Основни студиј - резултати испита / колоквијума
2024.
18.04.2024. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
18.04.2024. РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
17.04.2024. МАРКЕТИНГ
17.04.2024. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
16.04.2024. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
16.04.2024. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
15.04.2024. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
12.04.2024. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
09.04.2024. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
09.04.2024. СТАТИСТИКА
08.04.2024. РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
08.04.2024. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
26.03.2024. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
23.02.2024. РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
23.02.2024. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
22.02.2024. СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ
22.02.2024. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
22.02.2024. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
21.02.2024. МАКРОЕКОНОМИЈА
20.02.2024. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
20.02.2024. СТАТИСТИКА
17.02.2024. МАРКЕТИНГ
15.02.2024. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
09.02.2024. МИКРОЕКОНОМИЈА
09.02.2024. РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
09.02.2024. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
08.02.2024. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
08.02.2024. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
08.02.2024. СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ
08.02.2024. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
06.02.2024. МАКРОЕКОНОМИЈА
06.02.2024. СТАТИСТИКА
06.02.2024. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
05.02.2024. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
05.02.2024. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
01.02.2024. МАРКЕТИНГ
29.01.2024. РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
29.01.2024. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
26.01.2024. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
25.01.2024. МАРКЕТИНГ
25.01.2024. МИКРОЕКОНОМИЈА
23.01.2024. СТАТИСТИКА
23.01.2024. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
22.01.2024. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
22.01.2024. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
22.01.2024. СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ
19.01.2024. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
18.01.2024. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
18.01.2024. РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
17.01.2024. МАКРОЕКОНОМИЈА
15.01.2024. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
15.01.2024. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
 
2023.
21.12.2023. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
13.12.2023. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
11.12.2023. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
08.12.2023. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
06.12.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
04.12.2023. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
28.11.2023. МАКРОЕКОНОМИЈА
28.11.2023. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
27.11.2023. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
24.11.2023. МИКРОЕКОНОМИЈА
22.11.2023. СТАТИСТИКА
22.11.2023. МАРКЕТИНГ
20.11.2023. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
20.11.2023. СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ
20.11.2023. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
15.11.2023. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
08.11.2023. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
26.10.2023. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
23.10.2023. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
23.10.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
23.10.2023. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
20.10.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
20.10.2023. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
18.10.2023. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
18.10.2023. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
17.10.2023. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
17.10.2023. СТАТИСТИКА
13.10.2023. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
12.10.2023. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
09.10.2023. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
06.10.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
06.10.2023. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
06.10.2023. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
06.10.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА

06.10.2023.

УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
03.10.2023. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
03.10.2023. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
03.10.2023. СТАТИСТИКА
28.09.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
28.09.2023. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
25.09.2023. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
25.09.2023. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
22.09.2023. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
21.09.2023. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
21.09.2023. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
19.09.2023. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
18.09.2023. СТАТИСТИКА
15.09.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
15.09.2023. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
15.09.2023. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
11.09.2023. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
11.09.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
11.09.2023. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
11.09.2023. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
05.09.2023. МИКРОЕКОНОМИЈА
05.09.2023. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
04.09.2023. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
01.09.2023. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
01.09.2023. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
01.09.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
28.08.2023. СТАТИСТИКА
13.07.2023. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
13.07.2023. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
13.07.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
11.07.2023. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
11.07.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
10.07.2023. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
07.07.2023. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
06.07.2023. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
06.07.2023. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
04.07.2023. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
04.07.2023. СТАТИСТИКА
04.07.2023. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
26.06.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
26.06.2023. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
26.06.2023. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
26.06.2023. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
22.06.2023. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
20.06.2023. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
20.06.2023. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
20.06.2023. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
20.06.2023. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
20.06.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
20.06.2023. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
20.06.2023. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
20.06.2023. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
15.06.2023. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
15.06.2023. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
14.06.2023. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
14.06.2023. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
14.06.2023. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
14.06.2023. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
14.06.2023. СТАТИСТИКА
12.06.2023. ПРИВРЕДНО ПРАВО
09.06.2023. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
09.06.2023. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
08.06.2023. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
08.06.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
08.06.2023. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА

07.06.2023.

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
06.06.2023. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
06.06.2023. МЕНАЏМЕНТ
01.06.2023. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
30.05.2023. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
30.05.2023. РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
30.05.2023. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
24.05.2023. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
23.05.2023. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
22.05.2023. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
19.05.2023. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
15.05.2023. РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
10.05.2023. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
10.05.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
08.05.2023. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
08.05.2023. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
04.05.2023. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
28.04.2023. СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ
26.04.2023. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
24.04.2023. РАЧУНОВОДСТВО ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА
24.04.2023. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
24.04.2023. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
24.04.2023. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
24.04.2023. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
24.04.2023. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
20.04.2023. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
20.04.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
20.04.2023. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
20.04.2023. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
18.04.2023. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
18.04.2023. РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
18.04.2023. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
18.04.2023. ПРИВРЕДНО ПРАВО
13.04.2023. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
13.04.2023. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
11.04.2023. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
07.04.2023. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
07.04.2023. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
07.04.2023. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
05.04.2023. СТАТИСТИКА
04.04.2023. МАКРОЕКОНОМИЈА
30.03.2023. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
27.02.2023. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
27.02.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
22.02.2023. СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ
22.02.2023. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
21.02.2023. МАКРОЕКОНОМИЈА
21.02.2023. МИКРОЕКОНОМИЈА
21.02.2023. СТАТИСТИКА
21.02.2023. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
21.02.2023. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
21.02.2023. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
16.02.2023. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
13.02.2023. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
03.02.2023. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
03.02.2023. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
03.02.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
03.02.2023. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
02.02.2023. СТАТИСТИКА
01.02.2023. СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ
01.02.2023. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
31.01.2023. МАКРОЕКОНОМИЈА
30.01.2023. МИКРОЕКОНОМИЈА
26.01.2023. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
25.01.2023. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
23.01.2023. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
23.01.2023. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
23.01.2023. МИКРОЕКОНОМИЈА
20.01.2023. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
20.01.2023. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
20.01.2023. СТАТИСТИКА
20.01.2023. РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
20.01.2023. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
19.01.2023. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
19.01.2023. СТАТИСТИКА
18.01.2023. МАКРОЕКОНОМИЈА
17.01.2023. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
16.01.2023. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
16.01.2023. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
16.01.2023. МАРКЕТИНГ
16.01.2023. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
 
2022.
27.12.2022. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
21.12.2022. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
08.12.2022. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
07.12.2022. МАРКЕТИНГ
07.12.2022. РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
07.12.2022. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
06.12.2022. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
01.12.2022. МАКРОЕКОНОМИЈА
30.11.2022. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
28.11.2022. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
28.11.2022. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
25.11.2022. МИКРОЕКОНОМИЈА
24.11.2022. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
23.11.2022. СТАТИСТИКА
22.11.2022. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
16.11.2022. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
10.11.2022. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
24.10.2022. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
24.10.2022. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
24.10.2022. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
21.10.2022. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
19.10.2022. СТАТИСТИКА
19.10.2022. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
18.10.2022. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
17.10.2022. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
14.10.2022. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
14.10.2022. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
13.10.2022. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
10.10.2022. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
06.10.2022. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
06.10.2022. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
03.10.2022. СТАТИСТИКА
03.10.2022. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
29.09.2022. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
29.09.2022. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
28.09.2022. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
28.09.2022. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
23.09.2022. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
19.09.2022. МАКРОЕКОНОМИЈА
19.09.2022. СТАТИСТИКА
09.09.2022. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
09.09.2022. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
09.09.2022. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
06.09.2022. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
05.09.2022. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
30.08.2022. СТАТИСТИКА
30.08.2022. МАКРОЕКОНОМИЈА
14.07.2022. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
14.07.2022. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
14.07.2022. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
07.07.2022 ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
05.07.2022. МАКРОЕКОНОМИЈА
05.07.2022. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
04.07.2022. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
04.07.2022. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
01.07.2022. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
28.06.2022. СТАТИСТИКА
24.06.2022. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
24.06.2022. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
24.06.2022. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
24.06.2022. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
24.06.2022. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
22.06.2022. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
21.06.2022. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
21.06.2022. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
21.06.2022. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
15.06.2022. МАКРОЕКОНОМИЈА
14.06.2022. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
13.06.2022. СТАТИСТИКА
13.06.2022. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
13.06.2022. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
13.06.2022. ПРИВРЕДНО ПРАВО
10.06.2022. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
09.06.2022. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
08.06.2022. МЕНАЏМЕНТ
06.06.2022. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
06.06.2022. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
06.06.2022. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
02.06.2022. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
02.06.2022. МАКРОЕКОНОМИЈА
02.06.2022. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
30.05.2022. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
19.05.2022. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
17.05.2022. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
16.05.2022. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
13.05.2022. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
11.05.2022. ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
11.05.2022. СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
05.05.2022. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
05.05.2022. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
05.05.2022. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
05.05.2022. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
05.05.2022. МАКРОЕКОНОМИЈА
05.05.2022. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
02.05.2022. ПОСЛОВНО ПРАВО
28.04.2022. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
28.04.2022. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
27.04.2022. МЕНАЏМЕНТ
27.04.2022. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
26.04.2022. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
21.04.2022. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
21.04.2022. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
20.04.2022. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
20.04.2022. СТАТИСТИКА
20.04.2022. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
15.04.2022. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
14.04.2022. РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
13.04.2022. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
12.04.2022. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
11.04.2022. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
11.04.2022. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
07.04.2022. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
07.04.2022. СТАТИСТИКА
04.04.2022. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
25.02.2022. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
25.02.2022. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
25.02.2022. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
22.02.2022. СТАТИСТИКА
21.02.2022. РАЧУНОВОДСТВА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
15.02.2022. ТЕОРИЈА ЦИЈЕНА
15.02.2022. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
14.02.2021. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
14.02.2021. МИКРОЕКОНОМИЈА
10.02.2022. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
07.02.2022. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
04.02.2022. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
04.02.2022. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
04.02.2022. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
01.02.2022. РАЧУНОВОДСТВА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
01.02.2022. СТАТИСТИКА
01.02.2022. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
31.01.2022. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
28.01.2022. МИКРОЕКОНОМИЈА
27.01.2022. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
26.01.2022. РАЧУНОВОДСТВА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
25.01.2022. ТЕОРИЈА ЦИЈЕНА
25.01.2022. СТАТИСТИКА
25.01.2022. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
25.01.2022. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
21.01.2022. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
21.01.2022. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
21.01.2022. РАЧУНОВОДСТВА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
21.01.2022. РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
19.01.2022. РАЧУНОВОДСТО ТРОШКОВА
19.01.2022. РАЧУНОВОДСТО ТРОШКОВА
18.01.2022. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
18.01.2022. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
17.01.2022. МАРКЕТИНГ
 
2021.
30.12.2021. РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
29.12.2021. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
27.12.2021. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
27.12.2021. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
27.12.2021. ТЕОРИЈА ЦИЈЕНА
22.12.2021. МИКРОЕКОНОМИЈА
22.12.2021. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
21.12.2021. МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА
14.12.2021. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
06.12.2021. РАЧУНОВОДСТВА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
03.12.2021. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
03.12.2021. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
01.12.2021. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
01.12.2021. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
30.11.2021. РАЧУНОВОДСТО ТРОШКОВА
29.11.2021. РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
26.11.2021. СТАТИСТИКА
18.11.2021. МАРКЕТИНГ
18.11.2021. ТЕОРИЈА ЦИЈЕНА
18.11.2021. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
17.11.2021. МИКРОЕКОНОМИЈА
17.11.2021. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2
17.11.2021. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
12.11.2021. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
27.10.2021. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 и 2
27.10.2021. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
27.10.2021. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
26.10.2021. СТАТИСТИКА
21.10.2021. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
21.10.2021. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
21.10.2021. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
20.10.2021. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
18.10.2021. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
18.10.2021. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
13.10.2021. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 и 2
12.10.2021. СТАТИСТИКА
12.10.2021. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
11.10.2021. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
08.10.2021. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
08.10.2021. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
08.10.2021. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
08.10.2021. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
29.09.2021. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 и 2
23.09.2021. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
23.09.2021. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
23.09.2021. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
21.09.2021. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
21.09.2021. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
21.09.2021. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
20.09.2021. СТАТИСТИКА
16.09.2021. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
16.09.2021. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
15.09.2021. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 и 2
13.09.2021. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
13.09.2021. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
13.09.2021. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
07.09.2021. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
06.09.2021. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
20.07.2021. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
20.07.2021. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
15.07.2021. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
13.07.2021. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
13.07.2021. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
08.07.2021. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 и 2
08.07.2021. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
08.07.2021. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
08.07.2021. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
06.07.2021. СТАТИСТИКА
01.07.2021. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
30.06.2021. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
24.06.2021. МЕНАЏМЕНТ
23.06.2021. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1
23.06.2021. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
23.06.2021. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
23.06.2021. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
22.06.2021. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
21.06.2021. ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
21.06.2021. МИКРОЕКОНОМИЈА
17.06.2021. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
17.06.2021. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
17.06.2021. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
15.06.2021. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
14.06.2021. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
14.06.2021. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
14.06.2021. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
11.06.2021. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
11.06.2021. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
10.06.2021. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2
08.06.2021. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
07.06.2021. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
07.06.2021. МИКРОЕКОНОМИЈА
03.06.2021. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
31.05.2021. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
27.05.2021. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
20.05.2021. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
10.05.2021. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
10.05.2021. СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
10.05.2021. ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
10.05.2021. МЕНАЏМЕНТ
10.05.2021. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
10.05.2021. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2
04.05.2021. НАПРЕДНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
04.05.2021. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
04.05.2021. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
04.05.2021. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
29.04.2021. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
29.04.2021. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
28.04.2021. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
27.04.2021. FINANSIJSKA MATEMATIKA
23.04.2021. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
23.04.2021. МИКРОЕКОНОМИЈА
21.04.2021. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1
16.04.2021. МАТЕМАТИКА
16.04.2021. МИКРОЕКОНОМИЈА
16.04.2021. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО - УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО - РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
12.04.2021. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1
09.04.2021. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
06.04.2021. СТАТИСТИКА
06.04.2021. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
02.04.2021. МИКРОЕКОНОМИЈА
10.03.2021. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
10.03.2021. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
10.03.2021. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
05.03.2021. МАРКЕТИНГ
05.03.2021. МАРКЕТИНГ
03.03.2021. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
26.02.2021. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
26.02.2021. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
26.02.2021. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
26.02.2021. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
25.02.2021. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1
25.02.2021. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
23.02.2021. МИКРОЕКОНОМИЈА
23.02.2021. СТАТИСТИКА
22.02.2021. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
19.02.2021. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
17.02.2021. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
10.02.2021. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
09.02.2021. МИКРОЕКОНОМИЈА
09.02.2021. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
09.02.2021. СТАТИСТИКА
08.02.2021. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
08.02.2021. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
05.02.2021. МЕНЕЏМЕНТ КВАЛИТЕТА
05.02.2021. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
05.02.2021. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
05.02.2021. СТАТИСТИКА
04.02.2021. СТАТИСТИКА
01.02.2021. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
01.02.2021. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1
29.01.2021. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
27.01.2021. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
25.01.2021. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
25.01.2021. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
21.01.2021. ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
21.01.2021. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
20.01.2021. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
19.01.2021. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
19.01.2021. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
18.01.2021. МАРКЕТИНГ
18.01.2021. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
12.01.2021. СОЦИОЛОГИЈА
12.01.2021. МИКРОЕКОНОМИЈА
12.01.2021. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
 
2020.
28.12.2020. СТАТИСТИКА
24.12.2020. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
24.12.2020. ФИСКАЛНА ЕКОНОМИЈА
22.12.2020. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
18.12.2020. ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1
18.12.2020. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
17.12.2020. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
15.12.2020. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
15.12.2020. МАРКЕТИНГ
11.12.2020. ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
10.12.2020. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
10.12.2020. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
02.12.2020. МИКРОЕКОНОМИЈА
26.11.2020. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
24.11.2020. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
16.11.2020. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
05.11.2020. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
04.11.2020. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
29.10.2020. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
29.10.2020. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
29.10.2020. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
27.10.2020. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
26.10.2020. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
26.10.2020. СТАТИСТИКА
26.10.2020. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
21.10.2020. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
21.10.2020. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
16.10.2020. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
14.10.2020. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
12.10.2020. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
12.10.2020. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
12.10.2020. СТАТИСТИКА
09.10.2020. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
09.10.2020. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
09.10.2020. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
06.10.2020. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
28.09.2020. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
25.09.2020. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
25.09.2020. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
25.09.2020. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
24.09.2020. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
23.09.2020. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
22.09.2020. СТАТИСТИКА
21.09.2020. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
15.09.2020. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
15.09.2020. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
10.09.2020. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
10.09.2020. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
08.09.2020. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
07.09.2020. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
03.09.2020. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
02.09.2020. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
01.09.2020. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
28.08.2020. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
27.08.2020. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
27.08.2020. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
27.08.2020. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
27.08.2020. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
25.08.2020 МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
20.08.2020. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
17.08.2020. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
22.07.2020. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
22.07.2020. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
20.07.2020. МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
20.07.2020. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
20.07.2020. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
17.07.2020. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
17.07.2020. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
16.07.2020. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
16.07.2020. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
16.07.2020. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
16.07.2020. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
16.07.2020. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
16.07.2020. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
13.07.2020. ПРИВРЕДНО ПРАВО
07.07.2020. МАТЕМАТИКА
07.07.2020. МЕНАЏМЕНТ
06.07.2020. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
06.07.2020. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
03.07.2020. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
03.07.2020. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
03.07.2020. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
03.07.2020. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
02.07.2020. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
02.07.2020. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
30.06.2020. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
29.06.2020. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
25.06.2020. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
24.06.2020. ПРИВРЕДНО ПРАВО
24.06.2020. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
23.06.2020. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
18.06.2020. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
16.06.2020. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
15.06.2020. МАТЕМАТИКА
15.06.2020. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
15.06.2020. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
11.06.2020. МЕНАЏМЕНТ
10.06.2020. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
10.06.2020. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
10.06.2020. СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
10.06.2020. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
08.06.2020. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
02.06.2020. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
03.02.2020. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
26.02.2020. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
21.02.2020. РАЧУНОВОДСТВО
21.02.2020. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
21.02.2020. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
20.02.2020. ПРИВРЕДНО ПРАВО
17.02.2020. МАТЕМАТИКА
11.02.2020. ПРИВРЕДНО ПРАВО
10.02.2020. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
07.02.2020. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
07.02.2020. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
04.02.2020. СТАТИСТИКА
04.02.2020. МАТЕМАТИКА
31.01.2020. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
30.01.2020. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
30.01.2020. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
30.01.2020. СТАТИСТИКА
27.01.2020. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
27.01.2020. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
27.01.2020. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
24.01.2020. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
23.01.2020. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
23.01.2020. ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
22.01.2020. МАРКЕТИНГ
21.01.2020. ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
21.01.2020. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
21.01.2020. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
20.01.2020. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
17.01.2020. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
16.01.2020. РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
15.01.2020. ФИСКАЛНА ЕКОНОМИЈА
15.01.2020. МАКРОЕКОНОМИЈА
15.01.2020. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
15.01.2020. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
15.01.2020. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
   
2019.
26.12.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
23.12.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
23.12.2019. РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
23.12.2019. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
19.12.2019. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
17.12.2019. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
16.12.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
06.12.2019. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
02.12.2019. МАРКЕТИНГ
02.12.2019. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
02.12.2019. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
29.11.2019. ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
26.11.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
26.11.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
25.11.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
25.11.2019. ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
25.11.2019. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
20.11.2019. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
18.11.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
18.11.2019. РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
12.11.2019. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
12.11.2019. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
24.10.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
22.10.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
21.10.2019. МАТЕМАТИКА
18.10.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
17.10.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
17.10.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
15.10.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
10.10.2019. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
09.10.2019. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
07.10.2019. МАТЕМАТИКА
07.10.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
04.10.2019. РАЧУНОВОДСТВО
04.10.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
03.10.2019. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
27.09.2019. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
27.09.2019. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
27.09.2019. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
25.09.2019. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
23.09.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
23.09.2019. МАТЕМАТИКА
19.09.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
18.09.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
17.09.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
17.09.2019. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
16.09.2019. СТАТИСТИКА
16.09.2019. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
09.09.2019. МАТЕМАТИКА
09.09.2019. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
06.09.2016. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
05.09.2019. РАЧУНОВОДСТВО
05.09.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
03.09.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
03.09.2019. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
03.09.2019. СТАТИСТИКА
16.07.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
15.07.2019. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
10.07.2019. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
09.07.2019. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
08.07.2019. МАТЕМАТИКА
08.07.2019. СТАТИСТИКА
05.07.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
04.07.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
04.07.2019. РАЧУНОВОДСТВО
04.07.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
04.07.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
07.01.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
07.01.2019. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
28.06.2019. МАТЕМАТИКА
25.06.2019. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
25.06.2019. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
21.06.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
21.06.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
21.06.2019. РАЧУНОВОДСТВО
21.06.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
21.06.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
18.06.2019. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
17.06.2019. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
17.06.2019. СТАТИСТИКА
17.06.2019. ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
17.06.2019. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
17.06.2019. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
13.06.2019. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
12.06.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
11.06.2019. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
10.06.2019. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
10.06.2019. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
07.06.2019. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
05.06.2019. МАТЕМАТИКА
30.05.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
30.05.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
30.05.2019. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
29.05.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
29.05.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
24.05.2019. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
20.05.2019. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
20.05.2019. МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА
15.05.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
15.05.2019. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
13.05.2019. МАТЕМАТИКА
13.05.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
13.05.2019. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
10.05.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
07.05.2019. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
07.05.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
07.05.2019. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
07.05.2019. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
25.04.2019. ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
25.04.2019. РАЧУНОВОДСТВО
25.04.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
25.04.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
24.04.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
24.04.2019. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
23.04.2019. МАТЕМАТИКА
23.04.2019. МАТЕМАТИКА
23.04.2019. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
23.04.2019. ПРИВРЕДНО ПРАВО
23.04.2019. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
18.04.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
16.04.2019. СТАТИСТИКА
16.04.2019. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
16.04.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
16.04.2019. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
15.04.2019. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
15.04.2019. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
05.04.2019. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
26.03.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
25.03.2019. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
20.03.2019.

РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

28.02.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
26.02.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
22.02.2019. РАЧУНОВОДСТВО
22.02.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
22.02.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
22.02.2019. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
20.02.2019. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
19.02.2019. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
18.02.2019. СТАТИСТИКА
07.02.2019. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
06.02.2019. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
05.02.2019. СТАТИСТИКА
04.02.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
04.02.2019. РАЧУНОВОДСТВО
01.02.2019. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
29.01.2019. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
29.01.2019. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
29.01.2019. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
25.01.2019. ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
24.01.2019. СТАТИСТИКА
23.01.2019. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
23.01.2019. РАЧУНОВОДСТВО
23.01.2019. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
23.01.2019. МЕНАЏМЕНТ
21.01.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
21.01.2019. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА - ПОНОВЉЕНИ
21.01.2019. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
17.01.2019. ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
17.01.2019. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У МЕНАЏМЕНТУ
17.01.2019. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
17.01.2019. МАРКЕТИНГ
17.01.2019. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
16.01.2019. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
   
2018.
31.01.2018. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
20.12.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
17.12.2018. РАЧУНОВОДСТВО
17.12.2018. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
12.12.2018. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
12.12.2018. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
11.12.2018. МАРКЕТИНГ
05.12.2018. PROJEKTNI MENADŽMENT
04.12.2018. МЕНАЏМЕНТ
03.12.2018. ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
03.12.2018. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У МЕНАЏМЕНТУ
03.12.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
30.11.2018. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
28.11.2018. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
28.11.2018. МАРКЕТИНГ
27.11.2018. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
22.11.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
22.11.2018. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
31.10.2018. МЕНАЏМЕНТ
31.10.2018. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
29.10.2018. МАТЕМАТИКА
29.10.2018. РАЧУНОВОДСТВО
26.10.2018. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
26.10.2018. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
26.10.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
24.10.2018. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
23.10.2018. СТАТИСТИКА
17.10.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
12.10.2018. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
09.10.2018. МАТЕМАТИКА
08.10.2018. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
08.10.2018. РАЧУНОВОДСТВО
08.10.2018. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
04.10.2018. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
02.10.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
02.10.2018. СТАТИСТИКА
27.09.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
27.09.2018. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
25.09.2018. МАТЕМАТИКА
20.09.2018. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
20.09.2018. РАЧУНОВОДСТВО
20.09.2018. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
19.09.2018. СТАТИСТИКА
19.09.2018. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
17.09.2018. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
13.09.2018. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
13.09.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
10.09.2018. МАТЕМАТИКА
10.09.2018. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
07.09.2018. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
06.09.2018. РАЧУНОВОДСТВО
06.09.2018. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
05.09.2018. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
04.09.2018. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
04.09.2018. СТАТИСТИКА
03.09.2018. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
13.07.2018. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
13.07.2018. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
12.07.2018. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
11.07.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
09.07.2018. МАТЕМАТИКА
05.07.2018. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
05.07.2018. РАЧУНОВОДСТВО
05.07.2018. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
04.07.2018. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
03.07.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
03.07.2018. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
03.07.2018. СТАТИСТИКА
03.07.2018. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
26.06.2018. МАТЕМАТИКА
25.06.2018. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
25.06.2018. ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА, ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
21.06.2018. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
21.06.2018. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
20.06.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
18.06.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
18.06.2018. РАЧУНОВОДСТВО
18.06.2018. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
12.06.2018. СТАТИСТИКА
12.06.2018. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
12.06.2018. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
11.06.2018. ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
11.06.2018. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
11.06.2018. СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
11.06.2018. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
06.06.2018. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
06.06.2018. ПРИВРЕДНО ПРАВО
05.06.2018. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
05.06.2018. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
04.06.2018. ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
04.06.2018. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
01.06.2018. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
01.06.2018. МАТЕМАТИКА
30.05.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
29.05.2018. МИКРОЕКОНОМИЈА
29.05.2018. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
29.05.2018. ПРИВРЕДНО ПРАВО
25.05.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
23.05.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
14.05.2018. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
11.05.2018. МИКРОЕКОНОМИЈА
03.05.2018. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
03.05.2018. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
27.04.2018. МАТЕМАТИКА
26.04.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
26.04.2018. ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
25.04.2018. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
24.04.2018. МАТЕМАТИКА
23.04.2018. РАЧУНОВОДСТВО
23.04.2018. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
23.04.2018. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
19.04.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
19.04.2018. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
19.04.2018. СТАТИСТИКА
18.04.2018. ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
16.04.2018. СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
11.04.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
23.03.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
23.03.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
19.03.2018. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
19.02.2018. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
14.02.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
13.02.2018. СТАТИСТИКА
13.02.2018. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
09.02.2018. МАТЕМАТИКА
09.02.2018. РАЧУНОВОДСТВО
09.02.2018. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
09.02.2018. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
08.02.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
07.02.2018. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
01.02.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
01.02.2018. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
   
2017.
30.01.2017. СТАТИСТИКА
30.01.2017. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
29.01.2017. МАТЕМАТИКА
26.01.2017. СТАТИСТИКА
26.01.2017. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
26.01.2017. РАЧУНОВОДСТВО
26.01.2017. УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
26.01.2017. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
26.01.2018. СТАТИСТИКА
25.01.2018. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
24.01.2018. ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА
24.01.2018. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
23.01.2018. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
19.01.2018. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
19.01.2018. РАЧУНОВОДСТВО
19.01.2018. ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
19.01.2018. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
19.01.2018. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
18.01.2018. МАРКЕТИНГ
18.01.2018. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
18.01.2018. МЕНАЏМЕНТ
16.01.2018. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У МЕНАЏМЕНТУ
16.01.2018. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
15.01.2018. МАКРОЕКОНОМИЈА
29.12.2017. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
29.12.2017. ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
29.12.2017. ФИСКАЛНА ЕКОНОМИЈА
28.12.2017. РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
27.12.2017. МАРКЕТИНГ УСЛУГА
21.12.2017. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
18.12.2017. МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
15.12.2017. ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
15.12.2017. МАКРОЕКОНОМИЈА
15.12.2017. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ