Библиотека

 

Библиотека Економског факултета у Брчком основана је 1976. године на темељима библиотеке Више економско–комерцијалне школе. Намијењена је потребама образовног и научног рада.
Поред књига из различитих стручних области које се изучавају на Факултету, библиотека у свом библиотечком фонду посједује: докторске дисертације, магистарске, мастер и дипломске радове, као и серијске публикације (часописи, зборници, годишњаци). Дио публикација је на страном језику. Слободан је приступ полицама гдје су смјештене књиге и остала библиотечка грађа. Библиотека има развијену међубиблиотечку размјену публикација са сродним факултетима у земљи и иностранству.
Запослен је један библиотекар. У склопу библиотеке налази се читаоница са 35 читаоничких мјеста, у којој је рачунар са приступом Интернету. Дио библиотечке грађе се може посуђивати студентима нашег Факултета на пар дана уз приложен индекс или личну карту.


Библиотека ЕФБ је 2019. године добила нови програм за библиотечко пословање под називом COBISS, и у доле наведеном линку могу се претраживати (по аутору, називу дјела или кључној ријечи) монографске публикације које су до сада унесене у електронску базу.

 

COBISS

 

 

 

Архива


До маја 2016. године, библиотека ЕФБ користила је WINISS–Библио програм за библиотечко пословање, и комплетан библиотечки фонд је евидентиран и обрађен.  Листа наслова серијских и монографских публикација је обједињена у PDF документу и може се преузети на овој страници. Претраживање тражене литературе се обавља помоћу класичне Search/Find опције у програму за приказ PDF докумената, уносећи назив књиге/часописа или назива аутора или предметне одреднице (предмет или тема публикације). Због чињенице да су подаци, у базу података, уношени латиничним или ћириличним писмом, предлажемо да претраживање обавите на оба писма.

 

Библиотечка грађа Економског факултета Брчко

 

Рад са корисницима:

(понедјељак – петак) 7:00 – 15:00 часова