Studenti za kontakt

 

 

Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, zbog zainteresovanosti da izučavam ekonomiju, odlučila sam da upišem Ekonomski fakultet Brčko. Glavni razlog moje odluke je bilo saznanje da na ovom fakultetu mogu steći kvalitetno teorijsko i praktično znanje, što će mi omogućiti pouzdanu osnovu za građenje buduće karijere. Takođe, činjenica da je diploma Ekonomskog fakultetu Brčko priznata u svijetu, ulivala mi je sigurnost da je moj pravi izbor baš ovaj fakultet.

 

 

Sara Stanišić

student IV godine, smjer Računovodstvo i finansije

E-mail: sarastanisic997@gmail.com

 

Ekonomski fakultet Brčko sam upisala zbog toga što se radi o državnom fakultetu, čija je diploma priznata i na našim prostorima i u inostranstvu, što mi je davalo određenu sigurnost. Pored toga, presudno je bilo i to što ekonomija nije ograničena samo na jednu djelatnost nego pruža više mogućnosti. Dodatno što je za mene bilo korisno je to što nisam morala mnogo novca da izdvajam kako bih plaćala studije.

 

 

Dženana Kukić

student IV godine, smjer Menadžment

E-mail: kukicdzenana616@gmail.com

 

Nakon završetka Ekonomske škole, logičan korak dalje bio je Ekonomski fakultet. Tokom godina studiranja uvjerila sam se da je to bio ispravan postupak. Jedna od najvećih prednosti studiranja je što ekonomija, sama po sebi, pruža veoma širok spektar zanimanja i nije usko vezana za samo jednu djelatnost.

Ekonomski fakultet Brčko je temelj za sticanje i usavršavanje teorijskog i praktičnog znanja. Dođite i uvjerite se!

 

Budući studenti, za sva pitanja, nedoumice, savjete i preporuke na raspolaganju smo vam moje kolege i ja.

 

Milana Simić

student IV godine, smjer Računovodstvo i finansije

 

E-mail: milana.simic3@yahoo.com

 

 

Odlučio sam se za Ekonomski fakultet Brčko zbog njegove dugogodišnje tradicije i kvaliteta, i zbog moje zainteresovanosti za ekonomiju.

 

 

Dario Domić,

student IV godine, smjer Menadžment

E-mail: dariodomic95@gmail.com

 

Po završetku gimnazije na osnovu preporuka prethodnih generacija o mogućnosti sticanja široke lepeze znanja iz oblasti ekonomije na Ekonomskom fakultetu Brčko, odlučila sam da moj izbor bude baš ovaj fakultet. S obzirom da ovaj fakultet ima dugogodišnju tradiciju i dobru reputaciju nisam našla razloga zašto bih išla u drugu zemlju da izučavam ekonomiju. Takođe, mi je bila jako važna činjenica da je diploma Ekonomskog fakulteta Brčko priznata kako u našoj zemlji, tako i u zemljama širom svijeta. U dosadašnjem studiranju imala sam prilike da usvojim kvalitetna znanja od strane stručnih profesora i asistenata, koji su dostupni i spremni  da pomognu.  Stoga je moja preporuka budućim studentima da izaberu Ekonomski fakultet Brčko.

 

Angelina Stanišić,

student II godine

 

E-mail: angelinastanisic998@gmail.com

 

Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, želio sam da napredujem i da se obrazujem na nekoj visokoškolskoj ustanovi čije ime ću ponosno izgovarati i hvaliti se da sam student takve ustanove. Od prvog dana provedenog na Ekonomskom fakultetu Brčko, naprosto sam znao da sam napravio pravi izbor i da je to okolina kakvu sam želio. Dobar primjer i pokazatelj kvaliteta ovog fakulteta je praktična nastava i brojne posjete mjestima koja nam mogu i trebaju biti i više nego korisna za sticanjem znanja ali i pripreme za budući, profesionalni angažman. Stručno osoblje fakulteta, njihova otvorenost i prilagođavanje potrebama studenta siguran su pokazatelj pravog odabira Ekonomskog fakulteta kao mjesta sticanja potrebnih znanja i određivanja životnih i profesionalnih usmjerenja. Motivacija i želja za napredovanjem u ovakvoj okolini je neupitna i ukoliko želite da budete dio kvalitetnog, obrazovanog i inovativnog tima, onda je Ekonomski fakultet Brčko pravi izbor!

 

Jasmin Avdić,

student II godine

 

E-mail: avdicjasko@hotmail.com