA EKONOMIJA
25.04.2019. MONETARNA EKONOMIJA
24.04.2019. REDŽIĆ AZRA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
24.04.2019. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
23.04.2019. PRIVREDNO PRAVO
23.04.2019. PRIJAVA ISPITA
19.04.2019. POSLOVNA INFORMATIKA
17.04.2019. POSLOVNA ORGANIZACIJA
17.04.2019. MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA
17.04.2019. MEĐUNARODNI MARKETING
17.04.2019. TOLIMIR SAŠA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
16.04.2019. TERZIĆ MUBINA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
16.04.2019. GOBELJIĆ ENSAR - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
16.04.2019. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
15.04.2019. PREDUZETNIŠTVO
15.04.2019. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
15.04.2019. MATEMATIKA
09.04.2019. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
08.04.2019. EKONOMIKA PREDUZEĆA
03.04.2019. PRIVREDNO PRAVO
21.03.2019. PRIJAVA ISPITA
14.03.2019. MARKETING USLUGA
14.03.2019. MONETARNA EKONOMIJA
12.03.2019. FINANSIJSKA TRŽIŠTA
12.03.2019. MEĐUNARODNA EKONOMIJA
04.03.2019. MEĐUNARODNA EKONOMIJA
25.02.2019. PREDUZETNIŠTVO
25.02.2019. PRIJAVA ISPITA - APSOLVENTI
21.02.2019. PROJEKTNI MENADŽMENT
21.02.2019. MENADŽMEN KVALITETA
21.02.2019. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
15.02.2019. PRIVREDNO PRAVO
12.02.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
12.02.2018. STEFAN TRNINIĆ - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
08.02.2019. NIŠIĆ LJUBOMIR - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
08.02.2019. MENADŽMENT
31.01.2019. PRIJAVA ISPITA
31.01.2019. POSLOVNA INFORMATIKA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI - INFORMACIONI SISTEMI U MENADŽMENTU
29.01.2019. MONETARNA EKONOMIJA
28.01.2019. PRIVREDNO PRAVO
15.01.2019. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
15.01.2019.

OVJERA SEMESTRA - UPLATNICA

15.01.2019. PRIJAVA ISPITA -UPLATNICA
   
2018.
31.12.2018. OVJERA SEMESTRA
31.12.2018. PRIJAVA ISPITA
31.01.2018. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI
31.01.2018. INFORMACIONI SISTEMI U MENADŽMENTU
27.12.2018. PROJEKTNI MENADŽMENT
26.12.2018. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
26.12.2018. IZMIRENJE FINANSIJSKIH OBAVEZA
24.12.2018. MENADŽMENT U TURIZMU
21.12.2018. OSNOVI EKONOMIJE
21.12.2018. MENADŽMENT
21.12.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
17.12.2018. POPUNITI INDEKSE
05.12.2018. MENADŽMENT U TURIZMU
26.11.2018. PRIJAVA ISPITA - APSOLVENTI
26.11.2018. VIDOVIĆ RADA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
20.11.2018. RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI
19.11.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
19.11.2018. OSNOVI EKONOMIJE
12.11.2018. IZBORNI PREDMETI - 3. GODINA - 4. GODINA
12.11.2018. KOLIZIJA, IZVJEŠTAJ KOMISIJE
12.11.2018. KOLIZIJA, POZIV PO RJEŠENJA
07.11.2018. KRAJNJI ROK ZA UPIS / OBNOVU GODINE
01.11.2018. PRIJAVA ISPITA - APSOLVENTI
31.10.2018. MARKETING
31.10.2018. POSLOVNA ORGANIZACIJA
26.10.2018. MENADŽMENT
26.10.2018. MARKOVIĆ NATAŠA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
25.10.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
23.10.2018. PRELAZAK NA BUDŽET
23.10.2018. KOLIZIJA
23.10.2018. APSOLVENTI - KRAJNJI ROK ZA UPIS
18.10.2018. IBRAHIMBAŠIĆ ELDIN - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
11.10.2018. PRIJAVA ISPITA
04.10.2018. ČORBADŽIČ JASMINA - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
02.10.2018. PREUZIMANJE INDEKSA
02.10.2018. MONETARNA EKONOMIJA
01.10.2018. SEKIĆ EMRAH - JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
24.09.2018. SMAJLOVIĆ MELIHA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
24.09.2018. TAMBUR BOJAN - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
21.09.2018. TANJIĆ ASMIR - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
21.09.2018. STJEPANOVIĆ JELENA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
21.09.2018. STEVANOVIĆ MARIJANA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
21.09.2018. PANIĆ RADOJKA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
21.09.2018. KOVANDŽIĆ NATAŠA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
21.09.2018. BAJIĆ GORDANA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
21.09.2018. ČELIGIJA AZUR - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
19.09.2018. PRIJAVA ISPITA
18.09.2018. MONETARNA EKONOMIJA
18.09.2018. SALKANOVIĆ ENVER - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
18.09.2018. STRATEGIJSKI MENADŽMENT
14.09.2018. MALKANOVIĆ ADISA - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
14.09.2018. EKONOMIKA PREDUZEĆA
13.09.2018. GAVRIĆ LJUBINKA- JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
12.09.2018. NATALIJA MALIĆ - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
07.09.2018. MENADŽMENT
05.09.2018. PRIJAVA ISPITA
04.09.2018. POPOVIĆ SVETOZAR - JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
04.09.2018. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
03.09.2018. STRATEGIJSKI MENADŽMENT
31.08.2018. MONETARNA EKONOMIJA
31.08.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
29.08.2018. STARI PROGRAM
18.07.2018. PRIJAVA ISPITA
11.07.2018. ENGLESKI JEZIK
05.07.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
04.07.2018. MARKETING
02.07.2018. MEĐUNARODNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE
02.07.2018. MEĐUNARODNA EKONOMIJA
29.06.2018. EKONOMIKA PREDUZEĆA
27.06.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
25.06.2018. PREDUZETNIŠTVO
21.06.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
19.06.2018. SOCIOLOGIJA
18.06.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
13.06.2018. MEĐUNARODNA EKONOMIJA
11.06.2018. PRIJAVA ISPITA - FINANSIJSKA KARTICA
05.06.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
04.06.2018. EKONOMIKA PREDUZEĆA
04.06.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
01.06.2018. OVJERA SEMESTRA
24.05.2018. MIKROEKONOMIJA
22.05.2018. POSLOVNA ORGANIZACIJA
22.05.2018. PREDUZETNIŠTVO
22.05.2018. POSLOVNA ORGANIZACIJA / UPRAVLJANJE ORGANIZACIONOM STRUKTUROM PREDUZEĆA
21.05.2018. MATEMATIKA
21.05.2018. PRIJAVA ISPITA
08.05.2018. MATEMATIKA
04.05.2018. POPUNITI INDEKSE - OBAVJEŠTENJE
27.04.2018. PREDUZETNIŠTVO
25.04.2018. PRIJAVA ISPITA
24.04.2018. MARKETING
19.04.2018. MENADŽMENT
18.04.2018. MIKROEKONOMIJA
16.04.2018. MATEMATIKA
16.04.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
12.04.2018. PRIVREDNO PRAVO
12.04.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
11.04.2018. MIKROEKONOMIJA
03.04.2018. MARKETING USLUGA
26.03.2018. PRIJAVA ISPITA
23.03.2018. FINSNSIJSKA TRŽIŠTA
21.03.2018. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
21.03.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
21.03.2018. MIKROEKONOMIJA
16.03.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
12.03.2018. MIKROEKONOMIJA
09.03.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
06.03.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
05.03.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
28.02.2018. MEĐUNARODNA EKONOMIJA
27.02.2018. MONETARNA EKONOMIJA
26.02.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
23.02.2018. PRIJAVA ISPITA - APSOLVENTSKI ROK
20.02.2018. POČETAK NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2017./2018. GODINE
13.02.2018. FINANSIJSKA TRŽIŠTA
25.01.2018. PRIJAVA ISPITA
18.01.2018. STATISTIKA
18.01.2018. EKONOMSKA STATISTIKA
15.01.2018. IZMIRENJE OBAVEZA
15.01.2018. OVJERA SEMESTRA
15.01.2018. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
11.01.2018. INFORMACIONI SISTEMI U MENADŽMENTU
11.01.2018. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI
   
2017.
29.12.2017. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
29.12.2017. PROJEKTNI MENADŽMENT
29.12.2017. MENADŽMENT
27.12.2017. OSNOVI EKONOMIJE
27.12.2017. MEĐUNARODNI MARKETING
26.12.2017. RAČUNOVODSTVO
26.12.2017. FINANSIJSKA KARTICA
26.12.2017. SOCIOLOGIJA
22.12.2017. PRIJAVA ISPITA
21.12.2017. MEĐUNARODNI MARKETING
 
13.12.2017. STUDENTSKA SLUŽBA - elektronska prijava ispita
11.12.2017. STUDENTSKA SLUŽBA - obavještenje indeksi - popuniti indekse
08.12.2017. TEORIJA I ANALIZA BILANSA - obavještenje
28.11.2017. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI - obavještenje
04.12.2017. RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI - obavještenje
...