IT centar

Centar za informacione tehnologije (ITC) nalazi se na spratu desno. Namijenjen je za vježbe iz Informatike, Programiranja i drugih informatičkih predmeta i za obuku iz oblasti informatike i računara. Centar raspolaže sa 30 umreženih računara, video-projektorom i drugom pratećom opremom.

Centar mogu da koriste svi studenti za individualne vježbe, pisanje seminarskih i diplomskih radova i u druge svrhe. U toku je povezivanje Centra i Fakulteta s Internetom u neprekidnom trajanju (24 h). Fakultet posjeduje i Fonolaboratoriju za učenje stranih jezika. Fonolaboratorija se nalazi pored čitaonice Fakulteta.