Godina <2021.> <2020.> <2019.> <2018.> <2017/2016.>
19.07.2021. KONKURS za upis redovnih studenata na Ekonomski fakultet Brčko u akademskoj 2021/2022. godini - DRUGI UPISNI ROK
15.07.2021. NERADNI DAN
01.07.2021.

RANG LISTA KANDIDATA - PRVI UPISNI ROK

ZA UPIS JE POTREBNO

09.06.2021.

 

PRVI CIKLUSKONKURS za upis redovnih studenata na Ekonomski fakultet Brčko u akademskoj 2021/2022. godini

KONKURS kompletan tekst

Posebne odredbe

 

09.06.2021.

 

DRUGI CIKLUSKONKURS za upis redovnih studenata na Ekonomski fakultet Brčko u akademskoj 2021/2022. godini

 

04.06.2021. LJETNA ŠKOLA U TOKU
21.05.2021. APSOLVENTI EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO
11.05.2021. NERADNI DANI
   
28.04.2021. NERADNI DANI
16.04.2021. OBAVJEŠTENJE O NASTAVI
16.04.2021. INSTRUKCIJA O NAČINU ORGANIZOVANJA NASTAVNOG PROCESA NA SVIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA
01.04.2021. Posjeta rektora i prorektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu Ekonomskom fakultetu Brčko
01.04.2021. ODLUKA SENATA O NAČINU ORGANIZOVANJA NASTAVNOG PROCESA NA SVIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA
01.04.2021. NERADNI DAN
29.03.2021. OBAVJEŠTENJE O NASTAVI
26.03.2021. ODLUKA SENATA
26.03.2021.

EKONOMSKI FAKULTET BRČKO UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU PREDSTAVLjEN NA SAJMU OBRAZOVANjA „PUTOKAZI“

22.03.2021. OBAVJEŠTENJE O NASTAVI
22.03.2021. OBAVJEŠTENJE O NASTAVI
19.03.2021. ERASMUS + PROGRAM - POZIV
15.03.2021. IN MEMORIAM - PROF. DR BOŽIDAR STAVRIĆ (1939 – 2021)
04.03.2021. POČETAK NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU - DRUGI CIKLUS
04.03.2021.
01.03.2021. NERADNI DAN
24.02.2021. POČETAK NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU - DRUGA, TREĆA I ČETVRTA GODINA
24.02.2021. POČETAK NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU - PRVA GODINA
18.02.2021.

Posjeta predstavnika Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Ekonomskom fakultetu Brčko

26.01.2021. KONVERZACIJSKI KURS NA ENGLESKOM JEZIKU
25.01.2021. ARHIV BRČKO DISTRIKTA - POZIV NA SARADNJU
12.01.2021. НЕРАДНИ ДАН
Godina <2021.> <2020.> <2019.> <2018.> <2017/2016.>