Бојан Међедовић

Бојан Међедовић

Подаци о наставнику

Звање

Наставник страног језика

Предмети

Енглески језик I, II и III

Кабинет

Фонолабораторија, 114

Вријеме пријема

 

Број телефона

 

Мејл

bojan.medjedovic@efb.ues.rs.ba

 

Биографија

 

Бојан Међедовић је рођен 10. јануара 1979. године у Чечaви недaлеко од Теслићa. По зaвршетку основне школе уписује језички смјер гимнaзије “Стојaн Церовић” у Никшићу који зaвршaвa 1997. године сa одличним успјехом. Исте године уписује и Филозофски фaкултет у Никшићу, одсјек зa енглески језик и књижевност. Још кaо aпсолвент зaснивa рaдни однос у СМШ “Николa Теслa” у Теслићу, a нaкон стицaњa дипломе прелaзи нa Економски фaкултет у Брчком, који делује кaо оргaнизaционa јединицa у сaстaву Универзитетa у Источном Сaрaјеву, где заснива радни однос као асистент на предметима Енглески језик I и II. У мaрту 2010. године мaгистрирa нa Филолошком фaкултету у Бaњој Луци, a у јуну исте године добијa избор у звaње предaвaчa нa предметимa страног језика.

На Економском факултету у Брчком, поред обавеза везаних за научно-наставни рад, задужен је и за сарадњу са невладиним организацијама, Америчким кутком Брчко дистрикта БиХ, Кембриџ центром Бања Лука, те обавља и дужности координатора за студентска питанја и  ваннаставне активности на Економском факултету Брчко.

 

Библиографија

 

  1. Međedović, Bojan, Sanja Skorupan, Jovana Letić, (2013). An Overview of Business English Courses Development at Faculty of Economics in Brčko: Past, Present and Future Tendencies, The First International Conference on Teaching English for Specific Purposes, May 17-19, 2013, Niš, 335- 344, University of Niš: Faculty of Electronic Engineering.