Biblioteka

 

Biblioteka Ekonomskog fakulteta u Brčkom osnovana je 1976. godine na temeljima biblioteke Više ekonomsko–komercijalne škole. Namijenjena je potrebama obrazovnog i naučnog rada.
Pored knjiga iz različitih stručnih oblasti koje se izučavaju na Fakultetu, biblioteka u svom bibliotečkom fondu posjeduje: doktorske disertacije, magistarske, master i diplomske radove, kao i serijske publikacije (časopisi, zbornici, godišnjaci). Dio publikacija je na stranom jeziku. Slobodan je pristup policama gdje su smještene knjige i ostala bibliotečka građa. Biblioteka ima razvijenu međubibliotečku razmjenu publikacija sa srodnim fakultetima u zemlji i inostranstvu.
Zaposlen je jedan bibliotekar. U sklopu biblioteke nalazi se čitaonica sa 35 čitaoničkih mjesta, u kojoj je računar sa pristupom Internetu. Dio bibliotečke građe se može posuđivati studentima našeg Fakulteta na par dana uz priložen indeks ili ličnu kartu.

Biblioteka EFB je 2019. godine dobila novi program za bibliotečko poslovanje pod nazivom COBISS, i u dole navedenom linku mogu se pretraživati (po autoru, nazivu djela ili ključnoj riječi) monografske publikacije koje su do sada unesene u elektronsku bazu.

 

 

COBISS

 

 

Arhiva

Do maja 2016. godine, biblioteka EFB koristila je WINISS–Biblio program za bibliotečko poslovanje, i kompletan bibliotečki fond je evidentiran i obrađen.  Lista naslova serijskih i monografskih publikacija je objedinjena u PDF dokumentu i može se preuzeti na ovoj stranici. Pretraživanje tražene literature se obavlja pomoću klasične Search/Find opcije u programu za prikaz PDF dokumenata, unoseći naziv knjige/časopisa ili naziva autora ili predmetne odrednice (predmet ili tema publikacije). Zbog činjenice da su podaci, u bazu podataka, unošeni latiničnim ili ćiriličnim pismom, predlažemo da pretraživanje obavite na oba pisma.

 

Bibliotečka građa Ekonomskog fakulteta Brčko

 

Rad sa korisnicima:

(ponedjeljak – petak) 7:00 – 15:00 časova