Redovni profesori

 

Hamid Alibašić

Red. prof.

Makroekonomija

Fiskalna ekonomija

Mikroekonomija

Stevan R. Stević

Red. prof.

Statistika

Ekonomska statistika

Finansijska matematika

Kvantitativna ekonomija

Teodor Petrović

Red. prof.

Računovodstvo

Računovodstvo troškova

Upravljačko računovodstvo

Strategijsko upravljačko računovodstvo

Ljubomir Trifunović

Red. prof.

Marketing

Upravljanje marketingom

Poslovna organizacija

Upravljanje organizacionim promjenama

Momčilo Poljić

Red. prof.

Međunarodni marketing

Strategijski marketing

Strategije tržišnog komuniciranja

Menadžment ljudskih resursa

Branko Krsmanović

Red. prof.

Finansijska kontrola i revizija

Rade Stankić

Red. prof.

Elektronsko poslovanje

Radmila Jablan Stefanović

Red. prof.

Napredni računovodstveni informacioni sistemi

Zehra Nurkanović

Red. prof.

Matematika

Aleksandar Grubor

Red. prof.

Marketing usluga

Strategijski marketing

Novo Plakalović

Red. prof.

Bankarski menadžment

Monetarna ekonomija

Rajko Radović

Red. prof.

Finansijsko izvještavanje

 

Vanredni profesori

Lazar Radovanović

Van. prof.

Poslovni informacioni sistemi

Informacioni sistemi u menadžmentu

Poslovna informatika

Sistemi podrške odlučivanju

Nermina Pobrić

Van. prof.

Poslovne finansije

Finansijska tržišta i institucije

Finansijska tržišta

Međunarodni finansijski menadžment

Cviko Jekić

Van. prof.

Projektni menadžment

Menadžment u turizmu

Međunarodni strategijski menadžment

Strategijski menadžment

Menadžment kvaliteta

Srđan Lalić

Van. prof.

Teorija i analiza bilansa

Metodologija naučnoistraživačkog rada

Računovodstvo za preduzetnike

Nenad Lalić

Van. prof.

Međunarodni strategijski menadžment

Preduzetništvo

Dragomir Vuković

Van. prof.

Sociologija

 

Docenti

Renata Lučić

Docent

Računovodstvo

Računovodstvo troškova

Računovodstvo za preduzetnike

Lejla Terzić

Docent

Osnovi ekonomije

Monetarna ekonomija

Mikroekonomija

Ekonomika preduzeća

Amira Pobrić

Docent

Računovodstveni informacioni sistemi

Bankarsko računovodstvo i revizija

Finansijska kontrola i revizija

Vesna Petrović

Docent

Međunarodna ekonomija

Damjan Danilović Docent Privredno pravo

 

Nastavnici

Bojan Međedović

Nastavnik

Engleski jezik 1

Engleski jezik 2

 

Viši asistenti

Vasilijana Mirković

V. asistent

Statistika

Ekonomska statistika

Finansijska matematika

Lidija Mitrašević

V. asistent

Menadžment

Projektni menadžment

Strategijski menadžment

Poslovna organizacija

Preduzetništvo

Ljiljana Tanasić

V. asistent

Teorija i analiza bilansa

Upravljačko računovodstvo

Milijana Milovanović

V. asistent

Matematika

Miodrag Peranović

V. asistent

Poslovni informacioni sistemi

Elektronsko poslovanje

Informacioni sistemi u menadžmentu

Poslovna informatika

Dejan Tešić

V. asistent

Marketing

Međunarodni marketing

Marketing usluga

Ekonomika preduzeća

Menadžment ljudskih resursa

Snježana Zarić

V. asistent

Makroekonomija

Fiskalna ekonomija

Međunarodna ekonomija

Milijana Milovanović

V. asisten

Matematika

 

Asistenti