Rukovodstvo fakulteta

 

Dekan Fakulteta

Prof. dr Lazar Radovanović

 

Prodekan za nastavu

Prof. dr Lejla Terzić

 

 

Prodekan za naučno-istraživački rad