Стеван Стевић

Стеван Р. Стевић

Подаци о наставнику

Звање

Редовни професор

Предмети

Статистика, Економска статистика, Финансијска математика, Квантитативна економија

Кабинет

116

Вријеме пријема

Уторак, 12-14 часова

Број телефона

049/234-31, локал 113

Мејл

stevan.stevic@efb.ues.rs.ba

 

Биографија

Dr Stevan R. Stević je rođen 26.03.1957. godine u Trnjacima, opoština Brčko. Osnovnu školu završio je u Trnjacima i Brezovom Polju, a srednju školu u Brčkom. Ekonomski fakultet završio je u Brčkom, 30. juna 1980. godine, a postdiplomske studije iz statistike na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, 09. januara 1987. godine. Doktorsku disertaciju iz oblasti statističkih nauka odbranio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, 11. februara 1992. godine.
Dr Stević je prošao sva zvanja, od asistenta do redovnog profesora, na užoj naučnoj oblasti Statistička analiza na Ekonomskom fakultetu Brčko, Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Na Ekonomskom fakultetu Brčko, na prvom ciklusu studija, izvodi nastavu iz predmeta Statistika, Ekonomska statistika i Finansijska matematika, a na drugom ciklusu iz predmeta Kvantitativna ekonomija. Pored toga, Stević izvodi nastavu na Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina.
Bio je ministar prosvjete u Vladi Republike Srpske, prorektor za finansije Univerziteta u istočnom Sarajevu, dekan Ekonomskog fakulteta Brčko, direktor Agencije za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za FBiH i RS i član Senata univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Boravio je u jednomjesečnim studijskim posjetama SAD i Engleskoj, kao i višednevnim radnim posjetama Nacionalnom institutu za mjerenje u obrazovanju u Holandiji, Državnom ispitnom centru u Sloveniji, Odjeljenju za ocjenjivanje u Makedoniji i Odjeljenjeu za ocjenjivanje u Rumuniji.
Dr Stević je bio član internacionalnog tima za izradu International Encyclopedia of Statistical Science (u izdanju izdavačke kuće Springer Berlin-Njujork, 2011.). Bio je član tima za izradu Enciklopedije Republike Srpske i član je Odbora za ekonomske nauke Odjeljenja društvenih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Upravnog odbora Instituta društvenih nauka Akademije.

 

Библиографија

1.  Statistička analiza – Metodi i primjena, Ekonomski fakultet u Banjaluci, 2006. (koautor).
2. Statistički paket 3BStat, Ekonomski fakultet u Banjaluci, 2006. (koautor).
3. Statistička analiza – metodi i primjena, II izdanje, Narodna i univerzitetska biblioteka Rpublike Srpske, Banja Luka, 2017. (koautor).
4. Finansijska matematika – Osnovi i primjena, Ekonomski fakultet Brčko, 2010.

5. Finansijaka matematika – osnovi i primjena, II izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet Brčko, 2014. (koautor).
6. Geometric Mean, International Encyclopedia of Statistical Science, Springer (2011): 608-609, Januar 01, 2011.
7. Good Governance as a Tool of Susteinable Development, European Journalof Susteinable Development, Vol. 5,4, 558-573, Rome, 2016. (koautor).
8Challenges for the survival of Travel Agencies due to new tendencies on the  tourism market, In M. Kozak & N. Kozak (Eds.), 6th World Conference for Graduate Research in Tourism Hospitality and Leisure. Ankara, 2012. (koautor).
9.Razvoj obrazovanja u funkciji unapređenja konkurentnosti privrede Republike Srpske, Zbornik radova, ANURS, Banja Luka, 2013. (koautor).
10. Application of MCDM methods to evaluation in tourism: Some of Porto’s most emblematic cultural sites, 5th Unesco Conference 2017, Culture, Tourism and Development, Coimbra, Portugal (koautor).
11. Usage of Customer Profitability Management Tools on the Textile Market of Bosnia and Herzegovina , FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, Institute of Biopolymers and Chemical Fibres, 2018. (koautor).
12. Application of MCDM Methods to Tourism Evaluation of Cultural Sites,  Cultural Urban Heritage, Development, Learning and Landskape Strategies, Springer Nature Switzerland AG , 2019. (koautor).
13. Perceived usefulness of Marketing tools: Evidence from Bosnia and Hercegovina and Poland, Zbornik radova Ekononskog fakulteta Brčko, broj 16, 2022. (koautor).
14. Biznis rejting 500 Reublika Srpska, Ekonomski fakultet u Beogradu, Ekonomski fakultet u Banjaluci, Ekonomski fakultet u Brčkom, 1999., 2000., 2001. (koredaktor projekata).
15. Mapping of Socio-Cultural, Tourist and Natural Attractions in the Brčko District of Bosnia and Herzegovina and the Development of the Study of Tourist Signalization (Phase 1), Ekonomski fakultet Brčko, 2020. (rukovodilac projekta).
16. Kreiranje platforme za unapređenje poslovanja seoskih domaćinstava u oblasti turizma i povećanje vidljivosti turističke ponude opštine Teslić, Turistička organizacija opštine Teslić, 2022. (član projektnog tima).

 

Остале компетенције

Dr Stević piše aforizme, satirične priče i pjesme. Objavio je četrnaest knjiga aforizama, dvije zbirke priča i jednu knjigu pjesama. Zastupljen je u antologijama i enciklopedijama aforizama. Dobitnik je značajnih književnih nagrada.