Rukovodstvo fakulteta

 

Dekan Fakulteta

Dr Lazar Radovanović

 

Prodekan za nastavu

Dr Lejla Terzić

 

 

Prodekan za naučno-istraživački rad