Александар Стојановић

Александар Стојановић

Подаци о наставнику

Звање

Редовни професор

Предмети

Јавне финансије

Кабинет

 

Вријеме пријема

 

Број телефона

 

емаил

 

 

Биографија

Александар Стојановић рођен је 03.02.1974. године у Сарајеву. Основно образовање је стекао у Олову, а средње образовање у Сарајеву са одличним успјехом. Као први у генерацији завршава основне студије на Економском факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву. Магистрирао је 2002. године и докторирао 2006. године на Економском факултету у Београду. Од 1998. године запослен је на Економском факултету Пале УИС-а, гдје и сада ради у звању редовног професора (од 2017. године). Поред рада у настави, радио је и на великом броју научноистраживачких пројеката за потребе међународних организација у БиХ, заједничких институција власти у БиХ, институција РС, локалних органа власти, те домаћих предузећа. Сарађивао је са свим важним домаћим консултантским фирмама, те учествовао на бројним округлим столовима и симпозијумима на тему фискалних реформи у Републици Српској и БиХ. Као члан Комисије за индиректно опорезивање учествовао је на изради Закона о систему индиректног опорезивања у БиХ. Био је ангажован и на позицији савјетника предсједавајућег Савјета министара БиХ, те на позицији савјетника предсједника Републике Српске. Обављао је дужности експерта за реформу јавних финансија при делегацији Европске комисије у БиХ, те члана Савјета а потом и Сената Универзитета у Источном Сарајеву. Као асистент, виши асистент, доцент, а потом и ванредни професор, осим на Економском факултету Пале, држао је наставу и на: постдипломским студијама Економског факултета у Бања Луци на предмету Јавне финансије, основном студију Правног факултета у Источном Сарајеву на предмету Финансије и финансијско право, Вишој школи за спољну трговину у Бијељини, Филозофском факултету у Источном Сарајеву, Факултету за производни менаџмент у Бања Луци, Економском факултету у Мостару и на Факултету за пословну економију у Ваљеву. Био је предавач на семинарима континуиране едукације менаџера, рачуновођа и ревизора коју спроводи консалтинг предузеће д.о.о „Ревикон“ из Сарајева. Био је шеф Катедре за економску политику Економског факултета у Источном Сарајеву од 2007. до 2013. године, а Катедре за финансије и рачуноводство од 2013. године. Руководилац је Катедре за финансије од 2020. године

 

Библиографија

Књиге:
1. Stojanović, A. Raičević, B., Javne finansije, Revikon, Sarajevo, 2013.
2. Stojanović, A., Helić, A., Stakić, B., Fiskalni sistemi, Revikon, Sarajevo, 2016.
3. Stojanović, A., Kulina, D., Budžet i budžetiranje, Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2017.


Монографије:
1. Stojanović, A., Andrićgrad u Višegradu, Ekonomsko finansijska analiza, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 2013.

 

Радови објављени у научним часописина и зборници:

1. Stojanović, A., Efektuiranje Svjetske ekonomske krize u Evopskoj uniji – pouke za fiskalnu politiku u Republici Srpskoj, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu br. 4, 2011.
2.  Stojanović, A., Reforma poreza na imovinu u RS, Porezni savjetnik, br. 3, Sarajevo, 2012.
3. Stojanović, A., Dometi fiskalne decentralizacije u RS, Porezni savjetnik br. 2, Revikon, Sarajevo, 2012.
4. Stojanović, A., Profitabilnost carinskih terminala u BiH, Porezni savjetnik br. 3, Revikon, Sarajevo, 2012.
5. Stojanović, A., Matijašević, M., Multiplikativni efekti turizma u uslovima recesije, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, 2012.
6. Stojanović, A., Porezi na imovinu u BiH, Porezni savjetnik, Revicon, 2013.
7. Stojanović, A., Dileme oko izbora obveznika poreza na dohodak građana, Porezni savjetnik
br. 35. Revikon, Sarajevo, 2013.
8. Stojanović, A., Čegar, B., Šarolikost efektivnog poreskog opterećenja imovine u Bosni i Hercegovini,  Ekonomist, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bijeljina, 2013.
9. Bojat, M., Stojanović, A., Prekogranična saradnja Istočne BiH i Zapadne Srbije – mogućnost razvoja turizma, Zbornik radova sa III Naučne konferencije sa međunarodnim učešćem JPD –IPT, 2014.
10. Gluhović, A., Kusmuk, D, i Stojanović, A., Državna pomoć u oblasti politike konkurentnosti, Zbornik radova sa IV Naučne konferencije JPD, Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2015.
11. Stojanović, A., Ugovori o izbjegavanju dvostrukog pravnog oporezivanja, Porezni Savjetnik, Revikon, Sarajevo, 2015.
12. Stojanović, A., Jovanović, Nj., Poreske prevare i utaje, Zbornik radova sa Naučnog skupa Ekonomija i kriza – Treba li nam novi odgovor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2015.
13. Stojanović, A., Europe 2020 – Economic Growth Based on the Knowledge and Innovation,  IV Međunarodna naučna konferencija Visokog obrazovanja u Srbiji, Užice, 2015.
14. Stojanović, A., Ekstrafiskalni ciljevi i unutrašnje migracije stanovništva, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Brčkom, Brčko, 2015.
15. Stojanović, A., Fiskalno opterećenje i fiskalni kapacitet u BiH, Porezni savjetnik, Sarajevo, 2016.
16. Stojanović, A,. Reforms of Financing Pension Insurance System in Conditions of Transition, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, 2016.
17. Hodžić, N., Stojanović, A., Komparacija fiskalne presije u BiH i zemljama EU i OECD, Zbornik radova sa Konferencije Jahorinski biznis forum, 2016.
18. Stojanović, A., Damjanović, M., Regionalna poreska konkurentnost Republike Srpske, Zbornik radova sa Konferencije Jahorinski biznis forum, 2016.
19. Stojanović, A., Theoretical and Methodological Aspects of Optimization of Relationship Between Economic potential and Sources for public Needs, Economics, Bijeljina, 2016.
20. Stojanović, A, Metodologija utvrđivanja fiskalnog opterećenja, Zbornik radova sa Naučnog skupa Ekonomija danas - slobode, konkurencija, subvencija, Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2016.
21.   Stojanović, A., Regresivnost poreza na dodatu vrijednost u BiH, Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije Ekonomskog fakulteta, Brčko, 2016.
22.  Stojanović, A., Fiscal Decentralization – World Experience and Our Practice, Economics, Oikos, Bijeljina, 2017.

 

Остале компетенције

Руковођење пројектом националног значаја:
1. Економска оправданост изградње граничног прелаза Вардиште, Економски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, 2013.
2. Елаборат о економској оправданости јавног улагања у Андрићград, Универзитет у Источном Сарајеву, 2012.
3. Економска и друштвена оправданост оснивања Високе школе лијепих умјетности у Андрићграду, министарство образовања, Бања Лука, 2016.
Рецензија пројекта међународног значаја:
1.Економски аспекти прилагођавања Републике Српске и БиХ Европској унији: значај и домети стратегије ЕУ 2020, Министарство науке и технологије Републике Српске, Бања Лука, 2014.

Члан уређивачког одбора Зборника радова Економског факултета у Источном Сарајеву, 2012-2016. Члан научног одбора међународне научне конференције „Јахорина – бизнис форум“ (2013., 2014. и 2015. године). Члан научног одбора међународне научне конференције „ Глобализација и економија“ у Андрићграду, 2015. године.
Самостални стручни пројекти:
1. Финансијски ефекти на БиХ услијед потписивања уговора о ССП, Министарство финансија и трезора БиХ, Сарајево, 2008.
2. Израда Закона о Систему индиректног опорезивања, Министарство финансија Републике Српске, Бања Лука, 2004.
3. Израда студијског програма Туризам и хотелијерство, Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2010.
4. Израда студијских програма за Високу школу лијепих умјетности у Андрићграду, Министарство образовања РС, 2015.
5. Перманентна едукација административног особља запосленог у фискалном сектору у БиХ,
Делегација Европске комисије за БиХ, Сарајево -Бања Лука, 2008.

6. Активности Владе Републике Српске у склопу увођења пореза на додату вредност у БиХ, Министарство финансија РС, Бања Лука 2003.
Порески консалтинг за д.о.о. Ревикон из Сарајева.

Порески савјетник привредним субјектима и заступник у арбитражама.