АЛУМНИ

УДРУЖЕЊЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА БРЧКО

На Економском факултету Брчко Универзитета у Источном Сарајеву, у понедјељак 05.09.2016. године, одржана је прва (оснивачка) сједница Скупштине Удружења дипломираних студената Економског факултета Брчко. Након доношења оснивачког акта, те разматрања и усвајања Статута изабрано је руководство Удружења. За предсједника Удружења је изабран проф. др Момчило Пољић, за потпредсједника др Радивој Ковач, а за секретара мср Сњежана Зарић.
Удружење дипломираних студената Економског факултета Брчко је основано као добровољно удружење у које могу да се учлане сви дипломирани економисти, магистри, мастери и доктори економије Економског факултета Брчко. Чланом Удружења постаје се попуњавањем приступнице, чиме се прихватају циљеви, права и обавезе утврђени Статутом и одлукама Удружења, те уписом у Регистар чланова.

Основни циљеви успостављања, постојања и рада Удружења су:

  • успостављање и јачање веза и сарадње између бивших студената Економског факултета Брчко међусобно и са Факултетом,
  • успостављање и развијање сарадње између Економског факултета Брчко и предузећа и установа у којима су запослени бивши студенти,
  • очување традиције и подизање угледа Економског факултета Брчко у Босни и Херцеговини, али и у региону,
  • успостављање и унапређење веза и сарадње између Удружења и сличних образовних, развојних и научно-истраживачких институција у Босни и Херцеговини и региону,
  • подизање угледа и истицање значаја економске струке у друштву.

 

ПРИСТУПНИЦА

alumni.efb@gmail.com

 

Гдје су запослени наши студенти?

Статут Удружења

 

Докторске дисертације

Магистри

Мастер

Студенти који су дипломирали - први циклус