Момчило Пољић

Момчило Пољић

Подаци о наставнику

Звање

Редовни професор

Предмети

Међународни маркетинг, Менаџмент људских ресурса,

Кабинет

112

Вријеме пријема

Петак 11-13

Број телефона

 

Мејл

momcilo.poljic@efb.ues.rs.ba

 

Биографија

Рођен у Кореташима, општина Лопаре. Студије економије похађао на Економском факултету у Брчком. Послиједипломске студије, смјер маркетинг, похађао на Економском факултету Универзитета у Београду. Докторску дисертацију из области маркетинга одбранио на Економском факултету Универзитета у Београду. Поред наставе на првом циклусу студија на предметима Маркетинг, Међународни маркетинг и Менаџмент људских ресурса, изводи наставу на другом циклусу студија на предметима Управљање маркетингом маркетинг и Управљање организационим промјенам на Економском факултету Брчко. Поред наведеног, обавља дужност руководиоца постдипломских мастер и докторских студија на Економском факултету Брчко и руководилац је Катедре за маркетин и менаxмент Универзитета у Источном Сарајеву. До сада је објавио три књиге И преко тридесет научних И стручних радова.

 

 

Библиографија

Радови објављени у посљедњих 10 година:

 

  1. Пољић, М., Улога и значај кластера у међународној економији, Зборник радова, Економски факултет у Брчком, 2011
  2. Пољић, М., Конкурентска предност кластера, Proceedings of the Business Development Conference, Економски факултет Универзитета у Зеници, 2012
  3. Пољић, М., Интернет и маркетинг стратегија, Интернационални научни скуп, Нови Економист, Бијељина, 2013
  4. Полић, М., Дизајнирање организације за глобално тржиште, Зборник радова, Економски факултет Брчко, 2013
  5. Пољић, М., Растуће и транзиционе економије – маркетинг аспект, научни скуп ЕконБиз, Факултет пословне економије Бијељина, 2015
  6. М. Пољић, Д. Тешић, "Изазови брендирања у међународном маркетингу", XXI Интернационални научни скуп СМ2016-Стратегијски менаџмент и системи подршке у стратегијском менаџменту, Зборник радова, 2016
  7. М. Пољић, Д. Тешић, "Појам и специфичности социјалног маркетинга", V Интернационални научни скуп ЕКОНБИЗ, 2017
  8. М. Пољић, Д. Тешић, Н. Кошутић, "Дигитални ЦРМ - нова ера у развоју односа са купцима", XXII Интернационални научни скуп СМ2017 , 2017
  9. С. Лалић, М. Пољић, Д. Тешић, "МЕТОДЕ УТВРЂИВАЊА ЦИЈЕНА У МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА БРЧКО ДИСТРИКТА", ЗБОРНИКА РАДОВА Пете међународне конференције Економског факултет Брчко „УЛОГА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У САВРЕМЕНОМ ПОСЛОВНОМ АМБИЈЕНТУ“, 2018
  10. М. ПОЉИЋ, Д. ТЕШИЋ, Н. КОШУТИЋ, "Participation of Digital Promotion in the Promotional Mix of Small Enterprises", Strategic Management - International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Vol. 23, No. 4, ISSN 1821-3448, UDK 005.21, 2018

 

 

Остале компетенције