Милијана Миловановић

Милијана Миловановић

Подаци о сараднику

Звање

Виши асистент

Предмети

Математика за економисте

Кабинет

1. спрат, кабинет број 109

Вријеме пријема

Петак, од 13 сати

Број телефона

049/234-931, lokal 217

Мејл

milijana.milovanovic@fpe.ues.rs.ba

Биографија

Рођена је 1982. године у Бијељини, гдје је завршила основну школу и гимназију. Током тог периода постизала је запажене резултате на такмичењима из математике. Основне студије је завршила 2006. године на Департману за математику и информатику, Универзитета у Новом Саду са просјечном оцјеном 9,29 и стекла звање дипломирани математичар. 2015. године завршила је мастер студије на истом факултету и одбранила мастер рад под називом „Линеарна уређења и GO простори“, чиме је стекла звање мастер математичар.
У периоду 2006 – 2011. радила је као средњошколски професор математике у бијељинској гимназији. Од 2011. године запослена је на Универзитету у Источном Сарајеву, прво на Педагошком факултету у Бијељини, а од 2017. на Факултету пословне економије Бијељина. До 2015. била је у звању асистента, а од 2015. је виши асистент. Тренутно изводи вјежбе на предметима Математика за економисте и Пословна статистика (Факултет пословне економије Бијељина). На Економском факултету Брчко од 2012. године изводи вјежбе на предмету Математика за економисте.
Студент је докторских студија Математичког факултета Универзитета у Београду, на Катедри за Математичку анализу.

Библиографија

  1. М. Миловановић, Д. А. Романо, В. Тодић: Различити теоријски аспекти у истраживању наставе математике; Нова школа, ISSN 1840 - 0922, Број 9/10 (2012), 89 - 109
  2. М. Миловановић, А. Петојевић, Д. А. Романо: Једно истраживање о концептима рјешавања линеарних једначина и неједначина студената учитељског програма, ИМО, ISSN 1986 - 518X, Vol. IV (2012), Број 6, 15 – 24
  3. М. Миловановић, Д. А. Романо: Један интересантан аналог фактор-скупа; МАТ-КОЛ (Бања Лука), ISSN 0345 - 6969 (p), ISSN 1986 - 5228 (o),  XVIII (2) (2012), 5 – 9
  4. М. Миловановић, Д. А. Романо: Неке нове релације на скуповима; МАТ-КОЛ (Бања Лука), ISSN 0345 - 6969 (p), ISSN 1986 - 5228 (o), XVIII (2) (2012), 19 – 23
  5. М. Мilovanovic, D. А. Romanо: A construction of  quasi-antiorders on semigroups generated by coradicals of principal consistent subsets; International Journal of Algebra, ISSN 1312 - 8868, Vol. 6 (2012), no. 9 - 12, 517 – 529
  6. С. Црвенковић, М. Миловановић, Д. А. Романо: Неке дилема и питања које се природно појављују при увођењу појма ’угао’ у нижим разредима основне школе; ИМO, ISSN 1986 - 518X, Vol. IV (2012), Број 7, 17 – 30
  7. С. Црвенковић, М. Миловановић, Д. А. Романо: Упоредна анализа природе математичких знања која се користе у учионици; Норма, ISSN 0353 - 7129, Број 2 (2012), 133 - 154
  8. М. Миловановић, Д. А. Романо: Дескриптивна анализа Истражинања математичког образовања у Републици Српској (БиХ) у периоду 2011-2015; ИМО, ISSN (p) 2303-4890, ISSN (o) 1986-518X, Vol. VII (2015), Број 12, 25 – 36

Саопштења на конференцијама међународног значаја:

  1. Milijana Milovanović and D. A. Romano: Quasi-conjugative relations in sets; Conference ATA 2012, ANALYSIS AND TOPOLOGY MEETS ALGEBRA, 25th to 27th of May, 2012 Faculty of Education in Sombor, University of Novi Sad, Serbia
  2. Srđan Damjanović, Predrag Katanić, Milijana Milovanović: Bring mathematics and statistics closer to students of economics through Excel, International Conference – Building Bridges in STEAM Education in the 21st Century - BBC'22, May 30­ – 31, 2022, ISCAP P. Porto, Portugal

Саопштења на научним конференцијама националног значаја:
1. М. Миловановић, Д. А. Романо и Владан Тодић: Различити теоријски аспекти истраживања наставе математике, Научни скуп Педагошког факултета у Бијељини, 18. новембар 2011.
2. М. Миловановић, Д. А. Романо и Владан Тодић: Упоредна анализа природе математичких знања које се користи и конструише у учионици, Научни скуп Педагошког факултета у Бијељини, 18. новембар 2011.
3. М. Миловановић, Д. А. Романо: Дескриптивна нализа Истраживања математичког образовања у Републици Српској у периоду 2011-2015, Научни скуп Педагошког факултета у Бијељини, 20. новембар 2015.
4. Милијана Миловановић, Даниел А. Романо: Разумијевање природе математичких знања – основа за интеграцију са другим предметима, Научно – стручна конференција Педагошког факултета Сомбор, Универзитет у Новом Саду, 25 – 27. мај 2012.

 

Пројекти:
Диспаритети просторног развоја РС на основу вриједности индекса. Носилац пројекта: Педагошки факултет Бијељина, Универзитет у Источном Сарајеву, 2015, члан пројектног тима

Учешће на Међународној седмици на P. Porto – ISCAP оквиру ICM ЕRASMUS+ пројекта, 23 – 27. мај 2022.

Promoting and Facilitating Collaborative Virtual International Learning in the Western Balkans Higher Education Institutions (COWEB), ERASMUS+ пројекат, члан пројектног тима