ALUMNI

 

UDRUŽENJE DIPLOMIRANIH STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO

Na Ekonomskom fakultetu Brčko Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u ponedjeljak 05.09.2016. godine, održana je prva (osnivačka) sjednica Skupštine Udruženja diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta Brčko. Nakon donošenja osnivačkog akta, te razmatranja i usvajanja Statuta izabrano je rukovodstvo Udruženja. Za predsjednika Udruženja je izabran prof. dr Momčilo Poljić, za potpredsjednika dr Radivoj Kovač, a za sekretara msr Snježana Zarić.
Udruženje diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta Brčko je osnovano kao dobrovoljno udruženje u koje mogu da se učlane svi diplomirani ekonomisti, magistri, masteri i doktori ekonomije Ekonomskog fakulteta Brčko. Članom Udruženja postaje se popunjavanjem pristupnice, čime se prihvataju ciljevi, prava i obaveze utvrđeni Statutom i odlukama Udruženja, te upisom u Registar članova.

Osnovni ciljevi uspostavljanja, postojanja i rada Udruženja su:

  • uspostavljanje i jačanje veza i saradnje između bivših studenata Ekonomskog fakulteta Brčko međusobno i sa Fakultetom,
  • uspostavljanje i razvijanje saradnje između Ekonomskog fakulteta Brčko i preduzeća i ustanova u kojima su zaposleni bivši studenti,
  • očuvanje tradicije i podizanje ugleda Ekonomskog fakulteta Brčko u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu,
  • uspostavljanje i unapređenje veza i saradnje između Udruženja i sličnih obrazovnih, razvojnih i naučno-istraživačkih institucija u Bosni i Hercegovini i regionu,
  • podizanje ugleda i isticanje značaja ekonomske struke u društvu.

 

PRISTUPNICA

alumni.efb@gmail.com

 

Statut Udruženja

Gdje su zaposleni naši studenti?

 

Doktorske disertacije

Magistri

Master

Studenti koji su diplomirali - prvi ciklus