Теодор Петровић

Тeoдoр М. Пeтрoвић

Подаци о наставнику

Звање

Редовни професор

Предмети

Рaчунoвoствo, Упрaвљaчкo рaчунoвoдствo, Рачуноводство трошкова, Стратегијско управљачко рачуноводство

Кабинет

I  спрaт 105

Вријеме пријема

Пoнeдjeљaк, 12:00-14:00

Број телефона

049-234-931, лок. 125

Мејл

teodor.petrovic@efb.ues.rs.ba

 

Биографија

Теодор М. Петровић је рођен 1959. године у Брчком. Основну и средњу школу завршио је у Брчком, а Економски факултет Универзитета у Тузли 1982. године. Последипломске студије на Економском факултету у Суботици завршио је 2003. Докторску дисертацију на Економском факултету Брчко из области рачуноводства одбранио 2006. године. Као наставник економске групе предмета радио је у Средњошколском центру Бановићи и Економској школи у Брчком. У СДК Филијала Тузла радио је 1984-1997, СО Брчко 1987-1992, и Финансијској полицији Републике Српске 1992-1998. На Економском факултету у Брчком био је асистент од 1999, виши асистент од 2003, доцент од 2006, ванредни професор од 2011, и редовни професор од 2017. године. На првом циклусу изводи наставу на предметима: Рачуноводство, Управљачко рачуноводство, Рачуноводство трошкова, a Стратегијско управљачко рачуноводство на другом циклусу. Члан је Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ. Био је члан тима за израду закона из области рачноводства и ревизије Брчко дистрикта БиХ. Цертифицирани је рачуновођа и  овлашћени процјенитељ, члан је Рачуновођа и ревизора РС и БД БиХ.

 

Библиографија

  1. Стевановић, Н., Петровић, Т., М., Управљачко рачуноводство, друго измијењено и допуњено   издање, Економски факултет Брчко, Брчко, 2016.
  2. Петровић, Т., М., Танасић, Љ., Управљачко рачуноводство – Збирка задатака, Економски факултет Брчко, Брчко, 2016.
  3. Петровић, Т., М., Радовановић, К. Л., Мјерење и евалуација пословних перформанси у непрофитном сектору, Зборник радова бр. 10, Економски факултет Брчко, Брчко, 2016.
  4. Петровић, Т., М., Радовановић, Л., К., Коришћене информација управљачког  рачуноводства за потребе награђивања, Зборник радова бр. 10, Економски факултет Брчко, Брчко, 2016.
  5. Петровић, Т., М., Стевић, С. Р., Диференцијалне карактеристике непрофитног сектора и стање у Босни и Херцеговини, Зборник радова бр. 9. Економскиг факултет Брчко, Брчко, 2015.
  6. Петровић, Т., М., Радовановић, Л., К., Могућности мјерење оутпута у непрофитним организацијама, Зборник радова бр. 9,  Економски факултет, Брчко, 2015.
  7. Perić, T., М., , Petrović, T., M., Matanović, S. М., А goal programming procedure for financial structure optimization problem solving, Proceedings of the V International Symposium Engineering Management and Competitivness 2015 (EMC 2015), Zrenjanin, 2015.
  8. Петровић, Т., М., Радовановић, Л., К., Примјена управљачког рачуноводства за подршку одлучивању у услужном, јавном и непрофитном сектору, Зборник радова бр. 8, Економски факултет Брчко, Брчко, 2014.
  9. Matanović, S. М., Petrović, T., М., Radovanović, L., К., The impact of the information technologies on general ledger accounting, III International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2013 (EMC 2013), Zrenjanin, 2013.
  10. Стевановић, Н., Петровић, Т. М., Управљачко рачуноводство, прво издање, Економски факултет Брчко, Брчко, 2010.

 

Остале компетенције

Био је члан тима за израду закона из области рачноводства у Брчко дистрикту БиХ. Цертифицирани је рачуновођа и  овлашћени процјенитељ. Члан је Удружења рачуновођа и ревизора РС и БД БиХ.