Stipendije i konkursi

 

U okviru ERASMUS + programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za jednosemestralni studijski boravak na Univerzitetu u Haenu, Španija (Universidad de Jaén España) u akademskoj 2019/2020. godini (u trajanju od 5 mjeseci). Na konkurs se mogu prijaviti studenti Ekonomskog fakulteta Brčko koji pohađaju prvi ili drugi ciklus studija (studenti prvog ciklusa studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave). Broj kandidata koji se bira je 2 (dva) - detaljnije
 
 

Programa ‘’Work and travel’’

http://www.radiiputuj.com/

 
 

‘’Coke Summership’’ - ljetna praksa

http://cokesummership.ba/

 
 

Ferijalni rad u Njemačkoj

http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=3828&langTag=sr-SP-Cyrl

 
 

Max Planck Institute

https://www.mpg.de/career

 
 

Ministrarstvo nauke i tehnologije Republike srpske - Fond ‘’Dr Milan Jelić’’

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/fond_dr_Milan_Jelic/Pages/default.aspx

 
 

Ministrarstvo nauke i tehnologije Republike srpske - Konkursi nauke

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx

 
 

‘’Symtoma’’ stipendije

https://www.symptoma.com/sr/stipendija

 
 

Stipendije Američke vlade

https://ba.usembassy.gov/education-culture/educational-exchanges/educational-exchanges-programs/hubert-h-humphrey-fellowship-program/

 
 

Stipendijski program Evropskog foruma ‘’Alpbach’’

https://www.advantageaustria.org/ba/oesterreich-in-bosnia-and-herzegovina/news/local/20190226_Forum_Alpbach_Stipendien_2019.bs.html

 
 

Gradonačelnik Grada Bijeljina raspisao je Konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih radova u akademskoj 2018/2019. godini.

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati kojima su naučno-nastavna vijeća fakulteta ili univerziteta u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu odobrila naslov i odredila termin odbrane magistarskog rada, njegovog ekvivalenta ili doktorske teze u akademskoj 2018/2019. godini.

Uslov za odabir završnog naučnoistraživačkog rada (magistarski rad, njegov ekvivalent i doktorska teza) koji će se finansirati iz budžeta Grada Bijeljina u akademskoj 2018/2019. godini je da rad svojom strukturom i naučnim dometom može doprinijeti razvoju Grada Bijeljina, da je odbranu rada odobrilo i odredilo termin odbrane  naučno-nastavno vijeće univerziteta ili fakulteta u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, da kandidat po istom osnovu ne koristi odnosno nije koristio sredstva Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, drugog državnog organa ili ustanove u Bosni ili Hercegovini i inostranstvu i da je kandidat na osnovnom studiju postigao najmanju prosječnu ocjenu 8,00.

Konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Bijeljina i zvaničnoj internet stranici Grada Bijeljina http://www.gradbijeljina.org

Rok za podnošenje prijava je je 21 dan od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Gradske uprave. 

Više informacija na:

http://www.gradbijeljina.org/lat/news/obavjestenja/konkursi/2519.konkurs-za-finansiranje-naucnoistrazivackih-radova-u-akademskoj-20182019-godini.html