НИЦЕФ

 

Научно-истраживачки центар Економског факултета Брчко (НИЦЕФ)

Традиција и углед Економског факултета Брчко, Универзитета у Источном Сарајеву су омогућиле стварање оквира за специјализацију у оквиру пружања консултантских услуга, едукација, те издавачких услуга у области економије, пословног управљања, статистике, финансија и рачуноводства. НИЦЕФ је оријентисан ка три сегмента, који се односе на:

  1. Научно-истраживачке пројекте,
  2. Едукације и
  3. Издавачку дјелатност.

Мисија НИЦЕФ-а је задовољавање потреба корисника у приватном и јавном сектору привреде кроз промовисање знања и вјештина неопходних за суочавање са савременим начином пословања.
Визија НИЦЕФ-а је постати лидер из области едукација и консалтинга на тржишту Брчко дистрикта с тенденцијом ширења на тржиште Босне и Херцеговине.
Вриједности НИЦЕФ-а су знање, квалитет, посвећеност и радна етика.
Организациона структура НИЦЕФ-а се састоји од:

  1. Руководиоца,
  2. Сарадника за научно-истраживачке пројекте,
  3. Сарадника за едукације и обуке и
  4. Сарадника за издавачку дјелатност.

Тим НИЦЕФ-а чине наставници и сарадници запослени на Економском факултету Брчко, који посједују експертизу за пружање обука и израду научно-истраживачких пројеката из области маркетинга, менаџмента, финансија, рачуноводства и пословне информатике.

Predstavljanje Naučno-istraživačkog centra Ekonomskog fakulteta Brčko (NICEF)

POSJETA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOM CENTRU EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU