Лидија Митрашевић

 

Лидија Митрашевић

Подаци о наставнику

Звање

доцент

Предмети

Економика предузећа, Менаџмент, Стратегијски менаџмент, Пословна организација, Предузетништво, Управљање организационим промјенама

Кабинет

115

Вријеме пријема

заказивање термина путем мејла

Број телефона

049/234-931, локал 118

Мејл

lidija.mitrasevic.efb@gmail.com
lidija.mitrasevic@efb.ues.rs.ba

 

Биографија

Лидија Митрашевић је рођена у Зеници. Основне и послиједипломске студије завршила је на Економском факултету у Брчком, одбранивши магистарску тезу под називом: "Примјена система ланца вриједности у креирању пословног модела". Докторирала је на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци на теми "Претпоставке и ефекти примјене концепта међународне предузетничке оријентације у малим и средњим предузећима земаља у транзицији".
Од 2013. године обавља функцију секретара часописа “Зборник радова Економског факултета Брчко”, а од 2016. године је члан организационог одбора међународне конференције “Перспективе партнерства власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја”, коју Економски факултет Брчко организује сваке године.
У сарадњи са Економским факултетом Државног аграрног универзитета „Петар I“ из Вороњежа, Русија била је ангажована у реализацији међународног напредног курса „Економски развој у савременим условима“ (од 17. до 23. јуна 2018. године), као и Међународне зимске школе у онлајн формату (од 29. фебруара до 7. марта 2024. године).
Учествовала је у програму међународне мобилности академског особља ERASMUS + KA1 (Staff mobility for teaching, Cod OID: E10186879), у оквиру кога је од 29. маја до 2. јуна 2023. године боравила на Економском факултету Универзитета Валахиа, Румунија.
Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факултета Брчко од 11.10.2023. године именована је за руководиоца Научно-истраживачког центра Економског факултета Брчко (НИЦЕФ БЧ). Била је члан или предсједник комисија за одбрану завршних радова првог и другог циклуса студија, као и других комисија и радних група на Економском факултету Брчко.

 

Библиографија

 1. Mitrašević, L. (2023). The role of entrepreneurial networks in overcoming export barriers of small and medium-sized enterprises from developing economies. Journal of Contemporary Economics 7(1), 77-90.
 2. Mitrašević, L., Radević, I., & Barišić, R. (2023). The analysis of level of institutional support for international entrepreneurial expansion of small and medium-sized enterprises from developing countries. Proceedings of Faculty of Economics Brcko/Зборник радова Економског факултета Брчко, 17(1), 15-24.
 3. Митрашевић, Л. (2022). Перспективе опстанка малих и средњих предузећа земаља Западног Балкана у условима кризе. У Зборник радова осме интернационалне конференције Економског факултета Брчко: „Партнерство власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја“, 23 децембар, 2021, Брчко, БиХ (pp. 55-63). Брчко, БиХ: Економски факултет Брчко, Универзитет у Источном Сарајеву. ISBN978-99938-95-50-3. COBISS.RS-ID 137240065.
 4. Mitrašević, L., & Sekulić, D. (2021). The Influence of Context Specificity on Entrepreneurial Behavior Modalities. Proceedings of Faculty of Economics Brcko/Зборник радова Економског факултета Брчко, 15 (1), 23-32.
 5. Митрашевић, Л. (2018). Значај дигиталних компетенција у међународној експанзији нових предузетничких подухвата. У Зборник радова XXIII интернационалног научног скупа: „Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту – Дигитална трансформација пословања“, 26 - 27 Април, 2018, Суботица, Република Србија (pp. 63-70). Суботица, Република Србија: Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици. ISBN 978-86-7233-372-5.
 6. Митрашевић, Л. (2018). Анализа детерминанти интернационализације у периоду инкубације предузетничких подухвата из земаља у транзицији. У Зборник радова научно – стручне конференције са међународним учешћем: „Иновације и предузетништво – покретачи развоја и запошљавања“, 15. децембар, 2017, Бања Лука, БиХ (pp. 186-201). Бања Лука, БиХ: Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци. ISBN 978-99938-46-76-5. COBISS.RS-ID 7337496.
 7. Митрашевић, Л. (2017). Дигитална трансформација као извор конкурентске предности предузећа земаља Западног Балкана. У Зборник радова XXII интернационалног научног скупа: „Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту – Дигитална еволуција: прилагођавање пословања дигиталном времену“, 19. Мај, 2017, Суботица, Република Србија (pp. 153-161). Суботица, Република Србија: Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици. ISBN 978-86-7233-362-6.
 8. Митрашевић, Л. (2017). Стратегије и политике подршке иновативним процесима предузећа земаља Западног Балкана. У Зборник радова научно – стручне конференције са међународним учешћем: „Иновације и предузетништво – покретачи развоја и запошљавања“, 4. новембар, 2016, Бања Лука, БиХ (pp. 156-166). Бања Лука, БиХ: Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци. ISBN 978-99938-46-67-3. COBISS.RS-ID 6526232.
 9. Митрашевић, Л. (2016). Подстицање иновативних процеса предузећа земаља у транзицији примјеном модела троструке спирале. У Зборник радова треће интернационалне конференције Економског факултета Брчко: „Партнерство власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја“, 10 – 12 новембар, 2016, Брчко, БиХ (pp. 432-441). Брчко, БиХ: Економски факултет Брчко, Универзитет у Источном Сарајеву. ISBN 978-99938-95-24-4. UDK 316.422.44:339.137.2.
 10. Митрашевић, Л. (2013). Детерминисање основне логике пословања предузећа примјеном концепта пословног модела. Економски погледи, 15 (1), 95-110.
 11. Митрашевић, Л., и Гужалић, М. (2012). Аналитички оквир за разумијевање основне логике стварања вриједности. Пословни консултант, 4 (18/19), 51-62.
 12. Mitrašević, L. (2012). Generating innovations and improvement of performance of companies using knowledge chain model. In Proceedings of the REDETE 2012 - International Scientific Conference: „Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: A Search for New Paradigms“, October 25-27, 2012, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina (pp. 220-228). Banja Luka, Bosnia and Herzegovina: Faculty of Economics, University of Banja Luka. ISSN 2233-1034, ISBN 978-99938-46-54-3.
 13. Гужалић, М., и Буха, Л. (2009). Идеја – суштина предузетничких активности. У Зборник радова наставника и сарадника Економског факултета у Брчком, број 8, Брчко, БиХ (pp. 53-62). Брчко, БиХ: Економски факултет Брчко. ISBN 978-99938-95-13-8.

 

Остале компетенције