Osnovni studij - pitanja i zadaci

 

TEORIJA I ANALIZA BILANSA - obrazac za vježbe
TEORIJA I ANALIZA BILANSA - obrazac za seminarski rad

TEORIJA I ANALIZA BILANSA - bilansi za vježbe

 

MIKROEKONOMIJA - ispitna pitanja

 

SOCIOLOGIJA - ispitna pitanja

 

MONETARNA EKONOMIJA I BANKARSTVO - ispitna pitanja

 
FONOLABORATORIJA - stranica predmeta
ENGLESKI JEZIK - vježbe - Indirect speech - 1, 2, 3 i 4
 

EKONOMSKA STATISTIKA - teme za pristupne radove

 

STATISTIKA - teme za pristupne radove

 
FINANSIJSKA MATEMATIKA - teme za pristupne radove
 
PRIVREDNO PRAVO - ispitna pitanja
 

POSLOVNA INFORMATIKA - vježbe - Access - 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6

POSLOVNA INFORMATIKA - vježbe - 1, 2 i 3, 4, 5, 6, 7, 8
 
ELEKTRONSKO POSLOVANJE - vježbe za 03.11.2011. godine I II

ELEKTRONSKO POSLOVANJE - spisak tema za praktične radove

 
MATEMATIKA - ispitni zadaci
 

POSLOVNA INFORMATIKA (sve generacija studenata do školske 2010/2011 godine) - pitanja za usmeni dio ispita