Dragomir Vuković

Dragomir Vuković

Podaci o nastavniku

Zvanje

 

Predmeti

Sociologija

Kabinet

 

Vrijeme prijema

 

Broj telefona

 

Mejl

 

 

Biografija

 

 

 

Bibliografija

 

 

 

Ostale kompetencije