Rukovodstvo fakulteta

 

Dekan fakulteta

Dr Srđan Lalić

 

 

 

Prodekan za nastavu

Dr Renata Lučić

 

 

 

Prodekan za naučno-istraživački rad

Dr Lazar Radovanović