Riječ dekana

Dragi budući studenti,

Pred vama je jedna od najvažnijih odluka u životu i zato morate biti mudri i pronicljivi.

Ekonomski fakultet Brčko sa svojom dugogodišnjom tradicijom postojane i održive visokoškolske institucije, više od 50 godina edukuje i osposobljava nove stručnjake i poznavaoce ekonomske misli u službi rasta i razvoja društvene zajednice. Naši diplomirani studenti, masteri, magistri i doktori nauka zauzimaju prestižne pozicije u poslovnoj zajednici i predstavljaju pravo ogledalo naše konkurentnosti. I mi smo na njih jako ponosni, jer to je najvrijednije priznanje za cjelokupan rad i zalaganje nastavnog, administrativnog i tehničkog osoblja Fakulteta.

Međutim, naši studenti nisu samo korisnici naših usluga. Oni postaju dio naše porodice, naši partneri, naši ambasadori. I nakon okončanja studija, naša uzajamna saradnja se nastavlja kroz organizovanje dodatnih obuka, radionica i projekata, čime postajemo dio procesa cjeloživotnog naučnog i stručnog usavršavanja i obrazovanja svih onih koji su nam poklonili svoje povjerenje. Mi se brinemo za svoje studente i nastojimo da im budemo oslonac u traženju njihovog mjesta na poslovnoj sceni, u cilju zajedničkog kreiranja boljeg i prosperitetnijeg okruženja.

Zato vas pozivam da donesete pravu odluku i postanete dio Ekonomskog fakulteta Brčko.
Dobro došli!

doc. dr Srđan Lalić
dekan Ekonomskog fakulteta Brčko

 

Vizija
Osnovne vrijednosti: kvalitet i zadovoljstvo

Ekonomski fakultet Brčko usmjeren je ka izgradnji prepoznatljive i stabilne vodeće pozicije među istovrsnim naučno-nastavnim institucijama u pogledu stvaranja i prenosa znanja za upravljanje dinamičkim i održivim privrednim razvojem, kao i proaktivnim nastupom prema okruženju u procesu tranzicije ka društvu znanja na području BiH.

Kontinuiranim poboljšanjem poslovnog procesa na bazi primjenjivih istraživanja na polju ekonomije, te unapređenjem kvaliteta naučne, nastavne, istraživačke i konsultantske djelatnosti, Fakultet teži zauzimanju liderske pozicije u svim navedenim segmentima djelatnosti na nacionalnom, ali i međunarodnom tržištu visokoškolskih ustanova.

 

Misija 

Ekonomski fakultet Brčko posvećen je kreiranju visokokvalitetnog kadra putem akreditovanih studijskih programa, uz uvažavanje principa inovativnosti i izvrsnosti obrazovnog procesa.

Osluškivanjem potreba poslovne zajednice, Fakultet prilagođava nastavne programe, u skladu sa tržišnom ekonomijom i programom cjeloživotnog obrazovanja, kako bi pripremio buduće stučnjake da, na bazi kumuliranog teorijskog i praktičnog znanja, odgovore potrebama savremenog društva.

Uspostavljanjem jakih i intenzivnih veza sa privredom i javnim sektorom, postajemo njihov nezaobilazni partner na putu ka izgradnji uspješnog društva, sa višestrukim koristima za cijelu zajednicu.

 

Ciljevi

Osnovni cilj Ekonomskog fakulteta Brčko jeste da zadrži i unaprijedi dugogodišnju poziciju prepoznatljive i prestižne visokoškolske ustanove, u službi ekonomskog razvoja društvene zajednice.

Realizacija navedenog cilja podrazumijeva realizaciju nekoliko podciljeva Fakulteta:

  • nastavak visokokvalitetnog osposobljavanja budućeg kadra u oblasti ekonomije,
  • jačanje postojećeg imidža studenata i zaposlenih na Fakultetu,
  • podsticanje uključivanja studenata u sve aktivnosti Fakulteta,
  • intenziviranje uključivanja u nacionalne i međunarodne naučne i istraživačke tokove,
  • intenziviranje saradnje sa ostalim visokoškolskim institucijama u okviru Univerziteta u Istočnom Sarajevu, ali i drugih Univerziteta u zemlji i inostranstvu, radi razvoja multidisciplinarnog pristupa naučno-istraživačkim i nastavnim procesima Fakulteta,
  • održavanje i proširivanje jakih i stabilnih veza sa nosiocima poslovnog procesa prvenstveno u Brčko distriktu i ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, a zatim i u regionu,
  • unapređenje postojećih i uvođenje novih studijskih programa prema identifikovanim potrebama užeg i šireg okruženja, u skladu sa postojećim mogućnostima i raspoloživim kapacitetima Fakulteta.