Контакт

Адреса факултета

Студентска 11, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине

Контакти

Централа 049 234 931

СЛУЖБЕ/ПРОФЕСОРИ/
АСИСТЕНТИ

КАБИНЕТ

ЛОКАЛ

ДИРЕКТАН
БРОЈ
049/

ФАКС

e-mail

Декан Факултета – Проф.др Срђан Лалић

1

 

234-900
234-902

 

srdjan.lalic.efb@gmail.com

Деканат - Александра Симић

1

111

234-940

234-890

dekanat@efb.ues.rs.ba

Секретар Факултета – Весна Симић

2

103

230-270

 

sekretarijat@efb.ues.rs.ba
nabavka@efb.ues.rs.ba

Продекан за наставу – Проф.др Лејла Терзић

107

222

049/234-931

 

lejla.terzic@efb.ues.rs.ba

Продекан за НИР –

 

 

 

 

 

Студентска служба – Александра Томић

3

102

 

234-921

 

234-922

 

studentska.sluzba@efb.ues.rs.ba

Студентска служба – Љубиша Мијић

4

102

234-920

Виши стручни сарадник за финансијско –рачуноводствене послове -  Драгана Божић

 

5

 

 

234-910

 

234-912

 

racunovodstvo@efb.ues.rs.ba

Референт за књиговодствене послове – Стана Радовановић

Рачунарски центар - Горан Достанић

119

220

 

 

 

racunarski.centar@efb.ues.rs.ba

Библиотека – Наталија Лакић

 

110

 

 

biblioteka@efb.ues.rs.ba

Информације – Божана Ђорђевић

 

101

 

 

informacije@efb.ues.rs.ba

Централа

 

 

234-931

 

 

ССЕФБ

7

116

 

 

 

Служба одржавања

8

224

 

 

 

ПРОФЕСОРИ И АСИСТЕНТИ

Проф.др Лазар Радовановић

117

115

233-070

 

lazar.radovanovic@efb.ues.rs.ba

Проф.др Стеван Стевић

116

113

 

 

stevan.stevic@efb.ues.rs.ba

Проф.др Момчило Пољић

112

119

 

 

momcilo.poljic@efb.ues.rs.ba

Проф.др Теодор Петровић

105

120

 

 

teodor.petrovic@efb.ues.rs.ba

Проф.др Лејла Терзић

107

222

 

 

lejla.terzic@efb.ues.rs.ba

Проф.др Нермина Побрић

102

219

 

 

nermina.pobric@efb.ues.rs.ba

Проф.др Цвико Јекић

101

123

 

 

cviko.jekic@efb.ues.rs.ba

Доц.др Амира Побрић

103

223

 

 

amira.pobric@gmail.com

Доц.др Рената Лучић

104

109

 

 

renata.lucic.efb@gmail.com

Доц.др Љиљана Танасић

111

122

 

 

ljiljana.tanasic@efb.ues.rs.ba

Др Бојан Међедовић

114

 

 

 

bojan.medjedovic@efb.ues.rs.ba

Мр Лидија Митрашевић

115

118

 

 

lidija.mitrasevic@efb.ues.rs.ba

Мр Дејан Тешић

112

119

 

 

dejan.tesic@efb.ues.rs.ba

Мр Сњежана Зарић

113

221

 

 

snjezana.zaric@efb.ues.rs.ba

Неда Тешић 109       neda.tesic@efb.ues.rs.ba

 

 

 

 

 

 

СПОЉНИ САРАДНИЦИ

Проф.др Драгомир Вуковић

 

 

 

 

dragovukovic55@gmail.com

Проф.др Раде Станкић

 

 

 

 

rstankic@ekof.bg.ac.rs

Проф.др Александар Грубор

 

 

 

 

agrubor@ef.uns.ac.rs

Проф.др Драган Војиновић

 

 

 

 

draganvojinovi123@gmail.com

Проф.др Зехра Нуркановић

 

 

 

 

zehra.nurkanovic@untz.ba

Мр Милијана Миловановић

 

 

 

 

milijanamilovanovic21@gmail.com

Проф.др Весна Петровић

 

 

 

 

vesna.petrovic@fpe.unssa.rs.ba

Доц.др Ненад Марковић

 

 

 

 

markonen@ues.rs.ba

Доц.др Бошко Мекињић         bosko.mekinjic@ef.unibl.org
Проф.др Александар Стојановић         aco_st@yahoo.com
Проф.др Зоран Васиљевић         zoran.vasiljevic@pf.unibl.org