Godina

<2022.> <2021.> <2020.> <2019.> <2018.> <2017/2016.>

27.03.2023. Dan otvorenih vrata Šamac
27.03.2023. Dani otvorenih vrata Trebinje
20.03.2023.

Učešće Ekonomskog fakulteta Brčko na manifestaciji „Dan otvorenih vrata“ u Centru za visoko obrazovanje u Bijeljini

17.03.2023. FERIJALNA PRAKSA - INFOSESIJA
15.03.2023.
07.03.2023.
07.03.2023.

 

O B A V J E Š T E Nj E

Obavještavaju se studenti, nastavno i administrativno-tehničko osoblje Ekonomskog fakulteta Brčko da je, 08.03.2023. godine neradni dan.

Brčko, 07.03.2023. godine.

DEKANAT EFB

01.24.2023.

POTPISIVANJE MEMORANDUMA O SARADNJI
29.12.2022.
21.12.2022.

O B A V J E Š T E Nj E

Obavještavaju se studenti, nastavno i administrativno-tehničko osoblje Ekonomskog fakulteta Brčko da je, 26.12. 2022. godine neradni dan.

Brčko, 21.12.2022. godine.

DEKANAT EFB

08.12.2022. ERASMUS+ PROGRAM
23.11.2022.

1. Obavještenje

2. Rang lista kandidata za članove naučno-nastavnog vijeća iz reda studenata Ekonomskog fakulteta Brčko

 

17.11.2022. NERADNI DAN
17.10.2022.

1. Objedinjena rang lista izabranih kandidata za članove Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

2. Pojedinačne rang liste kandidata za članove Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu po fakultetima/akademijama

15.11.2022. 46 GODINA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO
08.11.2022. Promocija diplomiranih studenata prvog i drugog ciklusa studija
04.11.2022.

1. Poziv za podnošenje prijava za kandidaturu za izbor članova Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

2. Obrazac Prijave za kandidaturu za izbore članova u Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu

3. Uputstvo za sprovođenje izbora članova Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

 

04.11.2022.

1. Poziv za podnošenje prijava za kandidaturu za izbor članova vijeća iz reda studenata

2. Obrazac Prijave za kandidaturu za izbor člana NNV fakulteta/UNNV akademije iz reda studenata

3. Uputstvo za sprovođenje izbora članova NNV fakulteta/UNNV akademije iz reda studenata odgovarajućeg fakulteta/akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu

 

04.11.2022. Promocija diplomiranih studenata prvog i drugog ciklusa studija
28.10.2022.

1. Odluka o raspisivanju izbora za članove Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

2. Odluka o raspisivanju izbora za članove NNV fakulteta iz reda studenata

28.10.2022. Predstavljena izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta Brčko na 65. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga
26.10.2022.

MASTERKONKURS za upis redovnih studenata na Ekonomski fakultet Brčko, u akademskoj 2022/2023. godini - drugi upisni rok

24.10.2022.

RANG LISTA KANDIDATA - PRVI UPISNI ROK - MASTER

ZA UPIS JE POTREBNO

14.10.2022. IN MEMORIAM
12.10.2022. Praksa u Narodnoj banci Srbije
04.10.2022. Odbrana dоktorske disertacije kandidata Mr Azire Osmanović
04.10.2022. Odbrana dоktorske disertacije kandidata Mr Amre Abadžić
03.10.2022. ODLUKA O DODATNOM OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU
03.10.2022. SVEČANI PRIJEM 46. GENERACIJE BRUCOŠA NA EKONOMSKOM FAKULTETU BRČKO
30.09.2022. Odbrana dоktorske disertacije kandidata Mr Siniše Božičkovića
26.09.2022.

PRVI CIKLUS - OBAVJEŠTENJE O POČETKU NASTAVE - PRVA GODINA STUDIJA

 

26.09.2022.

PRVI CIKLUS - OBAVJEŠTENJE O POČETKU NASTAVE - SVE GODINE STUDIJA

 

26.09.2022.

RANG LISTA KANDIDATA - TREĆI UPISNI ROK

ZA UPIS JE POTREBNO

 

07.09.2022. KONKURS za upis redovnih studenata na Ekonomski fakultet Brčko, u akademskoj 2022/2023. godini - treći upisni rok
06.09.2022.

 

MASTERKONKURS za upis redovnih studenata na Ekonomski fakultet Brčko, u akademskoj 2022/2023. godini

 

05.09.2022. RANG LISTA KANDIDATA - DRUGI UPISNI ROK

ZA UPIS JE POTREBNO

 

20.07.2022. Odbrana diktorske disertacije kandidata Mr Save Grujića
15.07.2022. KONKURS za upis redovnih studenata na Ekonomski fakultet Brčko, u akademskoj 2022/2023. godini - drugi upisni rok
06.07.2022. NERADNI DAN
01.07.2022. PRAKTIČNA NASTAVA U ADDIKO BANCI ZA STUDENTE EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO
01.07.2022. RANG LISTA KANDIDATA - PRVI UPISNI ROK

ZA UPIS JE POTREBNO

 

17.06.2022. EKONOMSKI FAKULTET BRČKO NA DODJELI DIPLOMA MATURANTIMA EKONOMSKE ŠKOLE BRČKO
08.06.2022. KONKURS za upis redovnih studenata na Ekonomski fakultet Brčko, u akademskoj 2022/2023. godini

KONKURS kompletan tekst

KONKURs posebne odredbe

 

02.06.2022. STEAM - online sastanak
02.06.2022. EU integracije - edukacija
27.05.2022. Učešće Ekonomskog fakulteta Brčko na Sajmu zapošljavanja i obrazovanja
10.05.2022. Učešće Ekonomskog fakulteta Brčko na centralnoj manifestaciji promocije upisa na Univerzitet u Istočnom Sarajevu 4. maja 2022. godine
05.05.2022. DANI OTVORENIH VRATA - MODRIČA - PROMOCIJA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO
05.05.2022.

EKONOMSKI FAKULTET BRČKO - UPIS 2022.

27.04.2022. NERADNI DANI - MAJ
13.04.2022. NERADNI DANI
07.04.2022.

Finansijska pomoć Evropske unije Bosni i Hercegovini

07.04.2022.

Studija turističke signalizacije za područje Opštine Teslić

04.04.2022. Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH - „Finansijska pomoć Evropske unije Bosni i Hercegovini.“ - PREDAVANjE
07.03.2022.
04.03.2022. NERADNI DAN
02.03.2022.

Rezultati studentske elektronske ankete za zimski semestar 2021/2022. godine

24.01.2022. FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO - GOSTUJUĆE PREDAVANJE
18.01.2022. FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO - GOSTUJUĆE PREDAVANJE
13.01.2022. NERADNI DAN

Godina

<2022.> <2021.> <2020.> <2019.> <2018.> <2017/2016.>