Документи факултета
АКТИ УНИВЕРЗИТЕТА
 
Статут Факултета
ЕЛАБОРАТ - I циклус студија
 
ПОСЛОВНИК О РАДУ НАУЧНО - НАСТАВНОГ ВИЈЕЋА

Дозвола за рад министарства просвјете и културе Републике Српске

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УПЛАТЕ - УПЛАТНИЦЕ - ПРВИ ЦИКЛУС - МАСТЕР - ОБА ЦИКЛУСА

 

Правила студирања на првом циклусу 2024/2025.

Правила студирања на првом циклусу 2022/2023.

Правилник о студирању на другом циклусу студија 2024/2025.

Правилник о студирању на другом циклусу студија

 
Трошковник за студенте Универзитета у Источном Сарајеву 2024/2025.
Трошковник за студенте Универзитета у Источном Сарајеву 2023/2024.
Трошковник за студенте Универзитета у Источном Сарајеву 2022/2023.
Трошковник за студенте Универзитета у Источном Сарајеву 2021/2022.
Трошковник за студенте Универзитета у Источном Сарајеву
 
Одлука о висини школарине 2024/2025.
Одлука о висини школарине 2022/2023.
 
Дозвола за извођење иновираног студијског програма

Рјешење о испуњености услова за извођење иновираног студијског програма

 

Упутство за спровођење избора чланова СПУИС-а

 

ОДЛУКА о условима уписа кандидата на први циклус студија на Економском факултету Брчко, Универзитета у Источном Сарајеву

 
 

Правилник о процедурама исписа

Правилник о КОЛИЗИЈИ
 

Упутствa за писање семинарског и дипломског рада

I - према правилнику ЕФБ

II - пример методологије писања

III - пример методологије писања

 
Образац пријаве завршног рада на првом циклусу
 

Теме за завршни рад - I циклус

Теме за завршни рад - II циклус

 

Захтјеви

 
ОБРАЗАЦ ЗМР 03 - Сагласност
ЗАВРШНИ РАД НА ДРУГОМ ЦИКЛУСУ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА - Упуство писања завршног рада

Образац ЗМР 01 - Пријава теме завршног мастер рада

Образац ЗМР 02 - Захтјев за формирање Комисије за оцјену и одбрану завршног мастер рада