Osnovni studij - pitanja i zadaci

 

MIKROEKONOMIJA - ispitna pitanja

SOCIOLOGIJA - ispitna pitanja

MONETARNA EKONOMIJA I BANKARSTVO - ispitna pitanja

FONOLABORATORIJA - stranica predmeta
TEORIJA I ANALIZA BILANSA - obrazac za vježbe
TEORIJA I ANALIZA BILANSA - obrazac za seminarski rad
TEORIJA I ANALIZA BILANSA - obrazac za vježbe

TEORIJA I ANALIZA BILANSA - dodatak

EKONOMSKA STATISTIKA - teme za pristupne radove

STATISTIKA - teme za pristupne radove

FINANSIJSKA MATEMATIKA - teme za pristupne radove
PRIVREDNO PRAVO - ispitna pitanja

POSLOVNA INFORMATIKA - vježbe - Access - 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6

ENGLESKI JEZIK - vježbe - Indirect speech - 1, 2, 3 i 4
ELEKTRONSKO POSLOVANJE - vježbe za 03.11.2011. godine I II
POSLOVNA INFORMATIKA - vježbe - 1, 2 i 3, 4, 5, 6, 7, 8
MATEMATIKA - ispitni zadaci

POSLOVNA INFORMATIKA (sve generacija studenata do školske 2010/2011 godine) - pitanja za usmeni dio ispita

ELEKTRONSKO POSLOVANJE - spisak tema za praktične radove