Основни студиј - обавјештења / термини испита - колоквијума
2024.
18.04.2024. СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ
16.04.2024. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
16.04.2024. РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
15.04.2024. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
11.04.2024. ПРИЈАВА ИСПИТА
05.04.2024. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
05.04.2024 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
28.03.2024. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
25.03.2024. ПРИЈАВА ИСПИТА
20.03.2024.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Тирић Мелисе под називом:„ИЗАЗОВИ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ БиХ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛНИХ ПРОМЈЕНА“ одржаће се 27.03.2024. године у  сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 12,00 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци.

13.03.2024. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
05.03.2024. МЕНАЏМЕНТ
04.03.2024. Јавна одбрана завршног рада кандидата Пантић Јоке под називом: „АНАЛИЗА МЕЂУЗАВИСНОСТИ БРУТО ДОМАЋЕГ ПРОИЗВОДА, ЗАПОСЛЕНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ“ одржаће се 14.03.2024. године у  сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 11,00 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци
04.03.2024. ПРИЈАВА ИСПИТА - АПСОЛВЕНТИ
27.02.2024. ПРИВРЕДНО ПРАВО
27.02.2024. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
14.02.2024. ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
12.02.2024. ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
07.02.2024. Јавна одбрана завршног рада кандидата Златић Зехре под називом: „ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И САВРЕМЕНИ ЕКОНОМСКИ ПРОЦЕСИ“ одржаће се 16.02.2024. године у  сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 11,00 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци
01.02.2024. ПРИВРЕДНО ПРАВО
01.02.2024. ПРИЈАВА ИСПИТА
15.01.2024. ПРИВРЕДНО ПРАВО
 
2023.
29.12.2023. ОВЈЕРА ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА
29.12.2023. ПРИЈАВА ИСПИТА
29.12.2023. МИКРОЕКОНОМИЈА
29.12.2023. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
29.12.2023. МАКРОЕКОНОМИЈА
29.12.2023. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
22.12.2023. РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ - РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА - ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
22.12.2023. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
22.12.2023. ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА
20.12.2023. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ - ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
20.12.2023. СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ
17.12.2023. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ - ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
14.12.2023. ПОПУНИТИ ИНДЕКСЕ
14.12.2023. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
12.12.2023. РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
12.12.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
29.11.2023. ПРИЈАВА ИСПИТА - АПСОЛВЕНТИ
20.11.2023. МАКРОЕКОНОМИЈА
17.11.2023. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
17.11.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Ахметовић Сенаде под називом: „ПЛАНИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ТУРИЗМУ“ одржаће се 23.11.2023. године у  сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 12,00 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци.

17.11.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Хасикић Азре под називом: „НЕОКЛАСИЧНИ МОДЕЛ ВЕРСУС ЕНДОГЕНИ МОДЕЛИ ЕКОНОМСКОГ РАСТА“ одржаће се 23.11.2023. године у  сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 11,00 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци.

16.11.2023. МИКРОЕКОНОМИЈА
13.11.2023.

Преглед изборних предмета

III ГОДИНА

IV ГОДИНА

09.11.2023. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
09.11.2023. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
06.11.2023. ПРИЈАВА ИСПИТА
03.11.2023. КОЛИЗИЈА
03.11.2023. ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА И ЕЦТС БОДОВА
26.10.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Николић-Лукић Боже под називом: „АНАЛИЗА НЕТО ГОТОВИНСКОГ ТОКА У ФУНКЦИЈИ САГЛЕДАВАЊА КВАЛИТЕТА ДОБИТКА ПРЕДУЗЕЋА“ одржаће се 31.10.2023. године у  сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 11,00 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци.

25.10.2023. УПИС/ОБНОВА
20.10.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Бричић Јовице под називом: „ДРЖАВНИ ИНТЕРВЕНЦИОНИЗАМ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ“ одржаће се 26.10.2023. године у  сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 12,00 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци.

18.10.2023. АПСОЛВЕНТИ - УПИС/ОБНОВА
09.10.2023. ПРИЈАВА ИСПИТА
06.10.2023. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
04.10.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Поповић Дејана под називом: „ДЕТЕРМИНАНТЕ И СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРОЦЕСА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ“ одржаће се 09.10.2023. године у  сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 14,00 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци.

04.10.2023. СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ
04.10.2023. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
29.09.2023. РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
25.09.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Авдић Јасмина под називом: „УТВРЂИВАЊЕ ДОХОТКА И ПОРЕЗНЕ ОБАВЕЗЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ“ одржаће се 29.09.2023. године у  сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 14,00 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци.

21.09.2023. ПРИЈАВА ИСПИТА
20.09.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
20.09.2023. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
20.09.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Хидановић Мериме под називом: „ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ“ одржаће се 28.09.2023. године у  сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 12,00 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци.

20.09.2023. ПРИЈАВА ИСПИТА
19.09.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Накичевић Селме под називом: „УТИЦАЈ ПРОЦЕСА ТРАНЗИЦИЈЕ НА КОНКУРЕНТНОСТ НАЦИОНАЛНИХ ЕКОНОМИЈА“ одржаће се 28.09.2023. године у  сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 11,00 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци.

19.09.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Чаушевић Џенане под називом: „РЕГУЛАЦИЈА МОНОПОЛА И МЈЕРЕЊЕ МОНОПОЛСКЕ МОЋИ“ одржаће се 28.09.2023. године у  сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 10,30 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци.

14.09.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Пуљановић Вање под називом: „УЛОГА И ЗНАЧАЈ РАЗЛИЧИТИХ ПРИСТУПА КОНКУРЕНТНОСТИ У САВРЕМЕНОЈ ЕКОНОМСКОЈ ТЕОРИЈИ“ одржаће се 19.09.2023. године у сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 10,30 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци.

08.09.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Трумић Аниса под називом: „АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА У ФУНКЦИЈИ УТВРЂИВАЊА ЗАРАЂИВАЧКЕ МОЋИ ПРЕДУЗЕЋА“ одржаће се 15.09.2023. године у  сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 10,00 часова.

01.09.2023. ПРИЈАВА ИСПИТА
01.09.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Јањић Андрее под називом: „СПЕЦИФИЧНОСТИ САВРЕМЕНИХ ТЕОРИЈСКИХ ПРИСТУПА ЕКОНОМСКОГ РАСТА“ одржаће се 05.09.2023. године у сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 10,00 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци

28.08.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Окичић Алме под називом: „ЗНАЧАЈ И УЛОГА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА У САВРЕМЕНОЈ ЕКОНОМСКОЈ ТЕОРИЈИ“ одржаће се 05.09.2023. године у сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 10,30 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци.

13.07.2023. ПРИЈАВА ИСПИТА
26.06.2023. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
26.06.2023. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
29.06.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Анђић Борислава под називом: „ИНТЕГРИСАНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У ПРЕДУЗЕЋУ „ELNOS TRADE” “одржаће се 06.07.2023. године у сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 11,00 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци.

26.06.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Феризагић Нусрете под називом: „ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ ПРЕДУЗЕЋА И ПОЈЕДИНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ ПОДРУЧЈА“ одржаће се 03.07.2023. године у сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 11,00 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци.

20.06.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Иљазовић Алмедине под називом: „УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ РИЗИЦИМА У ПРОЈЕКТУ“ одржаће се 10.07.2023. године у сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 10,30 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци.

20.06.2023. ПРИЈАВА ИСПИТА
14.06.2023. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
12.06.2023. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
09.06.2023. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
05.06.2023. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
01.06.2023. ОВЈЕРА СЕМЕСТРА
26.05.2023. ПРИЈАВА ИСПИТА
26.05.2023. СТУДЕНТСКА АНКЕТА
23.05.2023. ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УПЛАТЕ - УПЛАТНИЦЕ - ПРВИ ЦИКЛУС - МАСТЕР - ОБА ЦИКЛУСА
16.05.2023. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
15.05.2023. ПОПУНИТИ ИНДЕКСЕ
03.05.2023. ПРИЈАВА ИСПИТА
18.04.2023. ПРИВРЕДНО ПРАВО
13.04.2023. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
13.04.2023. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
13.04.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Благојевић Наталије под називом: „РАЗВОЈ И ПРИМЈЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПРЕДУЗЕЋУ „Alea Partners” “ одржаће се 25.04.2023. године у сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 13 часова.
Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци.

07.04.2023. ПРИЈАВА ИСПИТА - ДРУГИ ТЕРМИН
03.04.2023. АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК - ДРУГИ ТЕРМИН - ОДЛУКА
03.04.2023. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
14.03.2023. ПРИЈАВА ИСПИТА
24.02.2023. ПРИЈАВА ИСПИТА
21.02.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Чанчаревић Матеје под називом: „УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА ИЗ ЕУ ФОНДОВА“ одржаће се 28.02.2023. године у сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 1200 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци.

13.02.2023. ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
10.02.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Карибашић Азре под називом: „УЛОГА БАЗА ПОДАТАКА У САВРЕМЕНОМ ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА“ одржаће се 16.02.2023. године у сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 1000 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци.

03.02.2023. ПРИВРЕДНО ПРАВО
02.02.2023. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У МЕНАЏМЕНТУ
30.01.2023. ПРИВРЕДНО ПРАВО
27.01.2023. ПРИЈАВА ИСПИТА
26.01.2023. ПРИВРЕДНО ПРАВО
20.01.2023.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Живковић Зоране под називом: „УТИЦАЈ ПРОЦЕСА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА КОНКУРЕНТНОСТ НАЦИОНАЛНИХ ЕКОНОМИЈА“ одржаће се 27.01.2023. године у сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 11:30 часова. Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци Економског факултета Брчко од 8:00 до 15:00 часова.

18.01.2023. ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
16.012023. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
10.01.2023. СОЦИОЛОГИЈА
 
2022.
30.12.2022. ПРИЈАВА ИСПИТА
30.12.2022. ОВЈЕРА СЕМЕСТРА
29.12.2022. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
29.12.2022. МИКРОЕКОНОМИЈА
29.12.2022. МАКРОЕКОНОМИЈА
29.12.2022. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
21.12.2022. ПРИЈАВА ИСПИТА
15.12.2022. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
09.12.2022.

Јавна одбрана завршног рада кандидата Митровић Наташе под називом „ДИЗАЈНИРАЊЕ МОДЕЛА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ У ИЗАБРАНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ“ одржаће се 14.12.2022. године у сали за сједнице Економског факултета Брчко, са почетком у 11:00 часова.
Завршни рад се може погледати сваким радним даном у Библиотеци Економског факултета Брчко од 08:00 до 15:00 часова.

08.12.2022. ПРВА ГОДИНА - ИНФО КИОСК - ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА
05.12.2022. ПОПУНИТИ ИНДЕКСЕ
02.12.2022. ПРИЈАВА ИСПИТА
01.12.2022. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
30.11.2022. Правила студирања на првом циклусу 2022/2023.
30.11.2022. IV ГОДИНА - ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
30.11.2022. III ГОДИНА - ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
22.11.2022. МАКРОЕКОНОМИЈА
18.11.2022. МИКРОЕКОНОМИЈА
14.11.2022. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
14.11.2022. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
04.11.2022. ПРИЈАВА ИСПИТА - АПСОЛВЕНТИ
31.10.2022. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
26.10.2022. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
25.10.2022. КОЛИЗИЈА
25.10.2022. ПРЕЛАЗАК НА БУЏЕТ
24.10.2022. МАКРОЕКОНОМИЈА
19.10.2022. МАКРОЕКОНОМИЈА
11.10.2022. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
11.10.2022. УПИС/ОБНОВА ГОДИНЕ
11.10.2022. УПИС/ОБНОВА ГОДИНЕ - АПСОЛВЕНТИ
07.10.2022. ПРИЈАВА ИСПИТА
29.09.2022. СПИСАК ПРЕДМЕТА ПО ГОДИНАМА И СМЈЕРОВИМА
26.09.2022. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
26.09.2022. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА
26.09.2022. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ - СВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
23.09.2022. ПРИЈАВА ИСПИТА
06.09.2022. ПРИЈАВА ИСПИТА
30.08.2022. ПРИВРЕДНО ПРАВО
30.08.2022. АЛИЋ ЕМИР - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
15.07.2022. ПРИЈАВА ИСПИТА
30.06.2022. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
21.06.2022. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
16.06.2022. ПРИЈАВА ИСПИТА
13.06.2022. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
09.06.2022. ПРИВРЕДНО ПРАВО
07.06.2022. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
06.06.2022. ОВЈЕРА ЉЕТНОГ СЕМЕСТРА
06.06.2022. ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
02.06.2022. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
01.06.2022. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
01.06.2022. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
31.05.2022. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
27.05.2022. ПРИЈАВА ИСПИТА
25.05.2022. КАХРИМАНОВИЋ АНИДА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
23.05.2022. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
20.05.2022. МАКРОЕКОНОМИЈА
16.05.2022. ПОПУНИТИ ИНДЕКСЕ
11.05.2022. РОКВИЋ ДРАГАНА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
05.05.2022. МЕНАЏМЕНТ
28.04.2022. ПРИЈАВА ИСПИТА
26.04.2022. СОЦИОЛОГИЈА
21.04.2022. ХАСАНОВИЋ САБИНА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
21.04.2022. КАХРИМАНОВИЋ НЕДИМ - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
20.04.2022. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
20.04.2022. МАКРОЕКОНОМИЈА
20.04.2022. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
20.04.2022. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
14.04.2022. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
13.04.2022. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
12.04.2022. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
07.04.2022. ПРИЈАВА ИСПИТА
05.04.2022. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
18.03.2022. ПРИЈАВА ИСПИТА
25.02.2022. ПРИЈАВА ИСПИТА
21.02.2022. БАСИЋ НИКОЛИНА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
27.01.2022. ПРИЈАВА ИСПИТА
21.01.2022. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
21.01.2022. ОВЈЕРА СЕМЕСТРА
 
 
2021.
31.12.2021. ПРИЈАВА ИСПИТА
30.12.2021. ФИНАНСИЈАСКО РАЧУНОВОДСТВО
30.12.2021. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
29.12.2021. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
27.12.2021. ОВЈЕРА СЕМЕСТРА
27.12.2021. ПРИЈАВА ИСПИТА
16.12.2021. ПРВА ГОДИНА - ИНФО КИОСК - ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА
16.12.2021. ПРВА ГОДИНА - ИНФО КИОСК - ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА
16.12.2021. ТЕОРИЈА ЦИЈЕНА
16.12.2021. МИКРОЕКОНОМИЈА
10.12.2021. ПОПУНИТИ ИНДЕКСЕ
01.12.2021. ПРИЈАВА ИСПИТА - АПСОЛВЕНТИ
23.11.2021. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ - нови термин
21.11.2021. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ - нови термин
17.11.2021. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
17.11.2021. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
16.11.2021. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
15.11.2021. РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
12.11.2021. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
10.11.2021. ТЕОРИЈА ЦИЈЕНА
09.11.2021. МИКРОЕКОНОМИЈА
08.11.2021. КРАЈЊИ РОК ЗА УПИС - АПСОЛВЕНТИ
08.11.2021.

КОЛИЗИЈА

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

ПОЗИВ ПО РЈЕШЕЊА

01.11.2021. ПРИЈАВА ИСПИТА
27.10.2021. ПРЕЛАЗАК НА БУЏЕТ
25.10.2021. КОЛИЗИЈА
21.10.2021. КАДИЋ АБДУЛАХ - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
19.10.2021. УПИС/ОБНОВА ГОДИНЕ
11.10.2021. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
11.10.2021. ПРИЈАВА ИСПИТА
07.10.2021. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
04.10.2021.

ОБНОВА ТРЕЋЕ ГОДИНЕ - ИНОВИРАНИ ННП

27.09.2021. ПОЧЕТАК НАСТАВЕ - ПРВА ГОДИНА
27.09.2021. ПОЧЕТАК НАСТАВЕ
24.09.2021. ПРИЈАВА ИСПИТА
20.09.2021. БОГДАНОВИЋ ДЕЈАН - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
17.09.2021. СТАНИШИЋ АНГЕЛИНА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
10.09.2021. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА, ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ, ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ и ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У МЕНАЏМЕНТУ
10.09.2021. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
07.09.2021. ПРИЈАВА ИСПИТА
30.08.2021. ПРИВРЕДНО ПРАВО
27.08.2021. ЗАХИРОВИЋ МИРЕЛА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
27.08.2021. ЗОРАНОВИЋ ГОРДАНА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
24.08.2021. ПРЕУЗИМАЊЕ ИНДЕКСА - ПОЗИВ
23.07.2021. ПРИЈАВА ИСПИТА
14.07.2021. ПРЕНОС ECTS БОДОВА
06.07.2021. ПРИВРЕДНО ПРАВО
28.06.2021. ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
24.06.2021. ПРИЈАВА ИСПИТА
21.06.2021. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
14.06.2021. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
10.06.2021. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
10.06.2021. КАТИЋ ДРАГАНА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
09.06.2021. ЗУКИЋ ХАНКА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
07.06.2021. МАТЕМАТИКА
07.06.2021. ОВЈЕРА СЕМЕСТРА
01.06.2021. МИКРОЕКОНОМИЈА
28.05.2021. ПРИЈАВА ИСПИТА
24.05.2021. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
24.05.2021. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
17.05.2021. ПОПУНИТИ ИНДЕКСЕ
04.05.2021. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
26.04.2021. ПРИЈАВА ИСПИТА - АПСОЛВЕНТИ
19.04.2021. СОЦИОЛОГИЈА
16.04.2021. МАТЕМАТИКА
16.04.2021. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
16.04.2021. МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА
13.04.2021.

МИКРОЕКОНОМИЈА

12.04.2021. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
08.04.2021. ПРИЈАВА ИСПИТА
06.04.2021. СОЦИОЛОГИЈА
29.03.2021. ПРИЈАВА ИСПИТА - ПРВИ ТЕРМИН
25.03.2021. ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА
22.03.2021. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИСПИТИМА
17.03.2021. ПРЕНОС ECTS БОДОВА
03.03.2021. ОВЈЕРА СЕМЕСТРА - ВАН РОКА
03.03.2021. ПРИЈАВА ИСПИТА - АПСОЛВЕНТИ
15.02.2021. МУЈИЋ САМИЈА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
11.02.2021. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
05.02.2021. ПРИЈАВА ИСПИТА
04.02.2021. ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
18.01.2021. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
18.01.2021. ОВЈЕРА СЕМЕСТРА
11.01.2021. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ - ТЕРМИН ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА
 
 
2020.
30.12.2020. ПРИЈАВА ИСПИТА
29.12.2020. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
28.12.2020. МИКРОЕКОНОМИЈА
24.12.2020. ЧОРБАЏИЋ ЕМИР - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
15.12.2020. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
10.12.2020. ПОПУНИТИ ИНДЕКСЕ
08.12.2020. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
06.12.2020. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
05.12.2020. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
05.12.2020. ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
01.12.2020. ПРИЈАВА ИСПИТА
30.11.2020. МИКРОЕКОНОМИЈА
25.11.2020. ПРЕГЛЕД ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА III ГОДИНА
25.11.2020. ПРЕГЛЕД ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА IV ГОДИНА
17.11.2020. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
11.11.2020. ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
09.11.2020. ПРИЈАВА ИСПИТА
06.11.2020. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
06.11.2020. ГРАХОВАЦ ДАРКО - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
03.11.2020. ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
29.10.2020. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
27.10.2020. СМАЈЛОВИЋ МЕРИМА - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
26.10.2020. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
26.10.2020. ТЕОДОРОВИЋ ЖИВКА - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
23.10.2020. КОЛИЗИЈА
23.10.2020. ПРЕЛАЗАК НА БУЏЕТ
22.10.2020. РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
22.10.2020. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
22.10.2020. ЦРНОГОРЧЕВИЋ АМИЛА - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
21.10.2020. ЈОВИЧИЋ МИРЈАНА - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
15.10.2020. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА - ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ - ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У МЕНАЏМЕНТУ - СИСТЕМИ ПОДРШКЕ ОДЛУЧИВАЊУ - ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
12.10.2020. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
08.10.2020. ПРИЈАВА ИСПИТА
07.10.2020. УПИС / ОБНОВА АПСОЛВЕНТСКОГ СТАЖА
07.10.2020. УПИС / ОБНОВА ГОДИНЕ
23.09.2020. ПРИЈАВА ИСПИТА
22.09.2020. ХАСИКИЋ АСИМА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
22.09.2020. БЕЋИРОВИЋ ЕМИНА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
17.09.2020. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
15.09.2020. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
15.09.2020. ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
15.09.2020. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
15.09.2020. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
10.09.2020. ПРИЈАВА ИСПИТА
08.09.2020. ТУРСУНОВИЋ МИРЕЛА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
08.09.2020. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
08.09.2020. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
08.09.2020. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
02.09.2020. ПРЕДУЗЕТНИШТВО

27.08.2020.

ПРИЈАВА ИСПИТА
27.08.2020. РОК ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА - СТАРИ ПРОГРАМ
27.08.2020. ПРЕНОС ECTS БОДОВА
27.08.2020. ИБРИШЕВИЋ АСМИРА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
27.08.2020. КОПЧАЛИЋ АЈЛА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
27.08.2020. СМАЈЛОВИЋ ЕМИНА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
25.08.2020. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
25.08.2020. КОЗАРЕВИЋ АНЕЛА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
25.08.2020. ЕЛЕЗОВИЋ АНИСА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
25.08.2020. КОЈИЋ ЉИЉАНА - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
14.08.2020. ПРИЈАВА ИСПИТА
12.08.2020. РИБИЋ АМИНА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
12.08.2020. ПРИВРЕДНО ПРАВО
12.08.2020. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
27.07.2020. ОМЕРХАФИЗОВИЋ АИДА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
17.07.2020. ПРИЈАВА ИСПИТА
17.07.2020. ХУСИЋ АЛМА - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
13.07.2020. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА - ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ - ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У МЕНАЏМЕНТУ - СИСТЕМИ ПОДРШКЕ ОДЛУЧИВАЊУ
08.07.2020. ПРИВРЕДНО ПРАВО
07.07.2020. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
07.07.2020. МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
30.06.2020. ПРИЈАВА ИСПИТА
26.06.2020. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
26.06.2020. МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
23.06.2020. ПЕТКОВИЋ ЈОВИЦА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
22.06.2020. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
15.06.2020. ОВЈЕРА СЕМЕСТРА
15.06.2020. РАМОВИЋ ЗЕРИНА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
15.06.2020. ПОПУНИТИ ИНДЕКСЕ
15.06.2020. ПРИЈАВА ИСПИТА
10.06.2020. ТЕРЗИЋ ЕМИНА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
02.06.2020. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
01.06.2020. ТУРСИЋ ЕМИНА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
28.05.2020. СИМИЋ БОЖИДАР - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
26.05.2020. ПРИЈАВА ИСПИТА - АПРИЛСКИ РОК
26.05.2020. ПРИЈАВА ИСПИТА - АПРИЛСКИ РОК - АПСОЛВЕНТИ
26.05.2020. ФИНСНСИЈСКА ТРЖИШТА
19.05.2020. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
21.02.2020. ПРИЈАВА ИСПИТА - АПСОЛВЕНТИ
30.01.2020. ПРИЈАВА ИСПИТА
29.01.2020. ПРИВРЕДНО ПРАВО
20.01.2020. МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА
   
2019.
17.01.2020. РАДОВАНОВИЋ СЊЕЖАНА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
16.01.2020. ОВЈЕРА СЕМЕСТРА
16.01.2020. ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА
11.01.2020. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
27.12.2019. ПРИЈАВА ИСПИТА
27.12.2019. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
27.12.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
27.12.2019. ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА
23.12.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
23.12.2019. ПРИЈАВА ИСПИТА
16.12.2019. ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА
16.12.2019. ПОПУНИТИ ИНДЕКСЕ
13.12.2019. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
03.12.2019. ПРИЈАВА ИСПИТА
27.11.2019. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
27.11.2019. МУСИЋ ЕДИНА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
27.11.2019. КУРТИЋ АЗУР - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
25.11.2019. ПРИЈАВА ИСПИТА
22.11.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
22.11.2019. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
22.11.2019. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
20.11.2019. КЕВРИЋ САМИР - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
18.11.2019. ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
18.11.2019. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
18.11.2019. ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
13.11.2019. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ - 3. ГОДИНА - 4. ГОДИНА
11.11.2019. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
05.11.2019. ПРИЈАВА ИСПИТА
05.11.2019. КОЛИЗИЈА
04.11.2019. СТАНКОВИЋ НАТАША - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
04.11.2019. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
31.10.2019. ЈОВАНОВИЋ МИЛОРАД - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
30.10.2019. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О УПИСУ - АПСОЛВЕНТИ
22.10.2019. КОЛИЗИЈА
22.10.2019. ПРЕЛАЗАК НА БУЏЕТ
04.10.2019. УПИС И ОБНОВА ГОДИНЕ
03.10.2019. КАЛИЋ АЛМА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
03.10.2019. ПРИЈАВА ИСПИТА
24.09.2019. ГУШТЕРОВИЋ НИНА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
23.09.2019. МАРКЕТИНГ / ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
23.09.2019. ИБРИШИМОВИЋ ЕЛВИРА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
20.09.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
19.09.2019. ПРИЈАВА ИСПИТА
18.09.2019. ИБРИШИМОВИЋ РАМИЗ - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
18.09.2019. ЗАКИЋ МИЛКИЦА - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
17.09.2019. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
16.09.2019. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
06.09.2019. СИМИЋ БОЖИДАР - КОМИСИЈСКО ПОЛАГАЊЕ
06.09.2019. ДОДИК ДАЈАНА- ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
06.09.2019. ЖИГИЋ ДЕЈАН- ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
06.09.2019. ЈОКИЋ РУЖИЦА- ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
06.09.2019. КУКИКЋ ЏЕНАНА- ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
06.09.2019. ГАВРИЋ ПЕТРА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
05.09.2019. СТАНИШИЋ САРА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
05.09.2019. ПРИЈАВА ИСПИТА
15.07.2019. ПРИЈАВА ИСПИТА
10.07.2019. ЛИВАДИЋ ХАМЗА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
05.07.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
02.07.2019. ХАЛИЛИЛОВИЋ ЕРМИН- ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
02.07.2019. АШЋЕРИЋ РАДОЈКА - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
19.06.2019. ПРИЈАВА ИСПИТА
05.06.2019. ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
05.06.2019. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
05.06.2019. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
05.06.2019. ПРИЈАВА ИСПИТА
31.05.2019. ОВЈЕРА СЕМЕСТРА
31.05.2019. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
31.05.2019. МАТЕМАТИКА
30.05.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
29.05.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
29.05.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
28.05.2019. ПРИЈАВА ИСПИТА
27.05.2019. ЧОРБАЏИЋ САМИРА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
27.05.2019. МАТЕМАТИКА
23.05.2019. ПОПУНИТИ ИНДЕКСЕ
23.05.2019. БЕШИЋ EМИНА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
22.05.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
14.05.2019. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
08.05.2019. ХУСИЋ ФИКРЕТА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
08.05.2019. АНЂЕЛОВИЋ АНЂЕЛА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
07.05.2019. ХАМЗАБЕГОВИЋ АМИНА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
07.05.2019. ПРИЈАВА ИСПИТА
30.04.2019. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
25.04.2019. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
24.04.2019. РЕЏИЋ АЗРА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
24.04.2019. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
23.04.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
23.04.2019. ПРИЈАВА ИСПИТА
19.04.2019. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
17.04.2019. ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
17.04.2019. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
17.04.2019. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
17.04.2019. ТОЛИМИР САША - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
16.04.2019. ТЕРЗИЋ МУБИНА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
16.04.2019. ГОБЕЉИЋ ЕНСАР - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
16.04.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
15.04.2019. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
15.04.2019. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
15.04.2019. МАТЕМАТИКА
09.04.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
08.04.2019. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
03.04.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
21.03.2019. ПРИЈАВА ИСПИТА
14.03.2019. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
14.03.2019. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
12.03.2019. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
12.03.2019. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
04.03.2019. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
25.02.2019. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
25.02.2019. ПРИЈАВА ИСПИТА - АПСОЛВЕНТИ
21.02.2019. ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
21.02.2019. МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА
21.02.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
15.02.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
   
2018.
12.02.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
12.02.2018. СТЕФАН ТРНИНИЋ - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
08.02.2019. НИШИЋ ЉУБОМИР - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
08.02.2019. МЕНАЏМЕНТ
31.01.2019. ПРИЈАВА ИСПИТА
31.01.2019. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА - ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ - ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕMИ У МЕНАЏМЕНТУ
29.01.2019. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
28.01.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
15.01.2019. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
15.01.2019. ОВЈЕРА СЕМЕСТРА - УПЛАТНИЦА
15.01.2019. ПРИЈАВА ИСПИТА - УПЛАТНИЦА
31.12.2018. ОВЈЕРА СЕМЕСТРА
31.12.2018. ПРИЈАВА ИСПИТА
31.01.2018. ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
31.01.2018. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕMИ У МЕНАЏМЕНТУ
27.12.2018. ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
26.12.2018. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
26.12.2018. ИЗМИРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА
24.12.2018. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
21.12.2018. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
21.12.2018. МЕНАЏМЕНТ
21.12.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
17.12.2018. ПОПУНИТИ ИНДЕКСЕ
05.12.2018. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
26.11.2018. ПРИЈАВА ИСПИТА - АПСОЛВЕНТИ
26.11.2018. ВИДОВИЋ РАДА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
22.11.2018. МЕНАЏМЕНТ
20.11.2018. РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
19.11.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
19.11.2018. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
12.11.2018. IZBORNI PREDMETI - 3. ГОДИНА - 4. ГОДИНА
12.11.2018. КОЛИЗИЈА, ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ
12.11.2018. КОЛИЗИЈА, ПОЗИВ ПО РЈЕШЕЊА
07.11.2018. КРАЈЊИ РОК ЗА УПИС / ОБНОВУ ГОДИНЕ
01.11.2018. ПРИЈАВА ИСПИТА - АПСОЛВЕНТИ
31.10.2018. МАРКЕТИНГ
31.10.2018. ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
26.10.2018. МЕНАЏМЕНТ
26.10.2018. МАРКОВИЋ НАТАША - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
25.10.2018. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
23.10.2018. ПРЕЛАЗАК НА БУЏЕТ
23.10.2018. КОЛИЗИЈА
23.10.2018. АПСОЛВЕНТИ - КРАЈЊИ РОК ЗА УПИС
18.10.2018. ИБРАХИМБАШИЋ ЕЛДИН - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
11.10.2018. ПРИЈАВА ИСПИТА
04.10.2018. ЧОРБАЏИЋ ЈАСМИНА - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
02.10.2018. ПРЕУЗИМАЊЕ ИНДЕКСА
02.10.2018. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
01.10.2018. СЕКИЋ ЕМРАХ - ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
24.09.2018. СМАЈЛОВИЋ МЕЛИХА - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
24.09.2018. ТАМБУР БОЈАН - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
21.09.2018. ТАЊИЋ АСМИР - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
21.09.2018. СТЈЕПАНОВИЋ ЈЕЛЕНА - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
21.09.2018. СТЕВАНОВИЋ МАРИЈАНА - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
21.09.2018. ПАНИЋ РАДОЈКА - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
21.09.2018. КОВАНЏИЋ НАТАША - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
21.09.2018. БАЈИЋ ГОРДАНА - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
21.09.2018. ЧЕЛИГИЈА АЗУР - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
19.09.2018. ПРИЈАВА ИСПИТА
18.09.2018. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
18.09.2018. САЛКАНОВИЋ ЕНВЕР - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
18.09.2018. СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
14.09.2018. МАЛКАНОВИЋ АДИСА - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
14.09.2018. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
13.09.2018. ГАВРИЋ ЉУБИНКА - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
12.09.2018. НАТАЛИЈА МАЛИЋ - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
07.09.2018. МЕНАЏМЕНТ
05.09.2018. ПРИЈАВА ИСПИТА
04.09.2018. ПОПОВИЋ СВЕТОЗАР - ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
04.09.2018. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
03.09.2018. СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
31.08.2018. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
31.08.2018. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
29.08.2018. СТАРИ ПРОГРАМ
18.07.2018. ПРИЈАВА ИСПИТА
11.07.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
05.07.2018. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
04.07.2018. МАРКЕТИНГ
02.07.2018. МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
02.07.2018. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
29.06.2018. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
27.06.2018. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
25.06.2018. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
21.06.2018. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
19.06.2018. СОЦИОЛОГИЈА
18.06.2018. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
13.06.2018. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
11.06.2018. ПРИЈАВА ИСПИТА - ФИНАНСИЈСКА КАРТИЦА
05.06.2018. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
04.06.2018. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
04.06.2018. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
01.06.2018. ОВЈЕРА СЕМЕСТРА
24.05.2018. МИКРОЕКОНОМИЈА
22.05.2018. ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
22.05.2018. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
22.05.2018. ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА / УПРАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНОМ СТРУКТУРОМ ПРЕДУЗЕЋА
21.05.2018. МАТЕМАТИКА
21.05.2018. ПРИЈАВА ИСПИТА
08.05.2018. МАТЕМАТИКА
04.05.2018. ПОПУНИТИ ИНДЕКСЕ - ОБАВЈЕШТЕЊЕ
27.04.2018. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
25.04.2018. ПРИЈАВА ИСПИТА
24.04.2018. МАРКЕТИНГ
19.04.2018. МЕНАЏМЕНТ
18.04.2018. МИКРОЕКОНОМИЈА
16.04.2018. МАТЕМАТИКА
16.04.2018. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
12.04.2018. ПРИВРЕДНО ПРАВО
12.04.2018. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
11.04.2018. МИКРОЕКОНОМИЈА
03.04.2018. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
26.03.2018. ПРИЈАВА ИСПИТА
23.03.2018. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
21.03.2018. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
21.03.2018. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
21.03.2018. МИКРОЕКОНОМИЈА
16.03.2018. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
12.03.2018. МИКРОЕКОНОМИЈА
09.03.2018. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
06.03.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
05.03.2018. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
28.02.2018. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
27.02.2018. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
26.02.2018. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
23.02.2018. ПРИЈАВА ИСПИТА - АПСОЛВЕНТСКИ РОК
20.02.2018. ПОЧЕТАК НАСТАВЕ У ЉЕТНОМ СЕМЕСТРУ АКАДЕМСКЕ 2017./2018. ГОДИНЕ
13.02.2018. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
25.01.2018. ПРИЈАВА ИСПИТА
18.01.2018. СТАТИСТИКА
18.01.2018. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
15.01.2018. ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА
15.01.2018. ОВЈЕРА СЕМЕСТРА
15.01.2018. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
11.01.2018. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕMИ У МЕНАЏМЕНТУ
11.01.2018. ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
   
2017.
29.12.2017. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
29.12.2017. ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
29.12.2017. МЕНАЏМЕНТ
27.12.2017. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
27.12.2017. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
26.12.2017. РАЧУНОВОДСТВО
26.12.2017. ФИНАНСИЈСКА КАРТИЦА
26.12.2017. СОЦИОЛОГИЈА
22.12.2017. ПРИЈАВА ИСПИТА
21.12.2017. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
 
13.12.2017. СТУДЕНТСКА СЛУЖБА - електронска пријава испита
11.12.2017. СТУДЕНТСКА СЛУЖБА - индекси обавјештење - попунити индексе
08.12.2017. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА - обавјештење
28.11.2017. ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ - обавјештење
04.12.2017. РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ - обавјештење
...