Savez studenata

Savez studenata Ekonomskog fakulteta Brčko je nezavisna organizacija koja okuplja sve studente Fakulteta.

Spisak članova rukovodstva Saveza studenata EKOF-a Brčko

Predsjednik Saveza - Vladimir Kanostrevac
e-mail: kanostrevac05@gmail.com
Potpredsjednik Saveza - Ružica Jokić
Generalni Sekretar - Dženana Kukić
Predsjednik skupštine - Vladimir Kanostrevac

Članovi Naučno nastavnog vijeća iz reda studenata su :

1. Nusreta Ferizagić,
2. Kenan Kladnjaković,
3. Dženana Kukić,
4. Dario Domić.

Član Naučno nastavnog vijeća iz reda master studija :
Milan Kulina

Članovi komisije za promociju Fakulteta iz reda studenata za školsku 2017-2018 godinu su :
Prvi ciklus: Vladimir Kanostrevac, Dženana Kukić, Božidar Simić,
Drugi ciklus: Emina Nanić, Nada Krstić, Nusreta Ferizagić.

Savez studenata Ekonomskog fakulteta Brčko aktivno sarađuje sa mrežom OSCE-a, gdje se nalaze i druge nevladine organizacije. Naši studenti učestvuju na mnogim njihovim radionicama, predavanjima i aktivnostima koje organizuju, te uspješno ostvaruju nove kontakte i stiču znanja i vještine kroz iste. Savez studenata EFB uspješno sarađuje sa EU INFO Centrom i učestvuje u njihovim projektima. Jedan od tih projekata jest "Jedan metar problema, sto metara rješenja", koji je nedavno održan u Sarajevu. Naši studenti su imali priliku da razgovaraju sa šefom delegacije Evropske Unije u Bosni i Hercegovini. Još neke aktivnosti naših studenata su i Beogradski sajam, Sarajevski sajam, projekat "Studenti u susret nauci" u Banja Luci, projekti vezani za ERASMUS+ program i druge.