Poslijediplomski studij - obavještenja
12.09.2022.

 

Zakazuje se javna odbrana doktorske disertacije kandidata: Mr Amre Abadžić, pod nazivom Uticaj kompetencija menadžmenta na strateško upravljanje lokalnim razvojem u Bosni i Hercegovini“. Javna odbrana će se održati dana 30.09.2022. godine u 12 časova u Sali za sjednice Ekonomskog fakulteta Brčko, na adresi Studentska 11, Brčko distrikt.

 

12.09.2022.

 

Zakazuje se javna odbrana doktorske disertacije kandidata: Mr Azira Osmanović, pod nazivom Uticaj kreativnog računovodstva na finansijske izvještaje u Bosni i Hercegovini“. Javna odbrana će se održati dana 30.09. 2022. godine u 15 časova u Sali za sjednice Ekonomskog fakulteta Brčko, na adresi Studentska 11, Brčko distrikt.

 

12.09.2022.

 

Zakazuje se javna odbrana doktorske disertacije kandidata: Mr Siniše Božičkovića, pod nazivom Efekti konvergencijske strategije ciljanog intervencionizma zasnovanog na komparativnim prednostima Republike Srpske“. Javna odbrana će se održati dana 29.09.2022. godine u 12 časova u Sali za sjednice Ekonomskog fakulteta Brčko, na adresi Studentska 11, Brčko distrikt.

 

07.10.2020.

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Brčko, usvojen je  izvještaj Komisije o ocjeni magistarskog rada:
Bilansna struktura kao faktor stabilnosti, likvidnosti i profitabilnosti banke“ kandidata Miodraga Živkovića
Primjerak  rada stavljen  je  na uvid javnosti i nalazi se u biblioteci  Ekonomskog fakulteta Brčko od  07.10.2020. godine. Svi zainteresovani mogu izvršiti javni uvid u radove u roku od 15 dana, svakim radnim danom u vremenu od 7:00 do 15:00 časova. - izvještaj

27.08.2020. ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA
01.10.2018. Odbrana magistarskog rada kandidata Cica Radišić Mićić
01.10.2018. Odbrana magistarskog rada kandidata Vesne Blagojević
24.09.2018.

Komisija za postdiplomske studije i dekan Ekonomskog fakulteta Brčko objavljuju javnu odbranu magistarskog rada kandidata:

1. Vesne Blagojević pod nazivom „Privatizacija u Bosni i Hercegovini kao dio procesa tranzicije u zemljama bivše SFRJ“'. Javna odbrana će se održati dana 26.09.2018. godine sa početkom u 12:00 časova u sali za sjednice Ekonomskog fakulteta Brčko.

2. Cica Radišić Mićić pod nazivom „Uloga i značaj mikro i malih preduzeća u privrednom razvoju Republike Srpske“. Javna odbrana će se održati dana 27.09.2018. godine sa početkom u 12:00 časova u sali za sjednice Ekonomskog fakulteta Brčko.

13.09.2018. Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Brčko, usvojen je Izvještaji Komisije o ocjeni magistarskog rada: „Utjecaj primjene kompjuterom potpomognutih tehnika revizije na efikasnost, efektivnost i ekonomičnost revizije u Bosni i Hercegovini” kandidata Mirze Salihbegovića. Primjerak rada stavljen je na uvid javnosti i nalazi se u biblioteci Ekonomskog fakulteta Brčko počevši od 12.09.2018. godine. Svi zainteresovani mogu izvršiti javni uvid u rad u roku od 15 dana, svakim radnim danom u vremenu od 7:00 do 15:00 časova
10.07.2018.

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Brčko, usvojeni su   Izvještaji Komisije o ocjeni magistarskih radova:

  1. „Privatizacija u Bosni i Hercegovini kao dio procesa tranzicije u zemljama bivše SFRJ“ kandidata Vesne Blagojević i
  2. „Uloga i značaj mikro i malih preduzeća u privrednom razvoju Republike Srpske“ kandidata Cice Mićić Radišić

Primjerak radova stavljen je na uvid javnosti i nalazi se u biblioteci Ekonomskog fakulteta Brčko počevši od 10.07.2018. godine.
Svi zainteresovani mogu izvršiti javni uvid u rad u roku od 15 dana, svakim radnim danom u vremenu od 7:00 do 15:00 časova

25.04.2018. Odbrana magistarskog rada kandidata Ane Tomić
20.04.2018. Komisija za postdiplomske studije i dekan Ekonomskog fakulteta Brčko objavljuju javnu odbranu magistarskog rada kandidata Ane Tomić pod nazivom „Uticaj integrisanih računovodstvenih informacionih sistema na poslovanje preduzeća''. Javna odbrana će se održati dana 24.04.2018. godine sa početkom u 13:30 časova u sali za sjednice Ekonomskog fakulteta Brčko.
26.03.2018. Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Brčko, usvojen je Izvještaj Komisije o ocjeni magistarskog rada: „Uticaj integrisanih računovodstvenih informacionih sistema na poslovanje preduzeća“ kandidata Ane Tomić. Primjerak rada stavljen je na uvid javnosti i nalazi se u biblioteci Ekonomskog fakulteta Brčko počevši od 27.03.2018. godine. Svi zainteresovani mogu izvršiti javni uvid u rad u roku od 15 dana, svakim radnim danom u vremenu od 7:00 do 15:00 časova. - izvještaj
29.12.2017. Odbrana magistarskog rada kandidata Jelene Kasavice
26.12.2017. Komisija za postdiplomske studije i dekan Ekonomskog fakulteta Brčko objavljuju javnu odbranu magistarskog rada kandidata Jelene Kasavica pod nazivom ''Tranzicija u zemljama Jugoistočne Evrope sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu''. Javna odbrana će se održati dana 29.12.2017. godine sa početkom u 12:00 časova u sali za sjednice Ekonomskog fakulteta Brčko.
08.12.2017. Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Brčko, usvojen je izvještaj Komisije o ocjeni magistarskog rada: „Tranzicija u zemljama Jugoistočne Evrope sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“ kandidata Jelene Kasavice Primjerak rada stavljen je na uvid javnosti i nalazi se u biblioteci Ekonomskog fakulteta Brčko počevši od 08.12.2017. godine. Svi zainteresovani mogu izvršiti javni uvid u rad u roku od 15 dana, svakim radnim danom u vremenu od 7:00 do 15:00 časova. - izvještaj